FFC, Akava och STTK: Det är nödvändigt att förnya lagstiftningen för att man ska kunna eliminera diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet

FFC, Akava och STTK är besvikna på Arbets- och näringsministeriets agerande i den arbetsgrupp som på trepartsbasis hade... Läs mer

Organisationschefernas ställningstagande till Internationella klimatpanelens rapport och behovet av klimatåtgärder

Internationella klimatpanelens rapport, som publicerades i augusti, åskådliggjorde hur klimatförändringen har accelererat. Ledarna för Centralorganisationen för högutbildade i... Läs mer

Asiantuntijat kirjoittavat

Nu är äntligen internationella arbetskonferensen igång

Lise Donovan | 27.5.2021

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen att samtidigt sitta hemma framför sina datorer i... Läs mer

Strejkrätt – en grundläggande rättighet i arbetslivet och en mänsklig rättighet

Maria Häggman | 24.5.2021

Föreningsfrihet och strejkrätt som en viktig del av den är en grundläggande rättighet för arbetstagare i ett demokratiskt... Läs mer