Lausunto lukiokoulutuksen laatustrategian luonnoksesta

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

STTK pitää tärkeänä lähtökohtana, että nyt myös lukiokoulutukselle on laadittu ensimmäisen kerran laatustrategia ohjaamaan tahtotilaa lukiokoulutuksen ja sen laadun kehittämiseksi. Strategialuonnoksessa on kuvattu ansiokkaasti lukion toimintaympäristön nykytilaa ja tunnistettu keskeisiä tulevaisuuden haasteita.

Lukiokoulutuksen laatustrategia jää kuitenkin varsin yleiselle tasolle ja nojaa lukiokouluttajien kykyyn ja haluun toteuttaa strategian tahtotilaa omassa toiminnassaan. Laatustrategiassa on vain vähän konkreettisia tavoitteita tai suosituksia kehittämistoimiksi.

Laatustrategian toteutumista ja vaikuttavuutta olisi tärkeää seurata valtakunnan tasolla esimerkiksi Karvin toimesta.

Riina Nousiainen
STTK ry

Ajankohtaista

20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue
19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue