STTK ei hyväksy heikennyksiä työttömyysturvaan

Lisätietoja:

Samppa Koskela

juristi, sosiaaliturvalainsäädäntö

Profiili
Työllisyyspalvelut työttömälle


STTK on antanut lausunnon hallituksen esitykseen työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. STTK ei hyväksy mitään heikennyksiä työttömyysturvaan.

Työssäoloehdon pidentäminen 12 kuukauteen tulee vähentämään merkittävästi ansiopäivärahaan oikeutettujen määrää. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että yhä useampi työtön joutuu turvautumaan perusturvaan ja toimeentulotukeen. Työssäoloehdon euroistaminen, eli muuttaminen tuloperusteiseksi heikentää merkittävästi etenkin pienipalkkaisten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömyysturvaa.

Työttömyysetuuden suojaosa on erityisen tärkeä pienipalkkaisille osa-aikatyössä oleville sekä pätkätyöläisille. Tästä syystä STTK vastustaa suojaosan poistoa.

Lapsikorotusten poistaminen yhdessä muiden muutosten kanssa muun muassa lisää lapsiperheköyhyyttä ja asettaa useat perheet vaikeisiin toimeentulo-ongelmiin.

Työttömyysturvan omavastuuajan pidentäminen aiheuttaa ongelmia erityisesti pienituloisissa kotitalouksissa, joissa ei ole säästöjen luomaa puskuria.

Lomakorvauksen jaksotus tulee myös aiheuttamaan paljon hallinnollista lisätyötä työttömyyskassoissa.

STTK ei hyväksy kiireellistä valmisteluaikataulua ja sen myötä vaikutusten puutteellista arviointia. Myös muutosten voimaantuloaikataulu on liian nopea.


Lisätietoja STTK:ssa: Juristi Samppa Koskela, puhelin 0400 199 062

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyys-turvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue