osaaminen työelämässä

Osaaminen työelämässä on keskiössä kun puhutaan työurien pidentämisestä, yhteiskunnan rakennemuutoksesta ja työhyvinvoinnista.

Osaava työvoima on Suomelle merkittävä menestystekijä.  Työn murros muuttaa ammatteja ja osaamistarpeita nopeasti, ja yhä useampi vaihtaa ammattia työuransa aikana. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen edellyttää mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista läpi työuran. Ajantasainen osaaminen tuo yksilölle turvaa muuttuvassa työelämässä.

Tulevaisuudessa on pystyttävä hyödyntämään koko työikäisen väestön osaamispotentiaali nykyistä paremmin koko työuran ajan. Tämä edellyttää, että nykyistä suurempi osa työikäisestä väestöstä osallistuu jatkuvaan oppimiseen. Työuran aikaista kouluttautumista on tarpeen tukea työpaikoilla ja lisäämällä jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa.

STTK:lle on tärkeää edistää jatkuvaa oppimista laajasti huomioiden erityisesti toisen asteen ammatillinen koulutus, korkeakoulutus, työvoimapoliittinen koulutus sekä vapaana sivistystyönä järjestettävä koulutus.

Lausunto

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Jaakko Haikonen | 28.6.2024

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle EU:n hiilirajamekanismin tavoitteena on kohdistaa sekä EU:ssa valmistetuille tuotteille että kolmannesta maasta tuoduille... Lue lisää

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta

Jaakko Haikonen | 28.6.2024

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle STTK ry pitää fossiilisten polttoaineiden vähentämistä tärkeänä tavoitteena, joka tukee Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista... Lue lisää

Tiedote

STTK:n Antti Palola: Vihreä siirtymä voi olla Suomen uusi vihreä kulta, mutta se edellyttää osaamista

Antti Palola | 26.6.2024

Vihreään siirtymään liittyvä teollisuus ja sitä tukevat puhtaat energiaratkaisut muodostavat laajan globaalin kasvualan, johon panostetaan kaikkialla – Kiinassa,... Lue lisää

Blogi

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Antti Palola | 13.6.2024

Osaavan työvoiman saatavuus edellyttää, että työntekijöillä on joustavia mahdollisuuksia kouluttautua uuteen ammattiin. Suomi ei pärjää ilman koulutettuja ja... Lue lisää

Lausunto

Suomen yhdennetyn energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivitys

Jaakko Haikonen | 11.6.2024

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 1. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja nielujen kasvattaminen (NECP) Kansallisen energia- ja ilmastopolitiikan lähtökohtana tulee... Lue lisää

Lausunto

Kansainväliselle työjärjestölle (ILO) vuonna 2024 annettavat raportit ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta

Ville Kirvesniemi | 30.5.2024

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Yleissopimus nro 105 Pakkotyön poistaminen (1957) Suomen työelämässä on... Lue lisää