koulutuspolitiikka

STTK:n lähtökohta on, että jokaisella suomalaisella on oikeus koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kansalaisen näkökulmasta henkilökohtainen kehittyminen, aktiivinen kansalaisuus ja työllistyminen koulutuksen avulla ovat toisiinsa liittyviä tavoitteita. Työelämään osallistuminen on tärkein tapa ehkäistä syrjäytymistä ja tukea aktiivista kansalaisuutta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu koko koulutusjärjestelmälle. Erilaisten oppimisen esteiden poistaminen on lähivuosien tärkeä tavoite.
Työpaikka on keskeinen oppimisen paikka. Henkilöstökoulutus tarvitsee julkisen tuen lisäksi kannusteita, jotta työnantajan tarjoamat koulutusmahdollisuudet lisääntyvät. Aiemman osaamisen tunnustaminen ja kattavat neuvontapalvelut ovat perusta elinikäisen oppimisen kehittämiselle. Lisä- ja täydennyskoulutuksen tarve lisääntyy työelämän muutoksissa. Aikuiskoulutuksessa suoritettava opintokokonaisuus räätälöidään aikuisen oppijan tarpeista lähtien.
Koulutuksen rakenteellista kehittämistä on jatkettava harkiten. Samalla on turvattava yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen tarjonta maan eri osissa.
Talouden sopeutumiskykyä, uusien kasvualojen ja työpaikkojen syntymistä tulee STTK:n näkemyksen mukaan tukea tutkimuksella ja tuotekehityksellä. Innovaatio-, tutkimus- ja kehittämistyö on nähtävä osana laajempaa elinkeinopolitiikkaa.

Tiedote

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Verkkokoulutus nopeasti tehokäyttöön – helpotusta työttömyyteen ja työvoimapulaan

Riina Nousiainen | 28.4.2020

Verkkokoulutuksen saatavuutta tulee parantaa ripeällä aikataululla, jotta suomalaiset pääsevät hankkimaan työllistymistä tukevaa osaamista. Työmarkkinakeskusjärjestöt julkistivat yhteiset ehdotuksensa siitä,... Lue lisää

Tiedote

Suomi tarvitsee lisää kansainvälisiä opiskelijoita

| 30.1.2020

Määrätietoinen kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoiminen korkeakouluihin on pitkällä tähtäimellä vastaus Suomen osaajapulaan, STTK ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene arvioivat. –... Lue lisää

Tiedote

STTK: Uuden hallituksen toteutettava jatkuvan osaamisen kehittämisen kokonaisuudistus

| 2.5.2019

Jatkuvan osaamisen kehittäminen on seuraavan hallituksen merkittävimpiä tehtäviä. Tulevaisuuden työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin ei kyetä vastaamaan vain nuorisoikäluokille suunnattua... Lue lisää

Blogi

Miljoona työikäistä uudelleenkoulutukseen – mutta miten?

Riina Nousiainen | 20.8.2018

Arvioiden mukaan jopa miljoona suomalaista on uudelleenkoulutuksen tarpeessa tulevien kymmenen vuoden aikana. Muun muassa digitalisaatio ja tekoälyn kehittyminen... Lue lisää

Blogi

Kehysriihestä vauhtia osaamisen uudistamiseen

Riina Nousiainen | 17.4.2018

Hallitus päätti kehysriihessä odotetusti lisäpanostuksista osaamisen ja koulutukseen. Vaikka lisäeurot tulevatkin todelliseen tarpeeseen, eivät ne kompensoi koulutukseen jo... Lue lisää

Tiedote

Kasvu tarvitsee tuekseen osaamista – ammattikorkeakoulutuksen rahoitus kuntoon

| 8.2.2018

Talouden noususuhdanne luo koulutusjärjestelmälle paineita vastata nopeasti kasvaneeseen osaamisen kysyntään. Paineisiin voidaan vastata muuntokoulutuksen kaltaisilla nopeilla ja oikein... Lue lisää