SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lisätietoja:

Sanna Rantala

juristi, työlainsäädäntö

Profiili

Palkansaajien keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK eivät hyväksy yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia ja ovat jättäneet yhdessä eriävän mielipiteen lain muuttamista koskevaan mietintöön.

työympäristö toimistossa

– Neuvottelu ei ollut aitoa kolmikantaista valmistelua eikä hallitusohjelman mukaisiin yksityiskohtaisiin kirjauksiin voitu aidosti vaikuttaa, järjestöt toteavat.

Yhteistoimintalain soveltamisalaa esitetään nostettavaksi 20:stä peräti 50 työntekijää työllistäviin työpaikkoihin.

– Tämä sulkisi suurimman osan yrityksistä pois yhteistoimintalain piiristä. Vaikka jatkossa työnantajalle säädettäisiin 20–49 henkilöä työllistävissä yrityksissä muutosneuvotteluiden yhteydessä tiettyjä velvoitteita, lain soveltamisesta tulee kokonaisuutena sekavaa, järjestöt kritisoivat.

Vuoden 2022 alussa voimaan tulleeseen yhteistoimintalakiin sisällytettiin jatkuvaa vuoropuhelua koskevat säännökset. Vuoropuhelun tavoitteena oli kehittää yritystä ja työyhteisöä. Nyt mietinnössä esitetään kevennettyä vuoropuhelun mallia 20–49 työntekijää työllistäville yrityksille, jolloin vuoropuhelun käytännöt jäävät viime kädessä työnantajan päätettäviksi, eikä laki enää määrittele vuoropuhelun säännöllistä rytmiä tai sisältöä.

– On hyvä, että vuoropuhelu ei poistu kokonaan, mutta nyt esitetty kevennetty vuoropuhelun malli on selvä heikennys nykytilaan ja voi johtaa vuoropuhelun merkittävään vähentymiseen.

Hyvä yhteistoiminta edellyttää luottamusta työnantajan ja työntekijöiden välillä.

– Kun lainsäädäntö kiristyy, työnantajan valta vahvistuu ja henkilöstön luottamus rapautuu. Jatkossa yhteistoimintalain mukaiset vähimmäisneuvotteluajat vaihtelisivat viikosta kolmeen.

– Tämä on merkittävä heikennys työsuhdeturvaan. On täysin epäselvää, miten lain velvoitteet voidaan käytännössä täyttää etenkin lyhyimmän neuvotteluajan puitteissa. Nykyisen yhteistoimintalain toimivuudesta ei ole tehty seurantaa.

– Nyt esitetyt muutokset ovat yhteistoiminnan tarkoituksen vastaisia ja hyödyttävät vain työnantajia, SAK, Akava ja STTK kiteyttävät.

Hallitusohjelman mukaisia yhteistoimintalakia koskevia muutoksia on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä helmikuusta alkaen. Siihen liittyvä mietintö on lähtenyt lausunnolle tänään perjantaina.

Lisätiedot

SAK:n lakimies Timo Koskinen, puh. 040 731 2387

Akavan johtava asiantuntija Miia Kannisto, puh. 050 551 5292

STTK:n juristi Sanna Rantala, puh. 040 646 9864

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue