STTK: Suomen haasteissa tarvitaan toimintakykyinen ja yhteistyöhakuinen hallitus

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

Suomeen muodostetaan hallitusta, ja parhaillaan hallitusohjelmaneuvotteluissa olevat puolueet menestyivät eduskuntavaaleissa hyvin. STTK:n hallitus korostaa, että puoluepoliittisesti sitoutumattomana keskusjärjestönä se tekee yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa ja haluaa hyvät suhteet uuden hallituksen kanssa.

Puheenjohtaja Antti Palola toivoo toimintakykyistä hallitusta, sillä Suomella on edessään suuria haasteita.

─ Suomi on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali ensi vuosikymmenellä, joten vihreään siirtymään on panostettava. Suomi harmaantuu, joten työvoiman saatavuudesta, osaamisesta sekä työn ja tekijän kohtaamisesta on huolehdittava. Päätöksiä tehtäessä on kiinnitettävä huomio siihen, että eriarvoisuus ja osattomuus eivät lisäänny. Tämän vuoden alussa aloittaneiden hyvinvointialueiden rahoituksesta ei pidä leikata, sillä on maltettava odottaa, miten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen uudistus (sote) toimii.

Ennen vaaleja ja jo alkaneissa hallitusohjelmaneuvotteluissakin on noussut jyrkkiä näkemyksiä liittyen esimerkiksi Euroopan unionin jäsenyyteen, maahanmuuttoon sekä työelämän ja sosiaaliturvan kehittämiseen.

─ Kaikkinainen puhe EU:sta irtoamiseksi on populistista höpinää. Suomi on riippuvainen EU:sta ja globaaleista markkinoista, eikä pieni maa voi eikä saa eristäytyä. Tarvitsemme kipeästi kansainvälistä rekrytointia, sillä jo nyt Suomi pysähtyisi ilman muualta tullutta työvoimaa, ja työvoimapula vaivaa monia aloja. Työ- ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa edellytämme perinteistä kolmikantaista valmistelua, Palola linjaa.

STTK:n hallituksen mielestä Suomen taloutta on sopeutettava, mutta useamman vaalikauden aikana.

─ Kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ei saa tehdä maksumiehiä. Siksi emme kannata heikennyksiä työttömyysturvaan. Työllisyysasteen nostamisen näkökulmasta tehokkainta on työttömien osaamiseen liittyvien puutteiden tunnistaminen ja tuki sen kehittämiseksi. Talouden tasapainottamisessa veropohjan tiivistäminen tuottaa tulosta.

Palola huomauttaa, että julkista taloutta ei tasapainoteta työeläkkeitä leikkaamalla.

─ Talouden ongelmat liittyvät valtion ja kuntien talouteen, eivät työeläkejärjestelmään, joka on hyvässä kunnossa.

Menneet neljä vuotta osoittivat, että lähtökohtaisesti hyvinkin vakaissa oloissa elävä Suomi voi kohdata suuria yllätyksiä.

─ Olemme selättäneet pandemian ja Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen jälkeen liityimme ennätysnopealla vauhdilla Natoon. Kukaan ei tiedä, mitä seuraavat vuodet tuovat tullessaan. Asialliselle, yhteistyökykyiselle ja luottamusta herättävälle politiikalle on tilausta, Palola sanoo.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue