Miten toimimme?

Ammattiyhdistysliikkeen toiminta rakentuu edustuksellisen demokratian periaatteiden mukaisesti. Jokainen keskusjärjestön päätöksentekoon osallistuva toimija saa valtuutuksensa oman liittonsa jäsenistöltä.

Edustajisto ja hallitus

Ylintä päätösvaltaa STTK:ssa käyttää 60-jäseninen edustajisto, joka määrittää järjestön toiminnan tärkeimmät suuntaviivat ja hyväksyy talousarvion.  Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja sen toimikausi on neljä vuotta. Edustajiston järjestäytymiskokous valitsee STTK:n puheenjohtajan ja hallituksen sekä edustajiston puheenjohtajiston.

STTK:n hallitus vastaa toiminnasta edustajistolle. Se valmistelee edustajistossa käsiteltävät asiat sekä toimeenpanee edustajiston päätökset. Jokaisella jäsenliitolla on vähintään yksi edustaja hallituksessa. Asioiden valmisteluun osallistuu hallituksen työvaliokunta.

Hallitus hyväksyy STTK:n neuvottelutoiminnassa syntyneet neuvottelutulokset. Se tekee myös STTK:n toimiston toimintaan liittyvät päätökset. Hallitus kokoontuu kuukausittain.

Toimisto

STTK:n toimistossa tehdään käytännön edunvalvontaa, neuvottelutoimintaa, yhteiskuntavaikuttamista ja järjestöllistä työtä yhdessä jäsenliittojen ja aluetoimijoiden kanssa. Toimiston henkilöstöön kuuluu eri alojen asiantuntijoita, joiden tehtävänä on toteuttaa hallituksen linjaamat asiat. Toimistolla työskentelee myös STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Valtteri Mäyrälä. Toimistoa johtaa puheenjohtaja Antti Palola.

Toimiston asiantuntijat ja juristit tekevät tiivistä yhteistyötä jäsenliittojen edustajien kanssa valmistellessaan asioita. STTK tarjoaa jäsenliitoilleen yhteisiä koulutuksia ja mahdollisuuksia verkostoitua ja saada vertaistukea. Asiantuntijat ja juristit osallistuvat jäsenliittojen erilaisiin tilaisuuksiin ja kouluttavat henkilöstön edustajia.

Jäsenemme

Jäseniimme kuuluu asiantuntijoita ja ammattilaisia erilaisin koulutustaustoin. He työskentelevät esimerkiksi teollisuudessa, terveydenhuollossa ja palvelualoilla.

Tietoa jäsenistöstä

 • Jäsenistä noin 74 % on naisia.
 • Jäsenen keski-ikä on noin 49 vuotta.
 • Jäsen työskentelee viikossa keskimäärin 38,3 tuntia.
 • Jäsenen keskipalkka on 3300 €/kk.
 • Julkisella sektorilla työskentelee 55 % ja yksityisellä sektorilla 45 % jäsenistä.
 • Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelee 88 % ja määräaikaisessa työsuhteessa 12 % jäsenistä.

Koulutustaso

 • ammattikorkeakoulututkinto 30 %
 • yliopisto- tai tiedekorkeakoulututkinto 5 %
 • toisen asteen ammatillinen tutkinto 27 %
 • opistotutkinto 31 %
 • muu 7 %