Tietosuojaseloste

STTK ry on etu- ja neuvottelujärjestö, joka edustaa 13 jäsenliittoaan. STTK tekee yhteiskunnallista vaikuttamista Suomessa ja kansainvälisesti. Toteuttaakseen tehtäväänsä STTK kerää henkilötietoja rekistereihin, jotka on esitelty tarkemmin alla. Keräämme vain sellaisia tietoja, jotka ovat tehtävämme kannalta tärkeitä.

Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö

STTK ry
Postiosoite: PL 421, 00101 Helsinki
Y-tunnus: 0202306-2
sttk@sttk.fi

Yhteydenotot rekistereihin liittyvissä asioissa:
Tietohallintopäällikkö Kirsi Suominen, puh. 0456 3434 80
etunimi.sukunimi@sttk.fi

Tietojen käsittely ja säilyttäminen

STTK käsittelee henkilötietoja lainmukaisesti, tietoturvallisesti ja luottamuksellisesti. Emme koskaan luovuta tietoja eteenpäin.

STTK huolehtii henkilötietojen suojaamisesta valitsemalla ajanmukaiset tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvää ohjeet ja sovellukset. Kaikki rekistereissämme olevat tiedot sijaitsevat EU-/ETA-maissa sijaitsevilla palvelimilla.

Rekistereiden käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Henkilöt ovat saaneet opastusta ja ohjausta henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisteriin lisätyn henkilön oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siitä, miten hänen tietojansa käsitellään. Hänellä on oikeus:

 • tutustua tietoihin
 • pyytää tietojen korjaamista
 • pyytää tietojen poistamista ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tietoa rekisteristä toiseen
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Kaikki oikeuksien käyttöön liittyvät pyynnöt voi toimittaa rekisterinpitäjälle.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

STTK lähettää sähköisiä uutiskirjeitä, joista toista julkaistaan STTK:n nimellä ja toista Työelämään-nimellä.

STTK:n nimissä lähteviä uutiskirjeitä julkaistaan 6-10 kertaa vuodessa. Ne kohdennetaan aiheen mukaan 1.) sopiville kohderyhmille ja 2.) STTK:n uutiskirjeen tilanneille henkilöille.

Työelämään-uutiskirjeitä julkaistaan 2-3 vuodessa. Ne lähetetään Työelämään-uutiskirjeen tilanneille henkilöille.

Uutiskirje-rekisteriin tallennettavat tiedot

Sähköpostiosoite

Mistä tiedot kerätään ja miten niitä käsitellään

Henkilö voi tilata uutiskirjeen nettisivuilla olevalla lomakkeella (sttk.fi ja työelämään.fi). Henkilön antamaa sähköpostia käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Tilaukset tallentuvat Creamailer-uutiskirjepalveluun.

STTK:n nimissä lähetetään myös kohdennettuja uutiskirjeitä, joiden kohderyhminä käytetään henkilöiltä, jotka poimitaan STTK:n sidosryhmärekisteristä ja sähköpostilistoilta. (linkit niihin selosteisiin).

Henkilötietojen säilyttäminen

Uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden tietoja säilytetään suomalaisessa Creamailer-uutiskirjepalvelussa. Palvelu sijaitsee Suomessa olevilla palvelimilla.

Henkilötietoja säilytetään vain niin pitkään kuin se on uutiskirjeen lähettämisen kannalta tarpeellista. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa tilauksen klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa Poistu postituslistalta -linkkiä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

STTK postittaa Työelämään-oppaita ja -esitteitä niiden tilaajille. Postitusta varten tarvitaan tilaajan tiedot.

Materiaalin tilaajista tallennettavat tiedot

 • Organisaatio
 • Nimi
 • Toimitusosoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Mistä tiedot kerätään ja miten niitä käsitellään

Henkilö voi tilata materiaalia Työelämään-nettisivuilla olevalla lomakkeella. Henkilön antamia tietoja käytetään vain materiaalin lähettämiseen.

Henkilötietojen säilyttäminen

Nettisivut on rakennettu WordPress-julkaisualustalle, joka sijaitsee Avoin.Systemsin palvelimella EU-ETA-alueella. Lomakkeen tiedot tallentuvat palvelimelle ja niistä lähtee sähköpostitse tieto henkilölle, joka postittaa materiaalit.

Henkilötietoja säilytetään palvelimella ja sähköpostissa vain postitukseen asti ja sen jälkeen ne poistetaan.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

STTK:n sivuilla on Yhteydenotto-lomake, jolla henkilö voi lähettää viestin STTK:lle. Tietoja käytetään vain yhteydenottoon vastaamiseen.

Tallennettavat tiedot

Sähköposti

Mistä tiedot kerätään ja miten niitä käsitellään

Kaikki www-sivut on rakennettu WordPress-julkaisualustalle, joka sijaitsee Avoin.Systemsin palvelimella Helsingissä. Lomakkeen tiedot tallentuvat palvelimelle ja niistä lähtee sähköpostitse tieto henkilölle, joka huolehtii yhteydenottoon vastaamisesta.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään palvelimella ja sähköpostissa vain siihen asti, että yhteydenottoon on vastattu.

Evästeet

Sivuilla käytetään evästeitä, joista voi lukea tarkemmin täältä:

Evästeiden käyttö STTK:n www-sivuilla. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

STTK:n sähköpostijakeluryhmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

1) Listoja, joissa on jäsenliitoissa työskenteleviä ja luottamustehtävissä olevia henkilöitä. Listoja käytetään työryhmien koolle kutsumiseen, sisäiseen tiedonvaihtoon ja viestintään.

2) Listoja, joissa aluetoimikuntien ja paikallistoimikuntien jäseniä.

3) Listat, joissa on medioiden päätoimittajia ja toimittajia. Listaa käytetään mediakutsujen ja tiedotteiden lähettämiseen. 

Tallennettavat tiedot

Eri ryhmillä kerätään hieman eri tietoja:

1) Nimi, sähköpostiosoite ja ammattiliitto, jossa työskentelee.

2) Nimi, sähköpostiosoite, alue-/paikallistoimikunta, jonka jäsen on.

3) Nimi, sähköpostiosoite ja media, jossa työskentelee.

Mistä tiedot kerätään ja miten niitä käsitellään

Sähköpostijakelulistat sijaitsevat Microsoft 365 -ympäristössä (Saas) EU-/ETA-alueella. Tiedot kerätään eri lähteistä riippuen ryhmästä:

1) Yhteystiedot saadaan jäsenliitoista tai henkilöltä itseltään.

2) Yhteystiedot kerätään henkilöiltä heidän ottaessaan luottamustehtävän vastaan.

3) Päätoimittajien ja toimittajien tiedot kerätään medioista.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään listoilla, kunnes:

 • henkilö pyytää itse poistamista tai tietojen muuttamista
 • ammattiliitto, jossa henkilö on töissä, pyytää henkilön poistamista
 • henkilö vaihtaa työpaikkaa/työtehtävää
 • henkilö ei enää ole luottamustehtävässä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietoja kerätään rekrytointiprosessia varten. Niitä käytetään rekrytointiin liittyviin toimenpiteisiin sekä kahdenväliseen viestintään hakijan kanssa.

Joskus STTK saa myös avoimia työhakemuksia, joissa on lähettäjän STTK:lle antamat tiedot.

Tallennettavat tiedot

Nimi, yhteystiedot, koulutustiedot, työhistoria sekä muut henkilön itsestään vapaaehtoisesti tarjoamat tiedot kuten esim. syntymäaika.

Mistä tiedot kerätään ja miten niitä käsitellään

Tiedot kerätään rekrytointiprosessiin osallistuvalta henkilöltä itseltään hakemuksen ja ansioluettelon yhteydessä. Hakija lähettää tiedot STTK:ssa rekrytoinnista vastaavan johtajan sähköpostiin, joka sijaitsee Microsoft 365 -ympäristössä (Saas) EU-/ETA-alueella

Tietoja käsittelee rekrytointiprosessiin osallistuvat henkilöt. Rekrytointiprosessin loppuvaiheessa hakijoille voidaan tehdä soveltuvuuskoe. Hakijoilta pyydetään suostumus yhteystietojen luovuttamiseen soveltuvuuskokeen tekevälle yritykselle (esim. Momentous).

Päätöksen henkilön rekrytoinnista tekee STTK:n hallitus. Päätöksentekoa varten hallitukselle esitellään valittavaksi esitettävän henkilön nimi, koulutus ja nykyinen työpaikka.

Henkilötietojen säilyttäminen

Hakija lähettää tiedot HR-johtajalle ja/tai rekrytoinnista vastaavalle johtajalle sähköpostilla. Hakijoiden tiedoista tehdään yhteenveto, johon kerätään heidän nimi, ikä (jos kerrottu), koulutus, nykyinen työpaikka ja palkkatoive. Yhteenveto tallennetaan hakemuksen vastaanottavan johtajan Onedriveen, joka sijaitsee Microsoft 365 -ympäristössä (Saas) EU-/ETA-alueella.

Yhteenveto poistetaan Onedrivestä ja hakemukset sähköpostista kaksi vuotta valintapäätöksen tekemisen jälkeen. Jos tietoja tulostetaan paperille, ne tuhotaan tietosuojapaperiroskana.

Avoimet hakemukset säilytetään sähköpostissa sen aikaa, mitä on hakijan kanssa sovittu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

STTK:n sidosryhmärekisterissä on henkilötietoja, joita käytetään viestintä- ja suhdetoimintatarkoituksiin (esim. kutsut ja teemauutiskirjeet).

Tallennettavat tiedot

Sidosryhmärekisteriin tallennetaan henkilön nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite. Rekisteriin tallennetaan myös organisaatioita (esim. ammattikorkeakoulujen kirjastot), joille voidaan tallentaa myös postisoite, jos tietoa tarvitaan materiaalipostituksia varten.

Mistä tiedot kerätään ja miten niitä käsitellään

Sidosryhmärekisteriin tallennetaan sellaisia henkilöitä, joiden kanssa STTK on ollut yhteistyössä ja/tai, jotka työroolinsa tai luottamustoimensa takia ovat STTK:n viestinnän ja suhdetoiminnan kannalta tärkeitä. Tiedot tallennetaan Vetoboxi-palveluun (Saas), joka sijaitsee Suomessa olevalla palvelimella.

Henkilötietojen säilyttäminen

Sidosryhmärekisterin tietoja päivitetään aktiivisesti ja sieltä poistetaan vanhentuneet tiedot.