Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

EU:n hiilirajamekanismin tavoitteena on kohdistaa sekä EU:ssa valmistetuille tuotteille että kolmannesta maasta tuoduille tuotteille yhtäläinen päästöihin perustuva kustannus. STTK katsoo, että hiilirajamekanismiasetus osaltaan tukee teollisuuden kilpailukykyä Euroopan unionin sisällä suhteessa EU:n ulkopuolisten maiden tuotantoon. Tämä voi osaltaan estää EU:n ja ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta haitallista teollisuuden siirtymää maihin, joissa hyödykkeiden hiilikuormaan kohdistuu vähemmän regulaatiota.

Euroopan unionin aikaisemman arvion mukaan asetus ei vaikuta heikentävästi työllisyyteen EU:n sisällä, mutta sillä voi olla välillisiä kustannuksia nostava vaikutus. STTK korostaa, niin hiilirajamekanismin toimeenpanossa, kuin muissa vihreän siirtymän toimissa tulisi huomioida suomalaisen teollisuuden kilpailukyky ja työllisyysvaikutukset.

Esityksessä hiilirajamekanismin osalta toimivaltaisena viranomaisena Suomessa toimii Tulli. Siirtymäkaudella viranomaisen tehtävät painottuvat tiedotustoimintaan, neuvontaan, raportointivelvoitteen seurantaan, laiminlyöntien sanktiointiin ja ilmoittajien valtuuttamiseen. STTK korostaa, että täytäntöönpanoon liittyvät uudet tehtävät tulee ottaa tulevaisuudessa huomioon Tullin toimintaresursseissa sekä varmistamalla henkilöstön osaamisen kehittäminen uusien tehtävien osalta.

Lisätietoja STTK:ssa: Jaakko Haikonen

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue