Opiskelijatoiminta

Opiskelijoiden ja nuorten edunvalvontaa tekee STTK-Opiskelijat. Heidän puheenjohtajansa työskentelee STTK:n toimistolla yhdessä asiantuntijoiden ja juristien kanssa tuoden STTK:n päivittäiseen toimintaan nuorten sekä opiskelijoiden näkökulmaa. STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja kuuluu läsnäolo- ja puheoikeudella STTK:n hallitukseen.

STTK-Opiskelijat järjestää STTK:n jäsenjärjestöjen nuoriso- ja opiskelijatoimijoille yhteistä toimintaa. Vuosittaisessa Vaikuttajavalmennuksessa kouluttajina toimivat suomalaisen työelämän huippuasiantuntijat sekä päättäjät. Vaikuttajavalmennukseen osallistunut nuori saa hyvät valmiudet toimia vastuullisissa luottamustehtävissä.

STTK-Opiskelijoille tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muut opiskelija- ja nuorisojärjestöt. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi nuorten ja opiskelijoiden äänestysaktiivisuuskampanjoiden tiimoilta vaalien alla. STTK-Opiskelijoille tärkeä teema on nuorten työelämätiedon lisääminen ja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa pyritään tavoittamaan mahdollisiman moni apua tarvitseva nuori jo opiskeluaikana. STTK:n Työelämään-materiaalit on laadittu yhteistyössä nuorten kanssa.

Tulevaisuus rakennetaan oikeudenmukaisuudelle

STTK-Opiskelijat on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, jolle sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on kaiken vaikuttamisen ydin. Hyvinvoivat suomalaiset iästä ja elämäntilanteesta riippumatta ovat STTK:n ja STTK-Opiskelijoiden yhteinen tavoite. Työelämän pitää olla työuraansa aloittavalle nuorelle reilu, tasa-arvoinen ja mielekäs.

STTK-Opiskelijoiden poliittisen ohjelman keskiössä on oikeudenmukaisuus elämän jokaisella osa-alueella. Poliittinen ohjelma on vuosille 2024-2028. Alta pääset tutustumaan ohjelman teemoihin ja koko ohjelman löydät täältä.

STTK-Opiskelijat toimivat keskusjärjestön jäsenliittojen nuorisotoimintaa
yhdistävänä ja edistävänä elimenä. Olemme vahva nuoriso- ja opiskelijatoiminnan puolestapuhuja ja emme pelkää haastaa toimintatapoja ja tarvittaessa linjauksiakaan. STTK-Opiskelijoiden tavoitteena on osallistava ja oikeudenmukainen keskusjärjestö.

Kohtuuhintaista asumista on tuettava ja mahdollistettava nykyistä enemmän. Nuorten mahdollisuuksia oman asunnon ostamiseksi on parannettava. Valtion tukijärjestelmää on kehitettävä huomioimaan paremmin kasvukeskusten ensiasunnon ostajat. Huomioon on otettava esimerkiksi ASP-takauksen tarkastelu ja tasa-arvoistaminen.

STTK-Opiskelijat tavoittelevat oikeudenmukaista ja sukupolvet tasa-arvoisesti huomioon ottavaa eläkejärjestelmää. Eläkejärjestelmän kehittämiseen on osallistettava myös nuoria.

Jokaisella nuorella on oikeus työhön ja työkokemukseen jo opintojen aikana. STTK-Opiskelijat tavoittelevat oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja syrjimätöntä työelämää.

Työelämä ja sen pelisääntöjen on oltava reiluja ja selkeitä. STTK-Opiskelijat uskovat jokaisen nuoren tarpeeseen tietää omat oikeudet ja velvollisuudet työelämässä. Työelämää on jatkuvasti kehitettävä muuttuvassa yhteiskunnassa.

Koulutus on sivistysyhteiskunnan perusta ja yhteiskuntaa tasa-arvoistava tekijä. Maksuton koulutus on perusoikeus. Jokaisella on oltava mahdollisuus opiskella sosioekonomisesta asemasta riippumatta.

STTK-Opiskelijoiden mielestä jokaisella nuorella on oikeus hyvinvointiin. Terveydenhuollon palveluita on oltava tarjolla tasa-arvoisesti henkilön sosioekonomisesta asemasta, asuinpaikasta tai muista syistä riippumatta. Nuorten mielenterveysasiat
on nostettava yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön.

Riittävä toimeentulo on perusoikeus ja se luo edellytykset arvokkaalle elämälle. Opiskelijan
toimeentulon ei pidä olla automaattisesti lainapainotteinen. Jokaisella nuorella on oltava
mahdollisuus arvokkaaseen ja täyteen elämään.

Työntekijöiden etujen ajaminen vaatii aktiivista yhteiskunnallista vaikuttamista.
STTK-Opiskelijat toimivat yhteistyökykyisenä ja luotettavana kumppanina.

Puheenjohtajisto

STTK-Opiskelijoiden toiminnasta vastaa puheenjohtaja sekä kaksi varapuheenjohtajaa, heitä kutsutaan puheenjohtajistoksi. Puheenjohtaja on opiskelijoiden ajankohtaisten yhteiskunnallisten asioiden ääni ja varapuheenjohtajat tukevat häntä työssään.

STTK-opiskelijoiden puheenjohtajana toimii Valtteri Mäyrälä (Tehy) ja varapuheenjohtajina Janette Meriläinen (Ria, vasemmalla) sekä Maria Malmgren (Tehy, vasemmalla).

#STTK-Opiskelijat

Blogi

Nuoret ansaitsevat parempaa ohjausta työelämän todellisuuteen

Valtteri Mäyrälä | 30.1.2024

Nuorista merkittävä osa on huolissaan toimentulostaan ja tulevaisuudestaan. Nuoria huolettaa myös oma tulevaisuus ja oma paikka maailmassa. Nuoret... Lue lisää

Tiedote

STTK-Opiskelijat ja SAMOK: Huoli toimeentulosta painaa opiskelijoita ja työuraansa aloittelevia

Valtteri Mäyrälä | 30.1.2024

STTK-Opiskelijat ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK esittävät huolensa opiskelijoiden toimeentulon heikennyksistä. STTK:n viime syksynä nuorille (15–29-vuotiaille) tekemässä... Lue lisää

Tiedote

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

| 2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Valtteri Mäyrälä. Hän edustaa jäsenliitto Tehyä.  Varapuheenjohtajiksi valittiin Janette Meriläinen (RIA) ja Maria... Lue lisää