STTK: Teknologiindustrins tillkännagivande är ett steg på vägen mot avveckling av allmängiltigheten

Teknologiindustrin ry:s tillkännagivande om att dela upp kollektiva avtalsförhandlingar i antingen lokalt eller nationellt avtalande är enligt STTK:s... Läs mer

Svenska fack enade bakom ny EU-reglering

I början av mars släpper EU-kommissionen sitt direktiv om lönetransparens. En ökad öppenhet om lönenivåer ska minska lönegapet... Läs mer

STTK