STTK ei hyväksy heikennyksiä työttömyysturvaan

Lisätietoja:

Samppa Koskela

juristi, sosiaaliturvalainsäädäntö

Profiili
Työllisyyspalvelut työttömälle


STTK on antanut lausunnon hallituksen esitykseen työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. STTK ei hyväksy mitään heikennyksiä työttömyysturvaan.

Työssäoloehdon pidentäminen 12 kuukauteen tulee vähentämään merkittävästi ansiopäivärahaan oikeutettujen määrää. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että yhä useampi työtön joutuu turvautumaan perusturvaan ja toimeentulotukeen. Työssäoloehdon euroistaminen, eli muuttaminen tuloperusteiseksi heikentää merkittävästi etenkin pienipalkkaisten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömyysturvaa.

Työttömyysetuuden suojaosa on erityisen tärkeä pienipalkkaisille osa-aikatyössä oleville sekä pätkätyöläisille. Tästä syystä STTK vastustaa suojaosan poistoa.

Lapsikorotusten poistaminen yhdessä muiden muutosten kanssa muun muassa lisää lapsiperheköyhyyttä ja asettaa useat perheet vaikeisiin toimeentulo-ongelmiin.

Työttömyysturvan omavastuuajan pidentäminen aiheuttaa ongelmia erityisesti pienituloisissa kotitalouksissa, joissa ei ole säästöjen luomaa puskuria.

Lomakorvauksen jaksotus tulee myös aiheuttamaan paljon hallinnollista lisätyötä työttömyyskassoissa.

STTK ei hyväksy kiireellistä valmisteluaikataulua ja sen myötä vaikutusten puutteellista arviointia. Myös muutosten voimaantuloaikataulu on liian nopea.


Lisätietoja STTK:ssa: Juristi Samppa Koskela, puhelin 0400 199 062

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyys-turvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue