Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävät maksut

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

1. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksu

STTK ei kannata avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksujen korottamista. Esityksessäkin viitatun Turun yliopiston selvityksen mukaan jo tällä hetkellä osa avoimeen korkeakouluopetukseen osallistuvista tarvitsee muiden ihmisten taloudellista tukea opintomaksujen kattamiseen. Enimmäismaksun korottaminen heikentäisi entisestään heikommassa taloudellisessa asemassa olevien mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja todennäköisesti vahvistaisi koulutuksen kasautumista.

Enimmäismaksujen korottaminen ei myöskään lisäisi korkeakoulujen tuloja, koska valtion rahoitusta korkeakouluille pienennetään maksukorotuksia vastaavasti. Sen sijaan muutos lisäisi yksilöiden vastuuta koulutuksen rahoituksesta.

Enimmäismaksujen korottaminen olisi ristiriidassa koulutus- ja osaamistason nostoa koskevien kansallisten tavoitteiden kanssa. Enimmäismaksujen korotus lisäisi merkittävästi avoimen väylän opiskelijoiden maksutaakkaa. Avoimen väylä on ollut monille työssä käyville tärkeä polku koulutustason nostoon. Avoimen korkeakouluopetuksen tulee jatkossakin tarjota matalan kynnyksen osallistumisvaihtoja koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen työurien aikana. Esitys avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksujen korottamisesta päinvastoin heikentäisi koulutuksen saavutettavuutta juuri niissä kohderyhmissä, jotka hyötyisivät koulutuksesta eniten.

2. Avoimen korkeakouluopetuksen tarjontaa ja maksullisuuteen liittyvät kehittämistarpeet

STTK on erittäin huolissaan useiden jatkuvaan oppimiseen kohdistuvien leikkausten päällekkäisvaikutuksista, jotka heikentävät yksilöiden tosiasiallisia mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja voivat vaikeuttaa entisestään osaavan työvoiman saatavuutta. Enimmäismaksujen korottamisen ohella erityisesti aikuiskoulutustuen lakkauttaminen todennäköisesti vähentää yksilöiden mahdollisuuksia osallistua avoimeen korkeakouluopetukseen. Korkeakoulujen rahoitusmalleihin esitetyt muutokset puolestaan heikentävät korkeakoulujen kannusteita avoimen korkeakouluopetuksen järjestämiseen ja kehittämiseen. On hyvin todennäköistä, että jatkuvaan oppimiseen osallistuminen vähenee muutosten vaikutuksena.

Lisätietoja STTK:ssa: Riina Nousiainen

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue