Koulutuspolitiikassa unohdetaan muuttuvat osaamistarpeet

Me ammatillista koulutusta sekä työ- ja elinkeinoelämää edustavat järjestöt olemme huolissamme siitä, että työikäisen väestön mahdollisuudet kehittää osaamistaan kapenevat yhteiskunnassa, etenkin ammatillisessa aikuiskoulutuksessa.

koulutus

Hallitus päätti kehysriihessä leikata 100 miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta. Rahoitusleikkaus kohdistetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksella aikuisille, jo ammatillisen perustutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattavaan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutukseen sekä ammatilliseen peruskoulutukseen.

Kehysriihen päätös vaikeuttaa erityisesti alanvaihtoa ja uudelleen kouluttautumista. Työurien pidentyessä aiempaa useammalla työikäisellä voi olla tarve vaihtaa alaa ja opiskella uusi ammatti. Uudelleen kouluttautumiselle on monesti oikeutetut perustelut: työelämän muutokset, tutkinnon tuottaman osaamisen vanheneminen, työttömyys, halu työskennellä itseään paremmin motivoivalla alalla, työperäiset vammat tai sairaudet.

Noin puolet yritysten osaajatarpeesta kohdentuu ammatillisen tutkinnon suorittaneisiin. Kun rahoitusta vähennetään ja työikäisten mahdollisuuksia kehittää osaamistaan kavennetaan, heikennetään samalla koulutuksen järjestäjien edellytyksiä vastata työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tulee nähdä erityisesti ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden osaamis- ja koulutustason noston väylänä. Ne ovat korkeakoulututkintoon verrattuna kustannustehokas keino laajentaa ja syventää osaamista. Toisin kuin korkeakoulututkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Ammatillista aikuiskoulusta sekä jatkuvaa oppimista tulee kehittää nykyistä paremmin yksilön ja työelämän muuttuvat tarpeet huomioivaksi. Koulutusjärjestelmää ei pidä viedä suuntaan, joka rajoittaa tai sulkee pois mahdollisuuksia kehittää osaamista tarkoituksenmukaisella tavalla riippumatta aiemmasta koulutustaustasta.

Helsingissä 6.6.2024

Akava
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Kirkon työmarkkinalaitos
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Sivistysala ry
STTK ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Kuntaliitto
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Suomen Yrittäjät ry

Lisätiedot: Satu Ågren, johtava asiantuntija, satu.agren@amke.fi, 040 772 3234, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ajankohtaista

19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue