Ammattiliitto Pro: työttömyysturvalain vastuuton muutosesitys pitää palauttaa valmisteluun

Ammattiliitto Pron mukaan työttömyysturvan leikkaukset heikentävät kohtuuttomalla tavalla ihmisten taloutta ja tulevat lisäämään lapsiperheköyhyyttä ja toimeentulotuen tarvitsijoita. Ennätyksellisen tiukalla aikataululla ja ilman vaikutusarviointeja valmisteltu esitys pitää palauttaa valmisteluun.

– Hallituksen esitys on vastuuton ja sitä edistetään puhtaasti poliittisista syistä. Siitä puuttuu täysin kokonaisvaltainen näkökulma, jossa heikennysten kielteisiä vaikutuksia ja kasautumista samoille henkilöille ja perheille pyrittäisiin lieventämään, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo. 

Pro pitää palkansaajan työssäoloehdon pidentämistä nykyisestä 26 viikosta 12 kuukauteen täysin kohtuuttomana. Muutos heikentää ennen kaikkea lyhyissä määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevien palkansaajien asemaa. Muutos edellyttäisi vähintäänkin merkittäviä lisäpanostuksia työvoimapalveluihin. Yhtä kohtuutonta linjaa jatkavat myös esitykset työttömyysetuuden lapsikorotusten ja suojaosan poistamisesta. 

– Työssäoloehdon pidentäminen kaksinkertaiseksi nykylakiin nähden osuu nimenomaan niihin henkilöihin, jotka kamppailevat jo nykyisin taloudellisen toimeentulonsa kanssa. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien rankaisemisen sijaan hallituksen tulee suunnata nykyistä huomattavasti enemmän resursseja siihen, että näille henkilöille voidaan tarjota konkreettista tukea lisä- tai uudelleenkoulutukseen hakeutumiseen, työkyvyn kohentamiseen ja sopivan työpaikan löytämiseen, Malinen jatkaa. 

Työssäoloehdon radikaali pidentäminen paitsi heikentää kohtuuttomasti ennestään heikossa asemassa olevan henkilön toimeentuloa ja hyvinvointia myös siirtää sosiaaliturvastaan aiheutuvia menoja nykyistä suuremmassa määrin kaikkien veronmaksajien harteille. 

Lapsikorotusten poistaminen tulee lisäämään lapsiperheköyhyyttä ja ylisukupolvista huono-osaisuutta 

Pro toteaa, että esityksen mukainen työttömyysetuuksien lapsikorotusten täysimääräinen poistaminen on huolestuttava esimerkki hallituksen arvovalinnoista.  

Ammattiliitto Pro ei kannata myöskään työttömyysetuuden sovittelun suojaosasta luopumista. Muutos heikentää sellaisten henkilöiden taloudellista toimeentuloa, jotka ovat onnistuneet löytämään vain osa-aikatyötä tai hyvin lyhytkestoista työtä.  

Sekä suojaosan että lapsikorotusten poistamisen vaikutukset kohdistuvat erityisesti naisiin, koska naiset saavat useammin lapsikorotuksia kuin miehet. Muutokset heikentäisivät siten myös sukupuolten välistä tasa-arvoa.  – Työttömyysturvan lapsikorotusten poistaminen tulee lisäämään lapsiperheköyhyyttä ja huono-osaisuutta, joka periytyy sukupolvelta toiselle. Lopputuloksena on syrjäytymisen ja yleisen pahoinvoinnin lisääntyminen. Tämä ei säästä kokonaisuutena valtion menoja eikä nosta työllisyysastetta, Malinen summaa. 

Lisätiedot: Ammattiliitto Pro:n puheenjohtaja Jorma Malinen p. 050 576 0389

Pro – yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista
Ammattiliitto Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esihenkilöt alaan katsomatta. Olemme suomalaisen työelämän ja työmarkkinoiden vahva, osaava ja vastuullinen vaikuttaja. Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien toimeentuloa eri elämäntilanteissa, hyvinvointia työssä ja vapaalla sekä kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksia. Tarjoamme monipuoliset, hyödylliset ja rahanarvoiset jäsenedut ja -palvelut. Meihin kuuluu 120 000 jäsentä ja neuvottelemme 75 virka- ja työehtosopimusta. Olemme STTK:n jäsen. 

Ajankohtaista

5.3.2024

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävät maksut

Lue
5.3.2024

Ammattiliitto Jyty: Kolmasosa henkilöstöstä jätettiin ammattikorkeakouluja koskevan työehtosopimuksen ulkopuolelle

Lue
5.3.2024

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli

Lue
5.3.2024

Yliopistojen rahoitusmalli

Lue
4.3.2024

Tehy: Paikallisesta sopimisesta ei saa tulla vain uusi keino heikentää työehtoja

Lue
4.3.2024

SAK, Akava ja STTK: Työuralla tapahtuva opiskelu vaatii tukea

Lue
1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue