STTK:n kysely: Työterveyshuollolle jämerä kansalaisten tuki myös tulevaisuudessa

Lisätietoja:

Ida Nummelin

sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija

Profiili
työterveys, odotushuone

93 prosenttia STTK:n kyselyyn vastanneista pitää työterveyshuollon järjestämistä myös tulevaisuudessa erittäin tärkeänä. Merkittäviä eroja ei synny sen välillä, mikä on vastaajan sukupuoli, tulotaso tai ammatti. Puolueista työterveyshuoltoa pitävät jatkossakin erittäin tai jokseenkin tärkeänä ennen kaikkea vihreiden, SDP:n ja vasemmistoliiton kannattajat.

STTK teetti Aula Researchilla syys-lokakuussa kansalaiskyselyn, johon vastasi yli 3 000 suomalaista.

Työterveyshuollolla on laaja kannatus sekä työntekijöiden että työnantajien piirissä, ja sen merkitys suomalaisten työkyvylle on huomattava.

– Työterveyshuollolla on oltava myös tulevaisuudessa vahva rooli työkyvyn- ja terveyden kehittämisessä sekä ongelmien ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa. Kyselyn tulokset tukevat tätä ideaa. Työterveyshuolto on työpaikkojen tärkeä yhteistyökumppani fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitämisessä ja erityisesti ennaltaehkäisevää otetta on tarpeen korostaa, STTK:n asiantuntija Ida Nummelin korostaa.

Terapiatakuulle kannatusta

Vastaajista 87 prosenttia piti erittäin tai jokseenkin tärkeänä sitä, että Suomessa otetaan käyttöön terapiatakuu, jonka tarkoitus on varmistaa oikea-aikainen hoitoon pääsy erilaisissa mielenterveyden ongelmissa. Naisista 65 prosenttia piti asiaa erittäin tärkeänä, miehistä 45 prosenttia.

Vastaajan tulotaso vaikuttaa jonkun verran mielipiteeseen. Alle 2 000 euroa kuukaudessa tienaavat pitävät asiaa useimmin erittäin tärkeänä, yli 5 000 euroa tienaavat taas harvemmin. Suurituloisistakin kuitenkin 79 prosenttia piti asiaa erittäin tai jokseenkin tärkeänä. Myös puolueittain terapiatakuu nähdään erittäin tai jokseenkin tärkeänä.

STTK korostaa, että mielenterveyden kriisit ovat Suomessa laajalti tunnistettu.

– Kriiseihin on vastattava parantamalla hoitoon pääsyä. Sen rinnalla on kuitenkin tärkeää löytää keinot myös mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja mielen hyvinvoinnin tukemiseksi. Työ- ja opiskelupaikoissa tehtävä mielenterveystyö nousee merkittäväksi kuormituksen hallinnassa, ongelmien ennaltaehkäisemisesä ja hyvinvoinnin edistämisessä, Nummelin toteaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Ida Nummelin, puhelin 050 547 1927.

Ajankohtaista

1.12.2023

Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Lue
1.12.2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia

Lue
1.12.2023

Kaisa Rihu Toimihenkilöarkiston johtajaksi

Lue
30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue