Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Kirjoittaja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

Teknologian jatkuva kehittyminen sekä ilmastonmuutosta ja luontokatoa torjuva vihreä siirtymä muuttavat meidän kaikkien työn sisältöjä sekä toiminta- ja tuotantotapoja. Muutokset näkyvät työntekijöille uusina ja alati kasvavina osaamisvaatimuksina. Työnantajan tulisi huolehtia siitä, että työpaikat kykenevät vastaamaan tähän haasteeseen ja että kaikilla työntekijöillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan.  

Tällä hetkellä työnantajien tarjoamat koulutusmahdollisuudet työpaikoilla vaihtelevat jyrkästi työntekijäaseman mukaan. Parhaat mahdollisuudet työnantajan maksamaan koulutukseen on yleensä ylemmillä toimihenkilöillä, heikoimmat taas työntekijäammateissa toimivilla.  

Oikeudenmukaisen siirtymän toteutumisen kannalta on huolestuttavaa, että esimerkiksi ikääntyvät työntekijät ja erilaista silpputyötä tekevät pääsevät selvästi muita harvemmin koulutukseen. Huolehtia pitäisi myös pienillä työpaikoilla työskentelevien pääsystä koulutukseen.  

Osaamisen vahvistaminen on keskeinen – ellei keskeisin – keino parantaa kasvun edellytyksiä. 

Työpaikoilla on vahvistettava suunnitelmallista ja ennakoivaa osaamisen kehittämistä esimerkiksi ottamalla käyttöön osaamiskartoitukset. Uudistettu yhteistoimintalaki velvoittaa työpaikkoja laatimaan työyhteisön kehittämissuunnitelman, jossa ennakoidaan henkilöstön osaamistarpeisiin vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia. Suunnitelmaan on myös selkeästi kirjattava toimet, joilla kehitetään ja ylläpidetään henkilöstön osaamista.   

Siirtymä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa luo myös uusia vihreän kasvun mahdollisuuksia. Osaamisen vahvistaminen on keskeinen – ellei keskeisin – keino parantaa kasvun edellytyksiä.  

Ydin on TKI-panostusten kasvattamisessa. Lisäksi on parannettava työpaikkojen kykyä juurruttaa syntyneitä innovaatioita siihen aivan tavalliseen arjen työhön.  

Panostukset osaamiseen jäävät työpaikan pääomaksi, vaikka kehitetyt tuotteet ja innovaatiot eivät muuttuisikaan suoraan toiminnaksi. 

TKI-kannustimien saamisen ehtona on jatkossa oltava henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvä vaatimus. Sellainen voisi olla esimerkiksi työpaikoilla tehtävät henkilöstön osaamiskartoitukset ja niiden pohjalta toteutettavat koulutussuunnitelmat. Panostukset osaamiseen jäävät työpaikan pääomaksi, vaikka kehitetyt tuotteet ja innovaatiot eivät muuttuisikaan suoraan toiminnaksi.  

Koulutusjärjestelmän on tuettava työikäisten mahdollisuuksia kehittää ja laajentaa osaamistaan työuran aikana. Tarvitsemme tutkintojen rinnalle pienempiä osaamiskokonaisuuksia, joita voidaan joustavasti suorittaa myös työn ohessa.  

Työpaikoilla on opittava nykyistä paremmin tunnistamaan ja hyödyntämään eri tavoin hankittua osaamista, ei vain tutkintoja. Osaaminen on parasta muutosturvaa työelämässä, ja yksilöillä on oltava nykyistä paremmat mahdollisuudet oman osaamisensa lisäämiseen ja täydentämiseen – myös työn ohessa. 

Antti Palola 
Kirjoittaja on STTK:n puheenjohtaja 

STTK on mukana Oikeudenmukainen siirtymä – nyt! -kampanjassa, joka esittelee järjestöjen ja kirkon yhteistyössä laatimat oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet. Periaatteisiin voi tutustua osoitteessa: oikeudenmukainensiirtyma.fi (https://oikeudenmukainensiirtyma.fi). Kampanja kutsuu kansanedustajaehdokkaita mukaan sitoutumaan periaatteisiin. 

Ajankohtaista

26.5.2023

Vapaan sivistystyön leikkaukset pahentaisivat osaajapulaa

Lue
26.5.2023

SuPer: Henkilöstömitoitus on yksi ratkaisu hoitajapulaan

Lue
26.5.2023

SuPer: Työnantajan toimet siirtävät lakon vaikutukset muihin kuin lakossa oleviin yksiköihin

Lue
26.5.2023

ETUC teki henkilövalintoja

Lue
26.5.2023

Jäsenkysely: Kolme neljästä yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelevistä pohtii työpaikan vaihtamista julkiselle puolelle, jos sektoreiden välinen palkkaero ei häviä

Lue
25.5.2023

STTK:n Palola ETUC:n kongressissa: Hybridikokoukset luovat laajat osallistumismahdollisuudet Euroopan ay-väelle

Lue
25.5.2023

Miksi ETUC on tärkeä STTK:laisille palkansaajille?

Lue
24.5.2023

STTK:n puheenjohtaja ETUC:n kongressissa: Vihreä siirtymä onnistuu, jos se koetaan oikeudenmukaiseksi

Lue