Ammattiliitto Jyty: Kolmasosa henkilöstöstä jätettiin ammattikorkeakouluja koskevan työehtosopimuksen ulkopuolelle

Opetusalan yksityisiä työnantajia edustava Sivistysala ry eli Sivista on kertonut hyväksyneensä neuvottelutuloksen uudesta ammattikorkeakouluja koskevasta työehtosopimuksesta. Ammattiliitto Jyty korostaa, että työnantaja jätti sopimusneuvottelujen ulkopuolelle kolmasosan koko henkilöstöstä, sillä hallinto- ja tukipalvelutehtäviä tekevillä työntekijäryhmillä ei ollut edustusta neuvotteluissa.

Tähän saakka ammattikorkeakoulujen työehdoista on sovittu yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa, jonka sopijaosapuolina ovat Jytyn lisäksi JHL ja OAJ. Sivista ilmoitti kuitenkin viime lokakuussa, että se haluaa neuvotella ammattikorkeakouluja koskevasta työehtosopimuksesta OAJ:n ja YTN:n kanssa.

– Tämä tarkoittaa, että työnantajia edustava Sivista pudotti sopimusneuvotteluista kokonaan pois hallinto- ja tukipalvelutehtäviä, kuten opinto-, tieto- ja taloushallintoa tekevät henkilöstöryhmät, Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo.

– Ammattiliitto Jytyssä ollaan tilanteeseen hyvin pettyneitä – erityisesti siksi, että sivistyksen mallina toimivassa korkeakoulukentässä toimitaan tavalla, joka kohdistuu yksilön ja työntekijän oikeuteen järjestäytyä omaan ammattiliittoonsa ja tulla edustetuksi työpaikallaan, Voima jatkaa.

– Sivistysala perusteli päätöstään sillä, ettei tunnista Jytyn edustamia työntekijäryhmiä, mikä tuntuu käsittämättömältä. Jytyn jäsenet tekevät kokonaisuuden kannalta mittaamattoman arvokasta työtä ja siksi on kestämätöntä, että työnantaja jättää yhden henkilöstöryhmän kokonaan huomiotta, Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara korostaa.

– Jyty on yrittänyt lukuisia kertoja käydä Sivistan kanssa neuvotteluja henkilöstön edustuksesta sopimusneuvotteluissa, mutta ne eivät ole johtaneet toivottuun lopputulokseen. Nyt uuden sopimuksen ilmoitetaan syntyneen ennen kuin vanha on edes päättynyt, Maarianvaara huomauttaa.

Ammattiliitto Jyty ryhtyy välittömästi toimiin, jotta hallinto- ja tukipalvelutehtävissä työskentelevien mahdollisuus neuvotella työehdoista sekä vaikuttaa ammattikorkeakouluissa säilyy. Lisäksi Jyty käynnistää jäsenlähtöisen Näetkö minut? -kampanjan, jolla nostetaan esiin hallinto- ja tukipalvelutehtävissä työskentelevien merkitystä ammattikorkeakouluissa. Jyty kartoittaa myös järjestöllisiä toimia tilanteen ratkaisemiseksi.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi Edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, puh. 040 968 0538, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue