Ammattiliitto Pro tyrmää kokoomuksen aikeet horjuttaa työntekijöiden asemaa

Kokoomus tavoittelee työehtojen heikentämistä alle työehtosopimusten minimitason. Paras keino työrauhaan ovat selkeät ja yhdenvertaiset työehdot.

Kokoomus julkaisi sunnuntaina 12.3. yrittäjyystavoitepakettinsa, jossa ehdotetaan muun muassa ansiosidonnaisen lyhentämistä ja porrastamista sekä paikallisen sopimisen kieltojen poistamista lainsäädännöstä. Samaan hengenvetoon kokoomus painottaa työrauhan säilyttämisen tärkeyttä. 

Kokoomuksen tavoitteena on mahdollistaa palkoista ja työajoista sopiminen työehtosopimuksista poikkeavalla tavalla. Erittäin monissa työehtosopimuksissa on jo nykyisellään mahdollista sopia paikallisesta palkkaratkaisusta. Nykyjärjestelmässä työnantaja voi myös yksipuolisesti päättää työehtosopimuksen ylittävästä palkkaratkaisusta.

Kokoomus tavoittelee tilannetta, jossa työehtoja voisi heikentää alle työehtosopimusten määrittelemän minimitason. 

 – Suurin osa paikallisesta sopimisesta koskee työ- ja loma-aikoja. Tästä näkökulmasta kokoomuksella ei ole käsitystä paikallisesta sopimisesta ja sen laajuudesta, jonka nykyiset työehtosopimukset jo mahdollistavat. Kokoomuksen tavoitteena näyttääkin olevan työnantajan yksipuolisen määräysvallan lisääminen heikentämällä työehtosopimuksia sekä luottamushenkilöiden toimintamahdollisuuksia ja –valtuuksia, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen avaa. 

 Ammattiliitto Pron työehtosopimukset mahdollistavat satojen paikallisten sopimusten syntymisen. Paikallisessa sopimisessa on paljon hyvää, mutta sopimusjärjestelmän kehittäminen ei voi tapahtua yksinomaan työnantajien ehdoilla. Vastavuoroista ja reilua paikallista sopimista voidaan edistää luottamusmiesjärjestelmää vahvistamalla ja riittävästi resursoidulla sovittelulla. 

Työehtosopimusjärjestelmän rapauttaminen ei tuo työmarkkinoille vakautta, vaan lisää tavallisten ihmisten elämän ennakoimattomuutta. Kukaan ei toivo epävarmuuden lisääntyvän  Venäjän hyökkäyssodan aikana ja pandemian jälkeen. Työelämän epävarmuus on yksi työntekijöiden mielenterveysongelmien merkittävimpiä taustatekijöitä. Työuupumus voi jättää kenen tahansa elämään peruuttamattoman jäljen.

Paras keino Suomen osaajapulan selättämiseen sekä työrauhaan ovat selkeät ja yhdenvertaiset työehdot eikä työntekijän aseman heikentäminen. 

Lisätiedot: Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen p. 050 576 0389

Pro – yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista

Ammattiliitto Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esihenkilöt alaan katsomatta.

Olemme suomalaisen työelämän ja työmarkkinoiden vahva, osaava ja vastuullinen vaikuttaja.

Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien toimeentuloa eri elämäntilanteissa, hyvinvointia työssä ja vapaalla sekä kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksia. Tarjoamme monipuoliset, hyödylliset ja rahanarvoiset jäsenedut ja -palvelut. Meihin kuuluu 120 000 jäsentä ja neuvottelemme 75 virka- ja työehtosopimusta. Olemme STTK:n jäsen. 

Ajankohtaista

29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue
24.11.2023

Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan muuttaminen

Lue