Ville Kirvesniemi

juristi, työlainsäädäntö

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden asiantuntija.

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Hoivatyötä tehdään maailmalla virallisesti ja epävirallisesti, palkkatyönä ja palkatta. Palkkojen osalta hoivatyö kuuluu usein matalapalkkatöihin. ILOn raportista ilmenee,... Lue lisää

Kansainväliselle työjärjestölle (ILO) vuonna 2024 annettavat raportit ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Yleissopimus nro 105 Pakkotyön poistaminen (1957) Suomen työelämässä on... Lue lisää

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Syrjinnän vähentäminen työpaikoilta edellyttää, että henkilöstön palkkausjärjestelmät ja palkkatietojen käsittely olisivat nykyistä avoimempia. Tietoa ei-syrjivistä perhevapaisiin liittyvistä käytännöistä... Lue lisää

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Jos hallitus aidosti haluaisi pitää kiinni kirjauksestaan, jolla raskaus- ja perhevapaasyrjintään kohdistettaisiin tehokkaampia keinoja, se ei toteuttaisi kaavailemiaan... Lue lisää

Rasismiin puuttuminen työelämässä on jokaisen vastuulla

On tärkeää ymmärtää, että rasismiin puuttuminen on jokaisen vastuulla ja koskee kaikkia työyhteisön jäseniä. Näin on riippumatta siitä,... Lue lisää

STTK kansainvälisenä naistenpäivänä: Raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä on päästävä eroon

Hallitusohjelmassa on useita sukupuolten tasa-arvoon vaikuttavia kirjauksia, joiden yhteisvaikutuksia on arvioitava kokonaisuutena. STTK:n mielestä on varmistettava, että naisten ja... Lue lisää