Pohjoismainen yhteiskuntamalli tukee vihreää siirtymää

Kirjoittaja:

Jaakko Haikonen

asiantuntija, ilmasto- ja energiapolitiikka

Profiili

Pohjoismaat ovat hyvissä asemissa vihreän siirtymän kiihtyessä eri puolilla maailmaa. Tämä näkemys vain vahvistui, kun osallistuin pohjoismaisten ammattijärjestöjen ja Pohjoismaiden neuvoston kokoukseen Kööpenhaminassa. Oikeudenmukainen vihreä siirtymä on myös Pohjoismaiden neuvoston yksi tämän vuoden pääteemoja.

Pohjoismaiden vahvuuksina siirtymässä pidetään korkeatasoista koulutus- ja tutkimusjärjestelmää, työntekijöiden osaamista ja aktiivisia työmarkkinaosapuolia. Vahva perinne työelämän yhteisessä kehittämisessä ja usko instituutioiden voimaan antavat pohjan, jolle rakentaa sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaista siirtymää.

Pohjoismaiset yritykset ovat vahvasti esillä, kun kansainvälinen lehdistö käsittelee vihreää siirtymää.

Etenkin osaavan työvoiman saatavuus on noussut vahvasti esiin myös pohjoismaissa. Siihen panostaminen onkin edellytys vihreän siirtymän onnistumiseen. Samalla se pitää mahdollisimman monet palkansaajat mukana murroksessa ja lisää näin siirtymän hyväksyttävyyttä kansalaisten parissa.

Pohjoismaiden menestystekijät ja potentiaali on havaittu myös kansainvälisesti. Pohjoismaiset yritykset ovat vahvasti esillä, kun kansainvälinen lehdistö käsittelee vihreää siirtymää. Pohjoismaissa arvioidaan myös olevan paljon mahdollisuuksia esimerkiksi tuulivoiman ja vedyn tuotannossa sekä niiden kautta syntyvissä teollisissa ratkaisuissa. Tämä näkyy monien kansainvälisten rahastojen suurissa investoinneissa pohjoismaihin, joskin Suomi on tässä huolestuttavasti jäljessä muita pohjoismaita.

Työehtosopimuksista tukea

Eri pohjoismaiden edustajien keskusteluissa tuli esiin se, kuinka maiden työehtosopimuksiin toivotaan vihreää siirtymää tukevia toimia. Näitä ovat esimerkiksi työskentelytavat, joilla tuetaan työpaikkojen omia ilmastotavoitteita. Merkittävämpiä olisivat silti panostukset ja menettelytavat, joilla voidaan tukea työntekijöiden osaamisen päivittämistä, kun oma työpaikka tai toimiala muuttaa toimintaansa osana vihreää siirtymää.

Työvoiman saatavuuden varmistaminen on sekä työntekijöiden että työnantajien etu, toki omasta näkökulmastaan katsottuna. Tästä aiheesta syntyy pohjoismaissa vielä paljon keskustelua, kun vihreä siirtymä voimistuu. Myös valtiovallan on reagoitava kasvavaan haasteeseen nykyistä voimakkaammin.

Pohjoismaat ovat olleet Suomelle tärkeä viiteryhmä ja malli useissa yhteiskunnallisissa muutoksissa historiamme eri vaiheissa. Näin näyttää olevan myös siirtymässä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja työelämää. Lähivuosina muutos alkaa konkretisoitua suurempina investointeina, liikevaihtona ja työpaikkojen muutoksena. Meidän on huolehdittava, että pysymme pohjoismaisessa muutosvauhdissa mukana.

Jaakko Haikonen
Kirjoittaja on STTK:n energia- ja ilmastopolitiikan asiantuntija.

Ajankohtaista

31.3.2023

Luottotieto- ja perintäalalle syntyi uusi työehtosopimus

Lue
31.3.2023

Ammattiliitto Pro hakee sopimusalavastaavaa vakuutusalalle

Lue
31.3.2023

SuPer on irtisanonut yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen päättymään 30.4.

Lue
31.3.2023

Keskustelu vihreästä siirtymästä kaipaa lisää Amerikkaa

Lue
31.3.2023

Yliopistojen uusi työehtosopimus on hyväksytty

Lue
30.3.2023

Palkka-avoimuusdirektiivi EU-parlamentissa maaliin – mikä muuttuu?

Lue
30.3.2023

Ammattiliitto Pron hallitus: Kiky-maksut palautettava työnantajan maksettavaksi

Lue
28.3.2023

Optikoiden uusi työehtosopimus on hyväksytty

Lue