Keitä olemme?

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 13 jäsenliittoa ja noin 420 000 jäsentä. Edustamme suomalaisten työpaikkojen osaajia ja asiantuntijoita. Olemme työssämme vastuullisia, oikeudenmukaisia ja rohkeita.

Uskomme, että työelämä kehittyy yhteistyöllä. Luomme näkymiä tulevaisuuteen, vahvistamme vuoropuhelua ja rohkaisemme toimimaan oikeudenmukaisen työelämän puolesta.

Visiomme on hyvinvoiva ja menestyvä työntekijä.

Työtämme ohjaavat työelämän tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Työelämä on parhaimmillaan moniäänistä ja moniarvoista. Sitä kehitetään aktiivisella vuoropuhelulla, erilaisia ääniä kuunnellen ja luomalla onnistumisen mahdollisuuksia. Puhumme ihmisille ja kuulemme heidän tarpeitaan.

STTK:ssa toimitaan vastuullisesti, läpinäkyvästi ja tietoon pohjautuen. Kannamme huolta sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta, työehdoista ja järjestäytymisestä. Vastaamme muutokseen ja luomme työvälineitä murroksen hallintaan.

Teemme ay-liikkeen työtä ja tarkoitusta näkyväksi sekä vahvistamme STTK:laisten toimijoiden vuorovaikutusta ja yhteishenkeä. Seuraamme omaa hiilijalanjälkeämme ja pyrimme ratkaisuillamme pienentämään sitä.

STTK on:

  • työelämän yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäjä
  • aloitteellinen yhteiskunnallinen keskustelija
  • sopimusyhteiskunnan vahvistaja
  • työntekijän osaamisen ja hyvinvoinnin mahdollistaja
  • työlainsäädännön, sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmän kehittäjä
  • ammattiliittojen työn puolestapuhuja