ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus tuottaa osaamista ja ammattisivistystä työelämään. Ammatillinen koulutus on keskeisessä roolissa tuottamassa ratkaisuja työelämän osaajapulaan. Ammatilliset tutkinnot ja joustavat mahdollisuudet tutkintojen osien suorittamiseen vahvistavat myös työikäisten jatkuvaa oppimista. Yli puolet ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on aikuisia.

Ammatillisella koulutuksella on keskeinen tehtävä laajennetun oppivelvollisuuden toimeenpanijana. Laadukas ammatillinen koulutus edellyttää riittäviä resursseja, joilla turvataan koulutuksen saatavuus ja laatu eri puolilla maata asuville.

Resurssien ohella STTK:lle on tärkeää varmistaa ammatillisten tutkintojen laatu sekä tutkintojen tuottama yleinen jatko-opintokelpoisuus.

Blogi

Mikä on osaamisesi arvo?

Riina Nousiainen | 5.9.2022

Osaaminen on työmarkkinoilla kauppatavaraa. Sen arvo määritellään rekrytoinnin yhteydessä. Arvon määrittämiseen vaikuttaa olennaisesti työnhakijan kyky tehdä oma osaaminen... Lue lisää