STTK korostaa henkilöstön osallistamista hyvinvointialueiden startissa

Lisätietoja:

Ida Nummelin

sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija

Profiili
sairaanhoitaja

Kauan odotetun sote-uudistuksen valmisteluvaihe on tullut päätökseen ja hyvinvointialueiden toiminta käynnistyy 1.1. 2023. STTK on seurannut valmistelua tiiviisti, korostanut henkilöstön roolia muutoksessa ja resurssien riittävyyden tarkastelua siirtymäaikana ja sen jälkeen.

– Edessä on valtava organisaatiouudistus, jonka muutoskustannukset ovat mittavat. Resursseja tarvitaan esimerkiksi uudelleenorganisointiin, henkilöstön koulutukseen, investointeihin ja palkkaharmonisointiin, STTK:n sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Ida Nummelin korostaa.

STTK:n mielestä henkilöstön näkökulmasta keskeisimpiä seurantakohteita ovat uudistuksen hallittu johtaminen ja työnjaon uudistaminen, henkilöstöedustajien aktiivinen osallistuminen toiminnan edetessä, hoitajamitoituksen riittävä resursointi ja palkkaharmonisointi sekä koronapandemian jälkeisen hoitovelan korjaaminen.  

Vallalla oleva hoitajapula sekä alan veto- ja pitovoiman ongelmat asettavat hyvinvointialueet ratkaisevaan rooliin, jotta olemassa oleva työvoima säilyisi ja myös uusia työntekijöitä saadaan alalle riittävästi.

– Henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen muutostyöhön heti alusta alkaen on avain siihen, että hyvinvointialueet onnistuvat tehtävissään. Avainasemaan nousevat henkilöstön edustajien kuuleminen ja hyödyntäminen muutostilanteissa, viestinnän avoimuus ja selkeys sekä henkilöstöhallinnon järjestelmien toimivuus, Nummelin toteaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Ida Nummelin, puhelin 050 547 1927.

Ajankohtaista

2.6.2023

Ay-maksujen verovähennys on säilytettävä

Lue
2.6.2023

Tehyn Rytkönen: Kaikilla oikeus turvalliseen aborttiin, ammattilainen ei voi valita asiakkaitaan

Lue
31.5.2023

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola on paikalla lakkokohteessa 1.6.2023 klo 9:30

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle hakusaarto ja keikkailukielto

Lue
31.5.2023

Uusia yksityisen sosiaalipalvelualan lakkovaroituksia hoivakoteihin ja lastensuojeluun

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle määräaikainen, rajattu hakusaarto ja koko sopimusalaa koskeva määräaikainen keikkailukielto

Lue
31.5.2023

SuPer on antanut useita lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja julistanut hakusaarron ja keikkailukiellon

Lue
31.5.2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 14.6. asti – ohjeet jäsenille

Lue