Eduskuntavaaleissa tarvitaan työn ääntä

Kirjoittaja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

Geopoliittinen tilanne lähialueellamme on Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vuoksi tulehtunut ja elämme myös Suomessa epävarmoja aikoja. Näkymä lähitulevaisuuteen on hyvin rajoittunut, puhumattakaan pidemmästä aikavälistä.

Kaiken epävarmuuden keskellä on silti hyvä muistaa edesmenneen presidentti Mauno Koiviston viisaat sanat: Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.

Ensi kevään eduskuntavaaleissa valittavat päättäjät joutuvat luotsaamaan Suomi-laivaa talouden, väestörakenteen, teknologisen murroksen ja ilmastonmuutoksen ristiaallokossa. Samaan aikaan mahdolliset uudet terveys- ja turvallisuusuhat sekä kansainväliset talouskriisit pakottavat meidät arvioimaan uudelleen toimintatapojamme ja käsityksiämme ympäröivästä maailmasta.

On myös asioita, jotka eivät maailman myrskyissä muutu. Hyvinvoiva ja menestyvä työntekijä on yksi onnistumisemme perusta, jonka varaan yhteiskuntaamme ja hyvinvointiamme on hyvä rakentaa.

STTK:laisen liittoperheen jäsenet ovat koulutettuja ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotka pitävät Suomen rattaat pyörimässä – oli sitten kyseessä kriisiaika tai normaalimpi meno. He ovat mukana jokaisen suomalaisen arjessa ja työskentelevät sosiaali- ja terveyspalveluissa, pelastustoimessa, teollisuudessa, logistiikassa maalla, merellä ja ilmassa, energia-alalla, ruoka- ja elintarvikehuollossa sekä maa- ja metsätaloudessa. Heidän tekemänsä työn äänen on kuuluttava seuraavalla vaalikaudella.

Työ muuttuu lähivuosina teknologian kehittymisen ja vihreän siirtymän vuoksi ehkä enemmän ja nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Meidän on kehitettävä työelämää siten, että se on oikeudenmukaista ja lisää ihmisten hyvinvointia. Tämä saavutetaan panostamalla osaamiseen, tasa-arvoon, työssä jaksamiseen ja turvallisuuteen.

Kannustan kaikkia STTK:n jäsenliittojen yhteisistä asioista kiinnostuneita asettumaan ehdolle tulevissa vaaleissa ja vaikuttamaan sitä kautta tulevaisuuden työelämään.

Meidän jokaisen oikeus ja velvollisuus on äänestää kevään vaaleissa. Vaikkakin haastavia, elämme myös monella tavalla mielenkiintoisia aikoja. Keväällä valittavat päättäjät tulevat tekemään päätöksiä, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Äänestäminen kannattaa aina!

Olemme STTK:ssa keränneet omia tavoitteitamme eduskuntavaaleihin ja tulevaan hallitusohjelmaan. Löydät ne osoitteesta www.sttk.fi/eduskuntavaalit  Toivomme niiden osaltaan herättävän kiinnostusta ja intoa osallistua eduskuntavaaleihin itselle sopivalla tavalla!

Antti Palola
STTK:n puheenjohtaja

Ajankohtaista

20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue
19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue