Vihreä siirtymä vaatii osaamista

Kirjoittaja:

Jaakko Haikonen

asiantuntija, ilmasto- ja energiapolitiikka

Profiili

Vihreä siirtymä nousi voimakkaasti esille suomalaisessa keskustelussa viimeistään viime syksynä energiakriisin vauhdittamana. Hyvä niin, koska kyseessä on voimakkaasti kasvava talouden ala, joka tuo mukanaan kasvumahdollisuuksia ja työllisyyttä. Ja mikä joskus tuntuu keskustelussa unohtuvan, meidän on myös pakko päästä pois fossiilienergian käytöstä nykyisessä laajuudessa. 

Vihreän siirtymän investointien ja kasvumahdollisuuden myötä myös ajatus Suomesta vihreän siirtymän kärkimaana on vahvistunut. – Eikä siinä mitään; hyvällä itsetunnolla on paikkansa ja uskoa omaan tekemiseen pitää olla. Samalla on silti muistettava, että moni maa on lähtenyt vihreässä siirtymässä liikkeelle ennen Suomea, ja esimerkiksi muiden pohjoismaiden yrityksiä näkyy runsaasti kansainvälisen median uutisissa ja myös kansainvälisten sijoittajien salkuissa. Jälleen kerran Pohjoismaista on tulossa todella kova verrokkiryhmä Suomelle.

Osaavan työvoiman riittävyydestä uhkaakin tulla yksi vihreän siirtymän pullonkaula.

Mutta katse eteenpäin. Nopeasti vihreässä siirtymässä eteen tulee osaavan työvoiman riittävyys. Tätä moni työnantaja valittelee jo nyt, ja siitä varoittelevat niin EU kuin kansainvälinen energiajärjestö IEA. Osaavan työvoiman riittävyydestä uhkaakin tulla vihreän siirtymän pullonkaula ja siksi tarvitaan lisää panostusta osaavaan työvoimaan. Myös ja etenkin jo työelämässä olevien osaaminen tarvitsee vahvistusta. Tässä yksi keino voisi olla yksilöllisten oppimistilien kokeilu.

Investointi osaamiseen tarjoaa työnantajille pystyviä tekijöitä ja työntekijöille työtä sekä mahdollisuuden pysyä mukaan muutoksessa. Jälkimmäinen ei ole vähäpätöinen asia aikana, jolloin useat tahot eri syistä haluavat hidastaa vihreää siirtymää ja pitää taloudet kiinni fossiilienergiassa.

Oikeudenmukaisuus vahvistaa luottamusta

STTK:n viimesyksyisen kyselyn mukaan päätöksiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi pitää oikeudenmukaisina 43 prosenttia vastaajista. Hyvä näin, mutta merkittävä osa – 32 prosenttia vastaajista – on eri mieltä.

Oikeudenmukaisuus on osaamisen rinnalla toinen vihreän siirtymän ehto. Vaikka vihreä siirtymä tuo mukanaan paljon työllisyyttä ja nykyistä halvempaa energiaa, meidän tulisi kuunnella tarkemmin heitä, joilla panokset muutoksessa ovat korkeimmat, kuten teollisuuden työntekijöitä tai paljon energiaa työssään tarvitsevia pienyrittäjiä ja maanviljelijöitä.

Jaakko Haikonen
Kirjoittaja on STTK:n asiantuntija, joka vastaa vihreän siirtymän keskustelun ylläpidosta.

STTK on mukana Oikeudenmukainen siirtymä – nyt! -kampanjassa, joka vaatii tulevaa hallitusta sitoutumaan oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään. Kampanjaa koordinoi yritysvastuujärjestö Finnwatch. Kampanjan periaatteet allekirjoittaneita kansanedustajaehdokkaita on yli 200. 

Ajankohtaista

24.6.2024

Lausunto arviomuistiosta välimiesmenettelylain uudistamiseksi

Lue
24.6.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leipomotyölain 5 §:n kumoamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Lue
24.6.2024

Yhdenvertaisuus ja rauha näyttävät suunnan työpaikan toimijuudelle

Lue
24.6.2024

Korvattavat taksimatkat vuodelle 2025

Lue
24.6.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Työkanava Oy-nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Lue
20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue