Euroopan unioni

Euroopan unioni on taloudellinen ja poliittinen yhteistyöliitto. EU:n jäseniä ovat 28 Euroopan valtiota, jotka täyttävät yhteisesti asetetut taloudelliset ja demokraattiset kriteerit jäsenyydelle. Unionilla on laaja toimivalta, johon kuuluu tärkeinä alueina yhteiset sisämarkkinat, yhteinen rahaliitto, yhteinen maatalouspolitiikka ja kauppapolitiikka.

Euroopan unioni vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan ja työelämään. Kehittyvä työelämän lainsäädäntö ja EU:n sopimus- ja neuvottelujärjestelmän (sosiaalinen vuoropuhelu) vahvistuminen täydentävät suomalaisten palkansaajien edunvalvontaa ja antavat heille oikeuksia koko EU-alueella. Yhteistyö luo myös vakautta ja turvallisuutta. EU on väline vaikuttaa maailmanlaajuisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan tai pakolaisuuden syihin. Näihin kysymyksiin Suomi on liian pieni luomaan ratkaisuja yksin.

Unionin keskeisiä toimielimiä ovat eurooppalaisissa vaaleissa valittava Euroopan parlamentti, Eurooppa-neuvosto, joka muodostuu jäsenmaiden valtio- ja päämiehistä, Euroopan unionin neuvosto, joka edustaa jäsenmaiden hallituksia sekä Euroopan komissio, joka valmistaa ehdotuksia uudeksi EU-lainsäädännöksi ja parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi.

Muita tärkeitä EU toimielimiä ovat Euroopan unionin tuomioistuin ja Euroopan keskuspankki.

Suomlaisten palkansaajien edunvalvontaa Brysselissä ajaa  SAK:n ja STTK:n yhteinen edustusto FinUnions sekä Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC.

Blogi

Von der Leyen uudistaisi taloussääntöjä ja haluaa tiukan kurin demokratiaa rikkoville jäsenmaille

Maria Häggman | 15.9.2021

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin Euroopan unionin tilaa koskeva puhe heijasteli odotetusti EU:n ajankohtaisia haasteita, painottaen kuitenkin etenkin... Lue lisää

Uutinen

FinUnions rekrytoi

| 10.9.2021

Palkansaajajärjestöjen EU-edustusto FinUnions hakee JOHTAJAA toimistolleen Brysselissä. Johtaja vastaa FinUnionsin EU-instituutioihin suuntautuvasta vaikuttamisesta läheisessä yhteistyössä jäsenjärjestöjen asiantuntijoiden ja... Lue lisää

Tiedote

STTK:n Antti Palola Eurooppafoorumissa: Demokratia ei ole osallistamista, vaan osallisuutta

| 27.8.2021

Työmarkkinajärjestöt EK, SAK, Akava ja STTK sekä Eurooppalaisen Suomen järjestivät tänään Turun Eurooppafoorumi -tapahtumassa keskustelun, jonka aiheena oli... Lue lisää

Uutinen

STTK on jälleen mukana Turun Eurooppa-foorumissa

Maria Häggman | 17.8.2021

STTK osallistuu tämän vuoden Eurooppa-foorumin keskustelutilaisuuteen Euroopan suunta: Oikeusvaltiokehitys Euroopassa ja maailmalla. Tilaisuus pidetään perjantaina 27.8. klo. 11:00-11:45.... Lue lisää

Tiedote

Järjestöjen kannanotto: Suomen ja EU:n ilmastotavoitteista pidettävä kiinni ja niiden kiristämiseen varauduttava

| 16.8.2021

Järjestöjohtajien kannanotto kansainvälisen ilmastopaneelin raporttiin ja ilmastotoimien välttämättömyyteen Elokuussa julkaistu kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportti havainnollisti, miten ilmastonmuutos on... Lue lisää

Tiedote

Väärinkäytöksistä ilmoittavien suojaa koskeva lakiehdotus jäämässä puolitiehen

| 5.7.2021

SAK, Akava ja STTK moittivat lakiluonnosta Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta puutteelliseksi. Ehdotetulla lailla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan unionin asiaa koskeva direktiivi.... Lue lisää