Lausunto ehdotuksesta Suomen REPowerEU-rahoituksen käyttökohteiksi

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Tausta

EU pyrkii katkaisemaan riippuvuuden Venäjän fossiilisista polttoaineista ja nopeuttamaan siirtymää puhtaaseen energiaan. Tätä varten EU on käynnistänyt REPowerEU-suunnitelman, joka on osa elpymis- ja palautumistukivälinettä (RRF).

Suomi saa uutta rahoitusta enintään 127 miljoonaa euroa. Jotta jäsenmaat voivat hakea rahoitusta, niiden pitää lisätä elpymis- ja palautumissuunnitelmaansa (RRP) REPowerEU-osio. Osiossa määritellään investoinnit ja uudistukset, jotka edistävät REPowerEU:n tavoitteita.

Ehdotuksen mukaan varat käytetään seuraavasti:

  • ympäristöluvituksen vauhdittaminen valtion aluehallintouudistuksen kanssa yhteensopivalla tavalla, 32 miljoonaa euroa
  • puhtaan energian ja materiaalivirtojen tutkimus- ja kehittämistoiminta ja pilotointi, 40 miljoonaa euroa
  • puhtaan siirtymän investoinnit, 55 miljoonaa euroa

STTK pitää ehdotuksen kohdennuksia hyvinä, mutta lisäisi panostuksia työvoiman osaamiseen sekä tasapainoiseen alueelliseen kehitykseen.

Panostukset työvoiman osaamiseen

Osaavan työvoiman riittävyys on useiden arvioiden mukaan jo noussut vihreän siirtymän pullonkaulaksi. Osaaminen on nostettu yhdeksi painopistealueiksi niin USA:n Inflation Reduction Act:ssa (Wage and apprenticeship requirements) kuin myös EU:n The Green Deal Industrial Plan:ssa (Enhancing Skills).

STTK katsoo, että vastauksena työvoimapulaan sekä kansainvälisten investointien varmistamiseksi Suomen tulisi panostaa työvoiman osaamiseen vihreän siirtymän aloilla huomattavasti nykyistä enemmän.

Alueellisesti tasapainoinen kehitys

Suomeen voi eri arvioiden mukaan syntyä vihreän siirtymän investointeja useiden kymmenien miljardien arvosta. Vaikka investointien lopullinen määrä on epävarma, on nyt jo nähtävissä uusien investointien syntyvän Länsi- ja Etelä-Suomen alueelle.

STTK katsoo, että Suomen REPowerEU-rahoituksen käyttökohteita valittaessa tulisi huomioida etenkin itäisen Suomen tilanne, jolla tuettaisiin alueen pysymistä mukana vihreässä siirtymässä sekä vahvistettaisiin osaltaan alueen työllisyyden kehitystä pidemmällä aikavälillä.

Jaakko Haikonen
STTK ryAjankohtaista

22.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 26. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro valmistautuu mielenilmauksiin

Lue
21.9.2023

Onko meillä osaajia, kun suhdanne joskus kääntyy?

Lue
21.9.2023

SuPerin Paavola: Vammaispalvelulain voimaantuloa ei saa lykätä

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro: Orpon hallitus ottaa työntekijöiltä ja antaa työnantajille

Lue
20.9.2023

Ammattiliitto Jyty on pettynyt budjettiriihen lopputulokseen – ”Historiallisen epäoikeudenmukainen budjettiesitys”

Lue
19.9.2023

STTK: Budjetin talouden sopeuttamiskeinot epäoikeudenmukaisia ja tehottomia

Lue