Työeläke

Suomen työeläketurva on lakisääteinen. Työmarkkinajärjestöt neuvottelevat sekä eläketurvan sisällöstä että sen rahoituksesta.

Eläkeläisiä

Työeläkejärjestelmä ja työeläketurvan varmistaminen ovat tärkeä asia palkansaajajärjestöjen edunvalvonnassa.

Työeläkejärjestelmän kehittäminen

Suomalainen työeläkejärjestelmä on perusteiltaan hyvä. Eläkejärjestelmän on kuitenkin kehityttävä muuttuvan yhteiskunnan vaatimusten mukana, jotta kyky maksaa eläkkeet säilyvät myös tulevaisuudessa. Erityisesti pitenevät elinajat, vanheneva väestö ja pienenevä syntyvyys haastavat työeläkejärjestelmämme. Tavoitteenamme on, että työeläkkeiden rahoituksellinen kestävyys voidaan turvata pitkälle tulevaisuuteen tulevillekin sukupolville. Tähän vaikuttavat keskeisesti työikäisen väestön määrä ja palkkasumman kehitys sekä sijoitustuottojen kehitys. Työurien pidentämiseksi vaaditaan parempaa turvaa työelämässä sekä työkykyä edistäviä toimia.

Työeläke, työkyvyttömyyseläke, ansiosidonnainen työttömyyskorvaus tai työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuvat työssä ollessamme ansaitsemaamme palkkaan. Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmämme ovat monilta osin työnantajien ja palkansaajien itsensä rahoittamia. Siksi on tärkeää, että olemme mukana niitä koskevassa päätöksenteossa.