Opiskelijatoiminta

Opiskelijoiden ja nuorten edunvalvontaa tekee STTK-Opiskelijat. Heidän puheenjohtajansa työskentelee STTK:n toimistolla yhdessä asiantuntijoiden ja juristien kanssa tuoden STTK:n päivittäiseen toimintaan nuorten sekä opiskelijoiden näkökulmaa. STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja kuuluu läsnäolo- ja puheoikeudella STTK:n hallitukseen.

STTK-Opiskelijat järjestää STTK:n jäsenjärjestöjen nuoriso- ja opiskelijatoimijoille yhteistä toimintaa. Vuosittaisessa Vaikuttajavalmennuksessa kouluttajina toimivat suomalaisen työelämän huippuasiantuntijat sekä päättäjät. Vaikuttajavalmennukseen osallistunut nuori saa hyvät valmiudet toimia vastuullisissa luottamustehtävissä.

STTK-Opiskelijoille tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muut opiskelija- ja nuorisojärjestöt. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi nuorten ja opiskelijoiden äänestysaktiivisuuskampanjoiden tiimoilta vaalien alla. STTK-Opiskelijoille tärkeä teema on nuorten työelämätiedon lisääminen ja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa pyritään tavoittamaan mahdollisiman moni apua tarvitseva nuori jo opiskeluaikana. STTK:n Työelämään-materiaalit on laadittu yhteistyössä nuorten kanssa.

Nuorten ja opiskelijoiden ääni yhteiskunnassa

STTK-Opiskelijat on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, jolle sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on kaiken vaikuttamisen ydin. Hyvinvoivat suomalaiset iästä ja elämäntilanteesta riippumatta ovat STTK:n ja STTK-Opiskelijoiden yhteinen tavoite. Työelämän pitää olla työuraansa aloittavalle nuorelle reilu, tasa-arvoinen ja mielekäs.

Oikeudenmukaisuus työelämässä tarkoittaa, että myös nuorella on oikeus päästä työhön ja jaksaa työssä koko työuransa ajan. STTK-Opiskelijat ovatkin viime vuosina nostaneet aktiivisesti esiin esimerkiksi syrjäytymiseen ja mielenterveyteen liittyviä asioita.

Jokaisella nuorella on oikeus laadukkaaseen koulutukseen. Opintojen tulee tarjota vahva pohja lähteä työelämään oppimaan uutta. Maksuton toisen asteen koulutus, oppivelvollisuusiän nosto ja riittävästi resursoitu opintojen ohjaus ovat keinoja kehittää koulutuksellista tasa-arvoa.

On tärkeää, että eläkejärjestelmän rahoitus on tasapainossa ja riittävä eläketaso turvataan kaikille. STTK-Opiskelijat ovat mukana vaikuttamassa siihen, että eläkejärjestelmään tehtäviä muutoksia arvioidaan sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.

Puheenjohtajisto

STTK-Opiskelijoiden toiminnasta vastaa puheenjohtaja sekä kaksi varapuheenjohtajaa, heitä kutsutaan puheenjohtajistoksi. Puheenjohtaja on opiskelijoiden ajankohtaisten yhteiskunnallisten asioiden ääni ja varapuheenjohtajat tukevat häntä työssään.

Markus Wright

Puheenjohtajan kausi on vuoden mittainen. Halutessaan puheenjohtaja voi ilmoittautua jatkokaudelle. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan vuosittain järjestettävässä STTK-Opiskelijoiden valintakokouksessa. Tänä vuonna STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja on Markus Wright, varapuheenjohtajina Santeri Salonen ja Valtteri Siljander.