ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus tuottaa osaamista ja ammattisivistystä työelämään. Ammatillinen koulutus on keskeisessä roolissa tuottamassa ratkaisuja työelämän osaajapulaan. Ammatilliset tutkinnot ja joustavat mahdollisuudet tutkintojen osien suorittamiseen vahvistavat myös työikäisten jatkuvaa oppimista. Yli puolet ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on aikuisia.

Ammatillisella koulutuksella on keskeinen tehtävä laajennetun oppivelvollisuuden toimeenpanijana. Laadukas ammatillinen koulutus edellyttää riittäviä resursseja, joilla turvataan koulutuksen saatavuus ja laatu eri puolilla maata asuville.

Resurssien ohella STTK:lle on tärkeää varmistaa ammatillisten tutkintojen laatu sekä tutkintojen tuottama yleinen jatko-opintokelpoisuus.

Osaava Suomi – näkemyksiä osaamistason nostamiseksi

Riina Nousiainen | 25.1.2023

STTK:n strategisena tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden osaamista ja hyvinvointia. 2020-luvun työntekijä kohtaa työurallaan useita samanaikaisia ja vaikeasti ennustettavia... Lue lisää

Blogi

Osaaminen – Miten mä siitä hyödyn? 

Riina Nousiainen | 24.1.2023

Koulutuspoliittinen keskustelu on usein korkealentoista, kapulakielistä ja keskittyy järjestelmään. Tähän olen usein törmännyt seurattuani koulutuspolitiikkaa koskevaa keskustelua kohta... Lue lisää

Eduskuntavaalikysely: Osaaminen ja koulutus

Riina Nousiainen | 23.1.2023

Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kansalaisten näkemyksiä tulevan hallituskauden painopisteistä Suomessa ja maailmalla. Tässä osiossa julkaisemme osaamiseen ja koulutukseen... Lue lisää

Julkaisu

Osaava Suomi – STTK:n tavoitteita osaamistason nostamiseksi

Riina Nousiainen | 20.1.2023

Työntekijä kohtaa työurallaan useita samanaikaisia ja vaikeasti ennustettavia muutoksia. Toimet digitalisaation ja vihreän siirtymän vauhdittamiseksi muuttavat työn sisältöjä... Lue lisää

Blogi

Mikä on osaamisesi arvo?

Riina Nousiainen | 5.9.2022

Osaaminen on työmarkkinoilla kauppatavaraa. Sen arvo määritellään rekrytoinnin yhteydessä. Arvon määrittämiseen vaikuttaa olennaisesti työnhakijan kyky tehdä oma osaaminen... Lue lisää