Pohjoismainen yhteiskuntamalli tukee vihreää siirtymää

Kirjoittaja:

Jaakko Haikonen

asiantuntija, ilmasto- ja energiapolitiikka

Profiili

Pohjoismaat ovat hyvissä asemissa vihreän siirtymän kiihtyessä eri puolilla maailmaa. Tämä näkemys vain vahvistui, kun osallistuin pohjoismaisten ammattijärjestöjen ja Pohjoismaiden neuvoston kokoukseen Kööpenhaminassa. Oikeudenmukainen vihreä siirtymä on myös Pohjoismaiden neuvoston yksi tämän vuoden pääteemoja.

Pohjoismaiden vahvuuksina siirtymässä pidetään korkeatasoista koulutus- ja tutkimusjärjestelmää, työntekijöiden osaamista ja aktiivisia työmarkkinaosapuolia. Vahva perinne työelämän yhteisessä kehittämisessä ja usko instituutioiden voimaan antavat pohjan, jolle rakentaa sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaista siirtymää.

Pohjoismaiset yritykset ovat vahvasti esillä, kun kansainvälinen lehdistö käsittelee vihreää siirtymää.

Etenkin osaavan työvoiman saatavuus on noussut vahvasti esiin myös pohjoismaissa. Siihen panostaminen onkin edellytys vihreän siirtymän onnistumiseen. Samalla se pitää mahdollisimman monet palkansaajat mukana murroksessa ja lisää näin siirtymän hyväksyttävyyttä kansalaisten parissa.

Pohjoismaiden menestystekijät ja potentiaali on havaittu myös kansainvälisesti. Pohjoismaiset yritykset ovat vahvasti esillä, kun kansainvälinen lehdistö käsittelee vihreää siirtymää. Pohjoismaissa arvioidaan myös olevan paljon mahdollisuuksia esimerkiksi tuulivoiman ja vedyn tuotannossa sekä niiden kautta syntyvissä teollisissa ratkaisuissa. Tämä näkyy monien kansainvälisten rahastojen suurissa investoinneissa pohjoismaihin, joskin Suomi on tässä huolestuttavasti jäljessä muita pohjoismaita.

Työehtosopimuksista tukea

Eri pohjoismaiden edustajien keskusteluissa tuli esiin se, kuinka maiden työehtosopimuksiin toivotaan vihreää siirtymää tukevia toimia. Näitä ovat esimerkiksi työskentelytavat, joilla tuetaan työpaikkojen omia ilmastotavoitteita. Merkittävämpiä olisivat silti panostukset ja menettelytavat, joilla voidaan tukea työntekijöiden osaamisen päivittämistä, kun oma työpaikka tai toimiala muuttaa toimintaansa osana vihreää siirtymää.

Työvoiman saatavuuden varmistaminen on sekä työntekijöiden että työnantajien etu, toki omasta näkökulmastaan katsottuna. Tästä aiheesta syntyy pohjoismaissa vielä paljon keskustelua, kun vihreä siirtymä voimistuu. Myös valtiovallan on reagoitava kasvavaan haasteeseen nykyistä voimakkaammin.

Pohjoismaat ovat olleet Suomelle tärkeä viiteryhmä ja malli useissa yhteiskunnallisissa muutoksissa historiamme eri vaiheissa. Näin näyttää olevan myös siirtymässä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja työelämää. Lähivuosina muutos alkaa konkretisoitua suurempina investointeina, liikevaihtona ja työpaikkojen muutoksena. Meidän on huolehdittava, että pysymme pohjoismaisessa muutosvauhdissa mukana.

Jaakko Haikonen
Kirjoittaja on STTK:n energia- ja ilmastopolitiikan asiantuntija.

Ajankohtaista

20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue
17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue