Finländarna förhåller sig negativare till den gröna omställningen än befolkningen i de övriga nordiska länderna

Jämfört med befolkningen i de övriga nordiska länderna ser finländarna klimatförändringen som ett mindre allvarligt hot, de anser... Läs mer

STTK:s svar på SFP:s partidagsmotioner

STTK vill som samtalande centralorganisation delta i den samhällsdebatt som förs vid partimötena. Partierna, liksom facken, är en... Läs mer

Våra experter skriver

Nu är äntligen internationella arbetskonferensen igång

Lise Donovan | 27.5.2021

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen att samtidigt sitta hemma framför sina datorer i... Läs mer

Strejkrätt – en grundläggande rättighet i arbetslivet och en mänsklig rättighet

Maria Häggman | 24.5.2021

Föreningsfrihet och strejkrätt som en viktig del av den är en grundläggande rättighet för arbetstagare i ett demokratiskt... Läs mer