sote-uudistus

Sote-uudistus on pitkään valmistelussa ollut megahanke, jonka tarkoituksena on uudistaa yli 20 miljardin arvoiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Uudistus tulee meitä kaikkia lähelle, sillä käytämme sote-palveluja ja rahoitamme niitä verojen ja sosiaaliturvamaksujen kautta. STTK:n kentän suurimmat henkilöstöryhmät ovat sote-alojen ammattilaisia.

Henkilöstön asema on tärkeätä turvata muutoksessa, jotta kaikki henkilöstöryhmät voivat työskennellä potilaan ja asiakkaan parhaaksi koko osaamisellaan. STTK on tukenut sote-uudistuksen perustavoitteita – nykyisiä kuntia suurempia vastuualueita palvelujen järjestämiseksi, palvelujen saatavuuden, laadun ja yhdenvertaisuuden parantamista, integraation ja yhteistyön lisäämistä sekä rahoituksen selkeyttä, kestävyyttä ja kustannushallintaa.

Uudistuksen mittavuus ja poliitiset yritykset tehdä monta suurta muutosta samanaikaisesti ovat aiheuttaneet haasteita uudistuksen toteutukselle ja aikataulutukselle.

Tällä hetkellä valmistelussa oleva tuhansien sivujen lakiesityspaketti on ongelmallinen varsinkin ehdotettuun valinnavapausmalliin liittyen. Osa esitetyistä muutoksista saattaisi viedä kokonaisuutta kauemmas asetuista perustavoitteista. Todennäköisesti ainakin osa nyt käsiteltävänä olevista lakiesityksistä siirtyy seuraavan hallituksen työlistalle.

Lausunto

Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ja kotoutumisen edistämisestä annettujen lakien muuttamisesta

Ida Nummelin | 4.5.2022

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle STTK katsoo, että järjestämisvastuun siirtämisestä aiheutuvat muutokset on huomioitu riittävällä tavalla tekstimuutoksissa. Luonnoksen... Lue lisää

Nummelin, Ida

Ida Nummelin | 11.8.2021

Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija. Vastaa työterveyteen, työkykyyn, sairausvakuutukseen, kuntoutukseen ja sosiaaliturvauudistukseen liittyvistä asioista.   , etunimi.sukunimi@sttk.fi, 050 547... Lue lisää

Blogi

Sote-uudistuksessa katse alojen veto- ja pitovoimaan

Elena Gorschkow | 1.7.2021

Monen vuoden ja vaihtuvien hallitusten jälkeen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vihdoin etenee. Eduskunta hyväksyi sote-lait ennen juhannusta. Uudistus... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

SuPerin Paavola: Henkilöstön edustajat otettava tiiviisti mukaan sote-uudistuksen toteuttamiseen

| 24.6.2021

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen, että sote-uudistus on hyväksytty. Palvelujen painopistettä tulee siirtää... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Tehy sote-uudistuksesta: Rakenne vihdoin valmis, hoitohenkilöstö toteuttaa uudistuksen käytännössä

| 23.6.2021

Eduskunta on nyt toteuttanut tulevaisuuden sote-palveluja koskevan rakenneratkaisun. Hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet ovat Tehyn mukaan tärkeitä ja kannatettavia. Vaikka... Lue lisää

Blogi

Kuntien murroksessa kovat muutospaineet

Elena Gorschkow | 10.6.2021

Paraikaa käytävistä kuntavaaleista historiallisen tekee se, että kunnat ovat suurten muutosten äärellä. Kyseessä on suorastaan käännekohta, murros. Muuttoliike... Lue lisää