Keskustelu vihreästä siirtymästä kaipaa lisää Amerikkaa

Kirjoittaja:

Jaakko Haikonen

asiantuntija, ilmasto- ja energiapolitiikka

Profiili

Keskustelut on käyty, paneelit pidetty ja sunnuntaina 2. huhtikuuta jännitetään eduskuntavaalien tuloksia. Vaalikeskusteluissa käsiteltiin myös vihreää siirtymää, joskin sen taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista olisin kaivannut enemmänkin näkemyksiä. Seuraavan hallituskauden aikana ilmastonmuutoksen voimistumisen lisäksi vihreän siirtymän liiketoiminta ja taloudelliset mahdollisuudet kasvavat maailmalla selvästi. Suomessakin elinkeinoelämä on viimeisen vuoden aikana herännyt tähän muutokseen, mikä on tärkeää, jotta pysyisimme muiden pohjoismaiden vauhdissa mukana.

Keskustelussa vihreästä siirtymästä olisin silti kaivannut lisää tulokulmia. Niiden puute tulee selvästi esille, kun seuraa esimerkiksi USA:n presidentti Joe Bidenin hallinnon viestintää aiheesta.

Periamerikkalaiseen tapaan keskustelussa korostuvat tulevaisuuden usko ja suuret tavoitteet. Lisäksi USA:ssa vihreä siirtymä liittyy vahvasti maan 2000-luvun poliittiseen kehitykseen ja etenkin teollisuustyöntekijöiden asemaan. Duunareiden kääntyminen Donald Trumpin vaalivoittoon kulminoituneen populismin kannattajiksi johti maassa laajaan keskusteluun teollisuuden ja työntekijöiden asemasta. Tässä juuri vihreällä siirtymällä on keskeinen rooli.

Meillä osaajapulan ratkaisuksi nostetaan etenkin työperäisen maahanmuuton lisääminen.

Jo Bidenin presidenttivaalikampanjassa teollisuustyöntekijöiden – ja maan ay-liikkeen – asema oli näkyvä. Sama linja on jatkunut, kun vihreää siirtymää myydään etenkin teollisuuden investointien ja hyväpalkkaisten teollisuustyöpaikkojen lisääntymisenä. Myös työntekijöiden osaamiseen panostaminen on vahva osa maan vihreän siirtymän pakettia.

Suomessakin käydään keskustelua vihreän siirtymän kautta tulevista työpaikoista ja osaajapulasta. Meillä osaajapulan ratkaisuksi nostetaan etenkin työperäisen maahanmuuton lisääminen. Toki Suomen demografinen tilanne on hyvin eri kuin USA:ssa, ja työperäinen maahanmuutto on välttämätöntä monilla aloilla yhtenä osaajapulan ratkaisuna. Mutta kun muutos tuntuu pelottavan monia, keskittyminen juuri maahanmuuttoon voi lisätä pelkoja entisestään, vaikka toiset niitä kuinka turhina pitäisivätkin. Samalla ovi populismille on auki.

Samalla ovi populismille on auki.

Meillä olisi kaivattu enemmän puhetta jo työelämässä olevien ihmisten osasta ja osaamiseen panostamisesta muutoksessa. Lisäksi tarvitaan suorempaa viestintää kansalaisille ja etenkin heille, keitä muutos konkreettisesti koskee. Poliitikkojen on nostettava enemmän esiin vihreän siirtymän yksittäisiä investointeja ja niiden tuomia työpaikkoja eri puolilla Suomea sekä keinoja, joilla kasvaville aloille saadaan työpaikkoja koulutuksen ja osaamisen päivityksen kautta. USA:n Inflation Reduction Actissä nämä asiat ovat vahvasti läsnä.

Euroopan unioni on nostanut osaamisen keskeiseksi osaksi vihreää siirtymää Tämä näkyy komission viestinnässä yhä useammin. Mutta USA:n tavasta puhutella tehtaan lattiatasolta suoraan kansalaisia ollaan vielä kaukana. Direktiivejä kun kansalaiset eivät lue. Vaikka vihreä siirtymä tuo paljon työpaikkoja ja investointeja, sen vaikutukset eivät jakaudu tasan eri aloilla tai alueilla. Vihreä siirtymä on vasta aluillaan ja siitä tullaan keskustelemaan vielä useissa vaaleissa tulevaisuudessa. Muutoksessa tarvitaan nykyistä reippaampia otteita osaamiseen panostamisessa sekä muutoksen viestinnässä, muuten moni palkansaaja on helposti käännettävissä muutosta vastaan. Siihen globaalissa nopeassa teollisessa murroksessa meillä ei ole varaa.

Jaakko Haikonen
Kirjoittaja on STTK:n ilmasto- ja energiapolitiikan asiantuntija.

Ajankohtaista

24.4.2024

SuPerin Paavola: Asiakkaalle suunniteltu kotihoito jää usein toteutumatta

Lue
23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue