Kestävä talous

kestävä talous

STTK mielestä talouden tulee tukea oikeudenmukaista, kestävää ja hyvinvoivaa Suomea. Työllisyyden ja osaamisen vahvistaminen, vero- ja eläkejärjestelmän kestävyys ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat tällöin avainasemassa.

Talouskasvua tuettava

Suomen ikääntyvä väestö ja koronakriisin aiheuttama talouden notkahdus vaativat Suomelta talouskasvua tukevia toimia. Talouden elvytystoimet ja investoinnit tulee suunnata uusien kasvualojen ja ilmastopolitiikan tavoitteiden tukemiseen sekä osaamisen kehittämiseen. Uuden teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen uusia työpaikkoja luoviin hankkeisiin edellyttää riittävää rahoitusta tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Näin voidaan parantaa Suomen kilpailukykyä ja edellytyksiä vastata rakennemuutoksiin.

Kestävä verotus

Verotuksen painopistettä tulisi siirtää työn verotuksesta omaisuus- ja haittaveroihin. Etenkin pieni- ja keskituloisten palkansaajien ostovoimaa on turvattava verotuksen avulla. Samalla pääomatulojen ja varallisuuden verotusta pitää kehittää veropohjaa tukevaksi. Verotuksella on kannustettava myös ilmastotoimien edistämistä.

Korkea työllisyys

Suomalainen hyvinvointimalli on rakennettu korkean työllisyysasteen varaan. Viime vuosina työllisyysaste onkin noussut, mutta tarvitsemme edelleen toimia, jolla sitä pitkällä tähtäimellä nostetaan lisää.

Korkea työllisyys edellyttää aktiivista panostusta työvoimapolitiikkaan sekä tehokkaita, oikein kohdennettuja ja laadukkaita työllisyyspalveluita. Erityisesti vaikeasti työllistyvien, kuten ikääntyvien, nuorten, maahanmuuttajien sekä osatyökykyisten työllistymistä nopeuttamaan tarvitaan henkilökohtaisen palvelun vahvistamista. Työvoimapalveluiden resurssit tulee Suomessa saada pohjoismaiselle tasolle.  

Lyhennetyn työajan tuki nopeuttaisi lomautettujen, irtisanottujen tai muuten työnsä menettäneiden työntekijöiden palaamista työhön osa-aikaisesti. Määräaikainen työnantajan sivukulujen poistamisen tai palkkatuki tulisi ottaa harkintaan esimerkiksi maahanmuuttajien tai yli 55-vuotiaan työttömän palkkauksen yhteydessä.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa ja taloudessa tarvitsemme parempaa muutosturvaa irtisanottujen uudelleen työllistymisen nopeuttamiseksi. Tämä koskee etenkin irtisanottujen koulutusmahdollisuuksien parantamista.

Kansainvälistä rekrytointi tulee nähdä keinona nostaa työllisyysastetta. Työperusteisen oleskelulupaprosessin käsittelyä tulee tehostaa ja tarvitsemme kansalliset rekrytointihankkeet työvoimapula-aloille.

#talous

Lausunto

Lausunto työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja valmiuslain muuttamisesta, HE

Tom-Henrik Sirviö | 27.6.2024

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Palkkatuki Hallituksen esityksessä ehdotetaan heikennystä kuntien ja kuntayhtymien mahdollisuuteen hyödyntää palkkatukea. Heikennykset tehdään... Lue lisää

Blogi

EU tarvitsee yhteisen teollisuusrahaston

Patrizio Lainà | 5.6.2024

On epäjohdonmukaista ajaa tiukkoja finanssipolitiikan sääntöjä ja talouskuria, vaatia paluuta vanhaan valtiontukipolitiikkaan ja vastustaa EU:n teollisuusrahastoa. Kaikelle ei... Lue lisää

Blogi

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Patrizio Lainà | 21.5.2024

EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt pakottavat enemmistön EU-maista sopeutuskuurille jo ensi vuonna. Tämä heikentää talouskasvua ja voi pahimmillaan laukaista... Lue lisää

#talouspolitiikka

Vihreä siirtymä

| 27.6.2024

Ilmastonmuutos on ollut kansainvälisen yhteistyön ja politiikan keskeisiä teemoja jo pitkään, ja sen merkitys kasvaa myös tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen... Lue lisää

Blogi

Euroopan tutkimuksen ja innovaatioiden kehittäminen edellyttää vahvempaa politiikkaa

Tom-Henrik Sirviö | 31.5.2024

Vastaavatko nykyiset missiot olennaisiin käsillä oleviin suuriin haasteisiin? Ehkä Eurooppa kaipaisi uusia missioita, joilla vastattaisiin vaikkapa uusien teknologioiden... Lue lisää

Blogi

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Patrizio Lainà | 21.5.2024

EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt pakottavat enemmistön EU-maista sopeutuskuurille jo ensi vuonna. Tämä heikentää talouskasvua ja voi pahimmillaan laukaista... Lue lisää

#verotus

Blogi

Palkansaajan ostovoima kohenee hitaasti

Seppo Nevalainen | 3.5.2024

Pääomatulojen ja varallisuuden verottamiseen ei ole tulossa kiristyksiä. Myöskään yritystukiin ei ole tulossa leikkauksia eikä listaamattomien yritysten osinkoverohuojennukseen.... Lue lisää

Blogi

Ministeriön muistiot paljastivat verokeskustelun bluffin  

Tom-Henrik Sirviö | 2.5.2024

Valtiovarainministeriön Matias Marttisen työryhmälle toimittamat muistiot vahvistavat kuvaa, että iso osa alkuvuoden verokeskustelun perusteluista on ollut lähinnä vaikuttamistavoitteista... Lue lisää

Tiedote

STTK: Kehysriihen lisäsopeutukset pidentävät taantumaa

Patrizio Lainà | 16.4.2024

Hallitus on päättänyt kehysriihessään kolmen miljardin euron lisäsopeutuksesta. Koska Suomi on jo taantumassa, STTK:n mielestä riski on, että... Lue lisää