Jyty selvitti: Säästötoimenpiteet kuormittavat kuntatyöntekijöitä – moni kertoo resurssien riittämättömyydestä

Kuntien säästötoimenpiteet ovat lisänneet henkilöstön työtehtäviä ja vastuita. Suurin osa kuntatyöntekijöistä kokee työtilanteensa kuormittavana ja resurssit liian pieninä. Tulokset käyvät ilmi Ammattiliitto Jytyn jäsenilleen teettämästä kyselystä.

Iso osa Suomen kuntatyöntekijöistä työskentelee säästöpaineiden keskellä: 41 % Jytyn kyselyyn vastanneista kertoo, että omalla työpaikalla oli vuoden 2023 aikana toteutettu tai suunnitteilla säästötoimenpiteitä.

Säästötoimet näkyvät erityisesti henkilöstön lisääntyneinä tai muuttuneina työtehtävinä. Peräti 81 % vastaajista kokee työtilanteensa hyvin tai jonkin verran kuormittavana.

– Kuntien säästötavoitteet ovat olleet hurjaa luettavaa. Leikkauksia ja toiminnan tehostamista on kunnissa tehty kauan, ja palvelut pyörivät jo nyt hyvin ohuilla resursseilla. Samaan aikaan kuntien valtionosuuksiin ollaan lähivuosina tekemässä merkittäviä lisäleikkauksia. Säästöjä ei saa tehdä työntekijöiden jaksamisen kustannuksella, sanoo Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Valtaosa Jytyn jäsenistä työskentelee kunnissa ja kuntaomisteisissa yrityksissä ja liikelaitoksissa. Voima kantaa huolta siitä, että säästöjen vaikutukset kohdistuvat jo ennestään tiukoille vedettyihin hallinto- ja tukipalvelutehtäviin, joissa jytyläiset tyypillisesti työskentelevät.

– Säästömantra ”hallinnon tehostamisesta” ei ole tätä päivää, päin vastoin. Kun esimerkiksi sihteeri-, talous-, hallinto- ja ict-tehtäviin varataan riittävät resurssit, voivat muut ammattilaiset keskittyä omaan työhönsä. Tämä tuo tehokkuutta ja säästöjä sekä työhyvinvointia, Voima toteaa.

Kyselyn perusteella resurssien nykytila ja tulevaisuus herättävät työntekijöiden keskuudessa huolta. Yli puolet (52 %) vastaajista kokee, että henkilöstöä on liian vähän työtehtävien määrään nähden. 70 % puolestaan kertoo, että auki olevien paikkojen täyttämisessä on jonkin verran tai paljon vaikeuksia.

– Kunnissa kärsitään pahenevasta henkilöstöpulasta, mikä yhdessä kuntasektorin valtavan muutosvaiheen kanssa muodostaa kestämättömän yhtälön. Hyvinvointialueuudistus siirsi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kunnista hyvinvointialueille. TE-palvelut siirtyvät vuoden 2025 alusta valtiolta kunnille. Kuntaorganisaatioissa on oltava riittävät resurssit näiden muutosten läpivientiin, Voima sanoo.

Arvostus on johtamis- ja palkkakysymys

Jytyn kyselyllä selvitettiin, miten kunnissa otetaan huomioon työssä jaksaminen ja työkyvyn ylläpito. Vastausten perusteella työpaikoilla on paljon erilaisia toimintamalleja näiden edistämiseksi.

– Käytännössä kuitenkin konkreettiset toimenpiteet usein puuttuvat, niitä ei hyödynnetä, niistä ei tiedetä, sairaslomalta palaavalta ei muisteta kysyä jaksamisesta työn edetessä tai tuen hakeminen jää pitkälti työntekijän vastuulle, tiivistää Jytyn työmarkkinatutkija Jonna Borgström kyselyn vastauksia.

Borgströmin mukaan piittaamattomuus voidaan kokea myös arvostuksen puutteena. Joka kolmas (38 %) kyselyyn vastanneista kokikin, että hänen työtään arvostetaan työpaikalla melko vähän tai ei lainkaan. Lisäksi vain joka neljäs koki, että arvostus näkyy riittävänä palkkana.

– Silti kuntatyöntekijät ovat ylpeitä omasta työstään: 81 % kyselyymme vastanneista kokee oman työnsä melko tai erittäin arvokkaaksi ja merkitykselliseksi. Oman työn arvostus on selvästi yksi kuntatyöntekijöidemme voimavara, Borgström sanoo.

“Miten menee, kuntatyöntekijä?” -kysely tehtiin kunnissa työskenteleville Jytyn jäsenille marras–joulukuussa 2023. Kyselyyn vastasi 2447 henkilöä.

Jytyn kyselyraportti: Miten menee kuntatyöntekijä (PDF)

Lisätietoja Jytyssä: Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Työmarkkinatutkija Jonna Borgström, puh. jonna.borgstrom@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

24.6.2024

Lausunto arviomuistiosta välimiesmenettelylain uudistamiseksi

Lue
24.6.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leipomotyölain 5 §:n kumoamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Lue
24.6.2024

Yhdenvertaisuus ja rauha näyttävät suunnan työpaikan toimijuudelle

Lue
24.6.2024

Korvattavat taksimatkat vuodelle 2025

Lue
24.6.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Työkanava Oy-nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Lue
20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue