Pelastusalan lisäkoulutuspaikkoihin osoitettava resurssit

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL pitää yhteiskunnan turvallisuuden kannalta kriittisen tärkeänä, että pelastusalan oppilaitoksille osoitetaan riittävät määrärahat budjettiriihessä. Pelastusala on huomioitu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa poikkeuksellisen kattavasti.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskusammattilaisten resurssit varmistetaan.

– Pelastajien ja hätäkeskuspäivystäjien lisäkoulutuspaikat varmistetaan alle kymmenen miljoonan euron vuosittaisella lisämäärärahalla. Tarvittavan investoinnin suuruus on mitättömän pieni suhteutettuna tulipaloista aiheutuviin henkilövahinkoihin ja 200 miljoonan euron omaisuusvahinkoihin, järjestön johtaja Kim Nikula painottaa.

Hallitusohjelmassa luvataan, että yhdenvertaiset pelastuspalvelut turvataan koko maassa. Tavoite on hyvä ja edellyttää sitä, että hallitusohjelman kirjaukset muutetaan euroiksi.

Pelastustoimessa on tunnistettu noin 80 miljoonan euron rahoitusvaje, mikä tulee paikata tulevissa budjettiriihissä. Lisäresurssit tulisi kohdistaa lisäkoulutuspaikkoihin sekä operatiiviseen pelastustoimintaan.

– Sisäministeriön toimintavalmiusohje edellyttää, että pelastusyksiköt ovat suurimmissa kaupungeissa 60 sekunnin lähtövalmiudessa. Välitön toimintavalmius, ammattitaitoinen henkilöstö ja riittävät henkilöstöresurssit varmistavat sen, että kansalaiset saavat hädän hetkellä apua, järjestön johtaja Kim Nikula toteaa. SPAL pitää myös hyvänä hallitusohjelman kirjauksia, jotka edistävät ensihoito-, hätäkeskus- ja pelastusalan ammattilaisten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia.

Lisätiedot:
järjestön johtaja Kim Nikula p. 040 716 1805
viestintäjohtaja Tuula Kukonlehto p. 0400 352 709

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on Suomen suurin pelastushenkilöstön ammattiliitto. Liitto ajaa ja valvoo pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskusammattilaisten etuja ja oikeuksia sekä edistää heidän hyvinvointiaan työelämässä.

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue