Vihreä siirtymä

Ilmastonmuutos on ollut kansainvälisen yhteistyön ja politiikan keskeisiä teemoja jo pitkään, ja sen merkitys kasvaa myös tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tehdyt poliittiset päätökset ovat yhdessä teknologisen kehityksen kanssa johtaneet talouksien vihreään siirtymään eri puolilla maailmaa. Energiatuotannon, liikenteen ja teollisuuden siirtyminen pois fossiilisesta energiasta kohti päästötöntä energiaa johtaa moniin talouden ja työelämän muutoksiin. Samalla sen merkitys suomalaiselle ammattiyhdistysliikkeelle on tärkeä.  

Eroon fossiilienergiasta

Vihreä siirtymä johtavaa talouden ja työelämän muutoksiin ja antaa uusia mahdollisuuksia investointeihin ja uusiin työpaikkoihin. Suomelle vihreä siirtymä antaa mahdollisuuden korvata iso osa fossiilienergian tuonnista uusien tuotteiden ja palveluiden vientiin. Tämä vaatii Suomelta rohkeita poliittisia päätöksiä sekä etenkin panostuksia osaamiseen.

Suomi on energiantuotannon suhteen maailman kärkijoukossa puhtaan ja edullisen energian tuotannossa. Tämä antaa meille kilpailukykyisen aseman, jonka varaan kannustavaa investointiympäristöä voi rakentaa. Irtaantuminen fossiilienergiasta tukee myös Suomen omavaraisuutta ja vähentää geopoliittisten kriisien vaikutuksia.  

Oikeudenmukainen siirtymä

Palkansaajille vihreässä siirtymässä tärkeää on sen oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisen siirtymän avulla varmistamme, että:

  • työntekijöillä on tarvittaessa mahdollisuus päivittää osaamista uuteen ammattiin,
  • siirtymän kustannukset eivät tule kohtuuttoman kalliiksi millekään ihmisryhmälle,
  • hyödyt jakautuvat mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

Vihreässä siirtymässä Suomella on menestyksen mahdollisuudet, mutta kansainvälinen kilpailu on kovaa ja muutos nopeaa. Edullisen ja puhtaan energian lisäksi ratkaisevaa on, kuinka onnistumme lisäämään osaamiseen perustuvaa vihreän teknologian tuotteita ja palveluita. Osaamiseen panostamalla pidämme myös palkansaajat muutoksessa mahdollisimman hyvin mukana ja tuemme taloudellisesti, sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisen siirtymän toteutumista. Tämä varmistaa vihreälle siirtymälle myös sen tarvitseman laajan poliittisen tuen kansalaisten keskuudessa. 

#vihreä siirtymä

Tiedote

STTK:n Antti Palola: Vihreä siirtymä voi olla Suomen uusi vihreä kulta, mutta se edellyttää osaamista

Antti Palola | 26.6.2024

Vihreään siirtymään liittyvä teollisuus ja sitä tukevat puhtaat energiaratkaisut muodostavat laajan globaalin kasvualan, johon panostetaan kaikkialla – Kiinassa,... Lue lisää

Uutinen

Puheenjohtaja Antti Palola SuomiAreena-keskusteluissa

| 11.6.2024

Yhteiskunnallinen ja ajankohtainen keskustelufestivaali SuomiAreena järjestetään Porissa 25. – 28.6. SuomiAreenassa nähdään jälleen tuttuja kasvoja yhteiskunnan eri osa-alueilta... Lue lisää

Lausunto

Suomen yhdennetyn energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivitys

Jaakko Haikonen | 11.6.2024

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 1. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja nielujen kasvattaminen (NECP) Kansallisen energia- ja ilmastopolitiikan lähtökohtana tulee... Lue lisää