Fossiilienergian on aika jäädä historiaan

Kirjoittaja:

Jaakko Haikonen

asiantuntija, ilmasto- ja energiapolitiikka

Profiili
Ilmastonmuutos

Kansainvälinen energiajärjestö IEA ilmoitti viime viikolla maailman olevan fossiilienergian alasajon alussa. Öljyn, hiilen ja kaasun käyttö ovat edelleen kasvussa maailmanlaajuisesti, joskin kasvu on viime vuosina hidastunut. Useissa kehittyneissä teollisuusmaissa onkin päästy fossiilienergian osalta jo lasku-uralle, esimerkiksi Suomessa sähköstä ja energiasta yhä suurempi osa tuotetaan päästöttömästi. Vuonna 2022 fossiilisten polttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 33,7 prosenttia, pienin sitten 1950-luvun. Olkiluodon ydinvoimala ja lisääntynyt tuulivoima ovat tuoneet viime vuosina hyvää kehitystä. Lisäksi liikenteen sähköistyminen on meilläkin päässyt vauhtiin.

Liikenteen sähköistymisen osalta nykyinen hallitusohjelma ei tosin paljoa Suomelle lupaa. Ihmisiä ja autolla liikkumisen kustannuksia voi alentaa muillakin tavoin kuin laskemalla polttoaineveroa, esimerkiksi tutkijoiden esittämällä tasapalautuksella. Se kannustaisi nimenomaan päästövähennyksiin.

Hallitusohjelmassa on vihreän siirtymän osalta hyvääkin. Tuulivoiman, pienydinvoimalahankkeiden ja vetytalouden tukeminen sekä kestävien investointien luvitusten nopeuttaminen ovat oikeita asioita. Mutta, jos hallitus on tosissaan tekemässä Suomesta vihreän siirtymän suurvaltaa, näkökulmaa on laajennettava myös osaamisinvestointeihin.

Työntekijöiden osaamiseen panostaminen ja siten osaavan työvoiman saatavuus ovat kansainvälisesti vihreän siirtymän ytimessä.

Työntekijöiden osaamiseen panostaminen ja siten osaavan työvoiman saatavuus ovat kansainvälisesti vihreän siirtymän ytimessä. Osaamiseen panostaminen on keskeinen osa presidentti Bidenin vihreän siirtymän politiikkaa Yhdysvalloissa. Sitä se on myös Euroopan unionin ohjelmissa ja näkyi vahvasti myös Euroopan komission puheenjohtaja Von der Leyenin tämän viikon linjapuheessa.

Osaaminen olisi vastaus pahenevaan työvoimapulaan, mutta se on myös keino pitää palkansaajat mukana muutoksessa. Ihmisten on helpompi tukea välttämätöntä muutosta, jos he uskovat työllistyvänsä sen mukana. Suomessa tämä vihreän siirtymän alue on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle.

Hiilen käyttö liittyi teollisen vallankumouksen läpilyöntiin Englannissa 1700-luvulla. Se palveli aikansa hyvin ja antoi ihmiskunnalle mahdollisuuden elintasonsa nostoon, kansainväliseen kauppaan ja ihmisten liikkuvuuteen. Enää sitä ei tarvita. Suomi on käyttänyt vuosittain miljardeja euroja ulkomaisen fossiilienergian maahantuontiin. Samalla se on tukenut Saudi-Arabian ja Venäjän kaltaisia autoritäärisiä valtioita, joista etenkin jälkimmäisen sotakassan rahoittaminen fossiilienergiaa ostamalla on Suomelle uhka.

Fossiilienergian käytön lopettamisen nopeuttamista puoltavat niin ilmastonmuutos kuin myös Suomen omavaraisuus ja kilpailukyky.

15.-17. syyskuuta vietetään maailmanlaajuista End Fossil Fuels -kampanjaa, joka vaatii nopeaa ja oikeudenmukaista loppua fossiilisille polttoaineiden käytölle. Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC on yksi sadoista kampanjaan osallistuvista järjestöistä.

Kirjoittajat:
Pia Björkbacka, kasainvälisten asioiden asiantuntija, SAK
Jaakko Haikonen, asiantuntija, STTK
Piia Rekilä, yhteiskunta-asioiden päällikkö, Akava

Ajankohtaista

24.6.2024

Lausunto arviomuistiosta välimiesmenettelylain uudistamiseksi

Lue
24.6.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leipomotyölain 5 §:n kumoamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Lue
24.6.2024

Yhdenvertaisuus ja rauha näyttävät suunnan työpaikan toimijuudelle

Lue
24.6.2024

Korvattavat taksimatkat vuodelle 2025

Lue
24.6.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Työkanava Oy-nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Lue
20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue