Regeringen måste hålla sitt löfte och ingripa i diskriminering i arbetslivet på grund av graviditet och familjeledighet

Löntagarorganisationerna FFC, Akava och STTK samt Kvinnoorganisationernas Centralförbund, Nätverket för familjers diversitet och Mothers in Business MiB kräver... Läs mer

Organisationschefernas ställningstagande till Internationella klimatpanelens rapport och behovet av klimatåtgärder

Internationella klimatpanelens rapport, som publicerades i augusti, åskådliggjorde hur klimatförändringen har accelererat. Ledarna för Centralorganisationen för högutbildade i... Läs mer

Asiantuntijat kirjoittavat

Nu är äntligen internationella arbetskonferensen igång

Lise Donovan | 27.5.2021

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen att samtidigt sitta hemma framför sina datorer i... Läs mer

Strejkrätt – en grundläggande rättighet i arbetslivet och en mänsklig rättighet

Maria Häggman | 24.5.2021

Föreningsfrihet och strejkrätt som en viktig del av den är en grundläggande rättighet för arbetstagare i ett demokratiskt... Läs mer

STTK