Ville Kirvesniemi

juristi, työlainsäädäntö

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamisesta

STTK:n lausunto oikeusministeriölle Yleistä esityksestä STTK pitää esityksen taustalla olevaa direktiiviä tarpeellisena ja oikeasuuntaisena, sillä tällä hetkellä nykyisessä... Lue lisää