Rasismiin puuttuminen työelämässä on jokaisen vastuulla

Kirjoittaja:

Ville Kirvesniemi

juristi, työlainsäädäntö

Profiili

On tärkeää ymmärtää, että rasismiin puuttuminen on jokaisen vastuulla ja koskee kaikkia työyhteisön jäseniä. Näin on riippumatta siitä, minkä ikäinen on, kauanko on ollut työelämässä tai missä asemassa työskentelee. 

Rasismin vastainen viikko on loppusuoralla. Viikon teemana on puuttuminen rasismiin.

Viikko alkoi pääministeri Petteri Orpon 18.3. järjestämällä pyöreän pöydän tilaisuudella, jossa vahvistettiin vuoropuhelua työelämän yhdenvertaisuudesta ja vietiin jatkokehitettäväksi toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi työelämässä.

Samana päivänä Suomen Punainen Risti julkaisi kyselytutkimuksen, jonka mukaan 82 prosenttia Suomessa asuvista kertoo todistaneensa tai kokeneensa itseensä tai toisiin kohdistuvaa rasismia. Sama ilmenee Euroopan laajuisesti tehdystä Euroopan unionin perusoikeusviraston vuonna 2023 julkaisemasta Tummaihoisena EU:ssa -raportin tutkimustuloksista, jotka osoittavat, että rasistista häirintää ja syrjintää koetaan Suomessa enemmän kuin monessa muussa EU:n jäsenmaassa.

Valitettavasti rasismi on edelleen merkittävä haaste myös monille työpaikoille Suomessa ja ympäri maailmaa. Vaikka monet organisaatiot ovat sitoutuneet esimerkiksi monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistämiseen muun muassa yhdenvertaisuussuunnitelmien muodossa, rasistiset asenteet ja käytännöt saattavat silti ilmetä työyhteisöissä. Siksi on tärkeää, että työpaikat jokaista työntekijää myöten ovat valmiita aidosti puuttumaan rasismiin aktiivisesti ja ennakoivasti. 

Tapoja puuttua on monia 

Yhdenvertaisuuslain 2. luvun mukaan viranomaisten, varhaiskasvatuksen, koulutuksen järjestäjien ja työnantajien on arvioitava ja edistettävä yhdenvertaisuutta toiminnassaan. On hyvä huomata, että nämä lain mukana tulevat velvoitteet työnantajan osalta eivät ole sidottuja mihinkään henkilömäärään, jotta säännöksiä yhdenvertaisuuden edistämisestä ja arvioimisesta voidaan soveltaa. Ne koskevat siten kaikkia työnantajia. Näin ollen jokainen työpaikka on myös velvollinen arvioimaan ja edistämään niitä keinoja, joilla yhdenvertaisen kohtelun vastaiseen toimintaan voitaisiin puuttua.

Valitettavasti rasismi on edelleen merkittävä haaste myös monille työpaikoille Suomessa ja ympäri maailmaa.

Työpaikkatasolla yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat yksi konkreettinen tapa, joilla ennaltaehkäisevä puuttuminen rasismiin on mahdollista. Puuttumista on myös rakentaa työpaikoille toimintakulttuurit, joissa jokaiselle tehdään selväksi, että kaikenlainen rasistinen käytös ja syrjintä ovat kiellettyä. Tällaisen kulttuurin luominen on ensiarvoisen tärkeää, kun halutaan viestiä selkeästi, että rasismi ei ole hyväksyttävää eikä sallittua työpaikalla. Tällaisia toimintakulttuureja voidaan rakentaa esimerkiksi viestintäohjeistuksilla ja henkilöstölle järjestettävillä koulutuksilla.

Ennaltaehkäisevä rasismiin puuttumisen muoto työelämässä voi näkyä rekrytoinneissakin. Organisaatioiden on pyrittävä kehittämään käytäntöjä, joilla voitaisiin puuttua rasismiin ja syrjintään tehokkaammin jo työhönottovaiheessa. Anonyymit rekrytoinnit sekä objektiiviset ja läpinäkyvät arviointimenetelmät hakijoiden valinnassa ovat muutamia esimerkkejä, joilla voitaisiin edesauttaa ilmiöiden kitkemistä työelämässä. 

Täytyykö rasismin kitkemiseksi odottaa nuorten siirtymistä työelämään? 

Suomen Punaisen Ristin tutkimuksen mukaan nuorilla 15–24-vuotiailla oli tulosten mukaan eniten varmuutta puuttua rasismiin. Tämän ryhmän vastaajista 78 prosenttia kokee osaavansa puuttua todistamaansa rasismiin. Vertailukohdaksi yli 65-vuotiaista vastaajista näin kokee 51 prosenttia. Luku on toiveikas tulevaisuuden kannalta, sillä nuorten suhtautuminen näyttää esimerkkiä paremmasta tulevasta.

Ennaltaehkäisevä rasismiin puuttumisen muoto työelämässä voi näkyä rekrytoinneissakin.

Herää silti kysymys, tarvitseeko rasismin kitkemiseksi ja puuttumiseksi todella odottaa siihen asti, että nuoret opiskeluikäiset siirtyvät työelämään ja alkavat muodostaa asennemuutosten myötä parempaa rasisminvastaista työilmapiiriä. Jo nyt lainsäädäntöä ja yleisiä asenteita on mahdollista aktiivisesti kehittää rasismin vastaiseen suuntaan. Tämä kuitenkin edellyttää toimia, ja puuttuminen rasismiin on kaiken lähtökohta. Puuttumista ovat yhtä lailla lainsäädäntömuutokset esimerkiksi yhdenvertaisuuslain soveltamisrajoihin, rekrytointiprosessien kehittäminen ja työpaikalla yksittäisen henkilön puuttuminen rasistiseen käytökseen. Kaikilla toimilla on merkitystä.

Ääneen kieltäminen ja puuttuminen ovat aidon muutoksen ensiaskelia

On tärkeää ymmärtää, että rasismiin puuttuminen on jokaisen vastuulla ja koskee kaikkia työyhteisön jäseniä. Näin on riippumatta siitä, minkä ikäinen on, kauanko on ollut työelämässä tai missä asemassa työskentelee. Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa työympäristöönsä ja edistää myönteistä muutosta ja rasismin kitkemistä työpaikoilta. Yhteistyöllä ja vastuullisella toiminnalla voidaan luoda työyhteisöjä, joissa jokainen voi tuntea olonsa hyväksytyksi, kunnioitetuksi ja arvostetuksi. Sanottu pätee monella muullakin elämän osa-alueella.

Hyvää rasismin vastaista viikkoa toivottaen,

Ville Kirvesniemi
STTK:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista vastaava juristi

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue