Lausunto

Lausunto

Eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistukset vuosina 2024-2027

Samppa Koskela | 25.9.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Esityksessä ehdotetaan, että tiettyihin kansaneläke- ja elinkustannusindeksiin sidottuihin etuuksiin ja etuuslakien rahamääriin ei... Lue lisää

Lausunto

Yleinen asumistuki

Tom-Henrik Sirviö | 19.9.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Asumistukea ehdotetaan muutettavaksi siten, että asumistuen taso laskee.STTK vastustaa muutoksia, koska ne heikentävät... Lue lisää

Lausunto

Lausunto ehdotuksesta Suomen REPowerEU-rahoituksen käyttökohteiksi

Jaakko Haikonen | 15.9.2023

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle Tausta EU pyrkii katkaisemaan riippuvuuden Venäjän fossiilisista polttoaineista ja nopeuttamaan siirtymää puhtaaseen energiaan. Tätä varten... Lue lisää

Lausunto

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyys-turvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Samppa Koskela | 15.9.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Lausuttavaa palkansaajan työssäoloehdon pidentämistä koskevasta muutoksesta?(TTL 5 luku) STTK ei hyväksy ja vastustaa... Lue lisää

Lausunto

Lausunto vuoden 2024 talousarvioesitykseen liittyvistä ehdotuksista

Seppo Nevalainen | 15.9.2023

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle Työtulovähennyksen ikään perustuvan enimmäismäärän muuttaminen Työllisyysasteen nostaminen pohjoismaiselle tasolle on tärkeää julkisen talouden kestävyyden lisäämiseksi.... Lue lisää

Lausunto

Erityisosaajadirektiivin täytäntöönpano

Taina Vallander | 13.9.2023

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle MääritelmätErityisosaajadirektiivin tavoitteena on luoda Euroopan unionin alueelle yhtenäinen järjestelmä, joka houkuttelee korkeaa osaamista... Lue lisää

Lausunto

Sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttaminen

Ida Nummelin | 13.9.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Lääkekorvausjärjestelmän lääkekustannusten vuosiomavastuun tasoa ehdotetaan muutettavaksi vuoden 2024 alusta. Muutos on suunniteltu toteutettavaksi... Lue lisää

Lausunto

Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden sekä imettävien työntekijöiden suojeleminen työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä

Ida Nummelin | 13.9.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle EU:n syöpädirektiivin päivityksen yhteydessä lisääntymisterveyttä koskevaan valtioneuvostonasetukseen on tullut päivitystarpeita, ja nämä tarpeet... Lue lisää

Lausunto

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuudet ja kuntoutusrahaetuudet

Ida Nummelin | 13.9.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Esityksessä ehdotetaan, että Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista jakuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisten nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisen... Lue lisää