Ammattiliitto Jyty: Työmarkkinamallista on sovittava yhdessä, ei yksipuolisesti sanellen

Jyty on antanut lausunnon hallitusohjelman vientivetoisesta työmarkkinamallista ja sovittelujärjestelmästä työ- ja elinkeinoministeriölle. Jytyn mukaan hallitusohjelman vientimallia koskevista kirjauksista on luovuttava ja työmarkkinamallista on sovittava yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kesken.

– Suomalaisen työmarkkinamallin on perustuttava sopimiseen ja osapuolten yhteisymmärrykseen, ei yksipuoliseen sanelupolitiikkaan. Työmarkkinamalli on valmisteltava työmarkkinajärjestöjen kesken yhteistyössä. Siksi pidämme yhteisten neuvotteluiden jatkumista erittäin tärkeänä, korostaa Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Toimiva työmarkkinamalli turvaa Jytyn mukaan ansiokehityksen ja ostovoiman sekä edistää palkkatasa-arvoa ja samapalkkaisuutta.

– Samalla on hyväksyttävä, että mallista ei välttämättä tule kerralla valmista, vaan sitä on kehitettävä neuvottelukierroksesta toiseen. Osapuolten olisikin sitouduttava pitkäjänteiseen kehittämiseen poukkoilevan työmarkkinapolitiikan sijaan, Voima huomauttaa.

– Mallin on oltava työmarkkinaosapuolten näkökulmasta tasapainoinen. Mikäli halutaan hyödyntää muiden maiden, kuten Pohjoismaiden käytäntöjä, on huomioitava niin palkansaajien kuin työnantajienkin kannalta hyödylliset elementit, Voima jatkaa.

Hallitusohjelman mukainen vientimalli rikkoisi kansainvälisiä sopimuksia

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että lakia työriitojen sovittelusta muutetaan niin, että palkantarkastusten yleistä linjaa ei voida ylittää valtakunnansovittelijan toimistosta tai sovittelulautakunnan toimesta annettavalla sovintoehdotuksella.

Jyty toteaa antamassaan lausunnossa, että hallitusohjelman mukainen vientimalli rikkoisi Suomen kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita, kuten Kansainvälisen työjärjestön ILOn sääntelyä.

– Hallituksen esittämä työmarkkinamalli voi johtaa sukupuolten ja eri alojen välisten palkkaerojen kasvamiseen, kommentoi Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, joka on aiemmin toiminut tasa-arvovaltuutettuna.

Käytännön näkökulmasta sääntely kaventaisi valtakunnansovittelijan ja sovittelulautakunnan mahdollisuuksia työriitojen ratkaisemiseen.

– Sopimiseen ei voi koskaan pakottaa. Kun sovittelijalla ei ole enää samoja mahdollisuuksia työriitojen ratkaisemiseen, on varsin todennäköistä, että esimerkiksi työtaistelut pitkittyvät ja monimutkaistuvat, kun hyväksyttävää ratkaisua ei löydy, Maarianvaara sanoo.

Jyty esittää myös lausunnossaan, että osana mallia kehitettäisiin järjestelmä, joka antaisi työmarkkinaosapuolille yhteisen talouden tilannekuvan.

Lue lausunto kokonaisuudessaan:

Ammattiliitto Jytyn lausunto työmarkkinamallista VN/30511/2023 (3.1.2024) PDF

Lisätietoja:

Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, puh. 040 968 0538, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue