koulutus

Koulutuksella luodaan pohja sivistykselle ja yhteiskuntarauhalle. STTK:lle on tärkeää että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä ja osallistua koulutukseen ja kehittää osaamistaan myös läpi työuran.

Heikko koulutuspohja kasvattaa riskiä jäädä työttömäksi ja on myös yksi syrjäytymisriskiä lisäävistä tekijöistä. Suoritettu vähintään toisen asteen tutkinto takaa yksilölle paremmat mahdollisuudet työllistyä ja menestyä työelämässä. Maksuttomalla koulutuksella huolehditaan siitä, ettei oma tai perheen varallisuus muodostu kouluttautumisen esteeksi.

Lausunto

Valtioneuvoston periaatepäätös teknologiapolitiikasta 2020-luvulla – teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen

Leila Kurki | 27.4.2022

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle Teknologiapolitiikan päämäärä Suomi on vuonna 2030 maailman menestyksellisin ja tunnetuin teknologian kehittämisestä ja hyödyntämisestä hyvinvointia... Lue lisää

Tiedote

STTK: Työllisyystoimet tasapainoisia, koronakriisin jälkeen huomio nuorten kuormittumiseen

Patrizio Lainà | 11.2.2022

STTK pitää tasapainoisina hallituksen päättämiä työllisyystoimia, jotka lisäävät työllisyyttä 5 100 henkilöllä ja vahvistavat julkista taloutta 110 miljoonalla... Lue lisää

Blogi

Korona opetti ystävien ja yhteisöllisyyden arvon

Henriikka Mastokangas | 19.11.2021

STTK:n teetti alkusyksyllä kyselyn koronan vaikutuksista nuorten opiskeluun, työhön ja toimeentuloon. Kyselystä löytyy paljon näkemyksiä koronan eri vaikutuksiin,... Lue lisää

Blogi

Poikien tasa-arvo ei toteudu koulutuksessa

Riina Nousiainen | 9.11.2021

Sukupuolella ei toivoisi olevan väliä eikä varsinkaan silloin kun puhutaan koulutuksesta. Miesten ja naisten välinen koulutustasoero kuitenkin kasvaa,... Lue lisää

Kysely nuorille opiskelusta, työstä, toimeentulosta ja koronakriisin vaikutuksista 2021

Markus Wright | 28.10.2021

Aula Research Oy toteutti 18.8. – 13.9.2021 STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen 15-29 -vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Kysely... Lue lisää

Uutinen

TJS Opintokeskuksen uusi rehtori: Reilu työelämä edellyttää koulutusta ja kehittämistä

| 29.6.2021

– Koulutus on ollut minulle aina tärkeä kokonaisuus ja tuntuu luontevalta jatkaa sen parissa nyt TJS Opintokeskuksessa, toteaa... Lue lisää