työterveyshuolto

Työterveyshuolto on työnantajan järjestettäväksi säädettyä toimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Palvelun toteuttaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu työterveyshoitajan ja -lääkärin lisäksi ainakin työfysioterapeutti ja työpsykologi.

Lakisääteisten ennaltaehkäisevien ja työkykyä tukevien palvelujen lisäksi työnantaja voi järjestää vapaaehtoisia sairaanhoidon palveluja, ja liki 90% työnantajista näin tekeekin. Työterveyspalvelujen kehittämistä ja arviointia työpaikalla tulee tehdä yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Kela maksaa palveluista työnantajalle korvauksia työtulovakuutuksen rahaston kautta, jota rahoittavat palkansaajat ja työnantajat.

Työterveyshuollossa on paras osaaminen työikäisten terveyden edistämiseksi, se tärkeätä työurien pidentämisesä ja työkyvyn tukemisessa eikä työterveyshuollon rakennetta ja vahvuuksia saa hukata sote-uudistuksen pyörteissä.

Lausunto

Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden sekä imettävien työntekijöiden suojeleminen työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä

Ida Nummelin | 13.9.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle EU:n syöpädirektiivin päivityksen yhteydessä lisääntymisterveyttä koskevaan valtioneuvostonasetukseen on tullut päivitystarpeita, ja nämä tarpeet... Lue lisää

Blogi

Työterveyshuolto mielenterveyden tukijana

Pauliina Kangas | 2.5.2023

Työterveyshuolto osallistuu lähes kahden miljoonan henkilön terveydenhuollon järjestämiseen Suomessa. Työterveyshuollolla onkin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa mielenterveyshäiriöiden hoitoon, tukea työkykyä... Lue lisää

Lausunto

Lausunto STM:n muistiosta tartuntatautitoimijoiden ja viranomaisten esittämistä lainsäädännön kehittämistarpeista

Ida Nummelin | 17.3.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoa muistiosta, jossa kuvataan tartuntatautilain kehittämistarpeita. Muistioon on koottu... Lue lisää

Tiedote

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt: THL:n esitykset ruuhkauttaisivat terveyspalvelut ja lisäisivät eriarvoisuutta palveluiden saatavuudessa

Ida Nummelin | 6.3.2023

Työterveyshuollolla on ainutlaatuinen rooli työikäisten terveyspalvelujen turvaamisessa ja työkyvyn edistämisessä. Työterveyshuollon palvelut turvaavat osaltaan, että hyvinvointialueiden terveyspalvelut eivät... Lue lisää

Tiedote

STTK:n kysely: Työterveyshuollolle jämerä kansalaisten tuki myös tulevaisuudessa

Ida Nummelin | 4.1.2023

93 prosenttia STTK:n kyselyyn vastanneista pitää työterveyshuollon järjestämistä myös tulevaisuudessa erittäin tärkeänä. Merkittäviä eroja ei synny sen välillä,... Lue lisää

Blogi

Tavoitteeksi päihteetön työ – päihdeohjelma pakolliseksi työpaikoille

Antti Palola | 1.12.2022

Ajattelemme usein vapaa-aikamme olevan yksityisasia, ja näinhän sen pitää useimmiten ollakin. Päihteiden käytössä työ- ja vapaa-ajan välisen rajan... Lue lisää