Euroopan unioni

Euroopan unioni on taloudellinen ja poliittinen yhteistyöliitto. EU:n jäseniä ovat 27 Euroopan valtiota, jotka täyttävät yhteisesti asetetut taloudelliset ja demokraattiset kriteerit jäsenyydelle. Unionilla on laaja toimivalta, johon kuuluu tärkeinä alueina yhteiset sisämarkkinat, yhteinen rahaliitto, yhteinen maatalouspolitiikka ja kauppapolitiikka.

Euroopan unioni vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan ja työelämään. Kehittyvä työelämän lainsäädäntö ja EU:n sopimus- ja neuvottelujärjestelmän (sosiaalinen vuoropuhelu) vahvistuminen täydentävät suomalaisten palkansaajien edunvalvontaa ja antavat heille oikeuksia koko EU-alueella. Yhteistyö luo myös vakautta ja turvallisuutta. EU on väline vaikuttaa maailmanlaajuisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan tai pakolaisuuden syihin. Näihin kysymyksiin Suomi on liian pieni luomaan ratkaisuja yksin.

Unionin keskeisiä toimielimiä ovat eurooppalaisissa vaaleissa valittava Euroopan parlamentti, Eurooppa-neuvosto, joka muodostuu jäsenmaiden valtio- ja päämiehistä, Euroopan unionin neuvosto, joka edustaa jäsenmaiden hallituksia sekä Euroopan komissio, joka valmistaa ehdotuksia uudeksi EU-lainsäädännöksi ja parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi.

Muita tärkeitä EU-toimielimiä ovat Euroopan unionin tuomioistuin ja Euroopan keskuspankki.

Suomalaisten palkansaajien edunvalvontaa Brysselissä tekeeSAK:n ja STTK:n yhteinen edustusto FinUnions sekä Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC.

Blogi

Komission johtaja visioi Euroopan tulevaisuutta ja työelämää

Maria Häggman | 13.9.2023

Komission puheenjohtaja Ursula Von der Leyen on pitänyt neljännen ja tämän komissiokauden viimeisen unionin tilaa käsittelevän puheensa. Vuotuisessa tilannekatsauksessa hän on... Lue lisää

Lausunto

Erityisosaajadirektiivin täytäntöönpano

Taina Vallander | 13.9.2023

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle MääritelmätErityisosaajadirektiivin tavoitteena on luoda Euroopan unionin alueelle yhtenäinen järjestelmä, joka houkuttelee korkeaa osaamista... Lue lisää

Blogi

Taistelu Euroopan suunnasta käydään vihreän siirtymän kautta

Jaakko Haikonen | 1.9.2023

Ensi vuonna Euroopassa käydään parlamenttivaalit. Tunnelmat useissa jäsenmaissa ovat monella tavalla jännittyneet. Venäjän sota Ukrainassa jatkuu, energian hinta... Lue lisää

Tiedote

STTK:n puheenjohtaja Eurooppa-foorumilla: Vain yhteistyö pelastaa Euroopan

Antti Palola | 31.8.2023

Euroopan on pidettävä kiinni arvoistaan ja Eurooppaa on rakennettava niihin perustuen. Erityisen tärkeää se on nyt, kun maailmanpolitiinen... Lue lisää

Blogi

EU hyvässä muutosvireessä – seuraavan komission pidettävä vauhtia yllä

Maria Häggman | 30.8.2023

On jälleen se viikko vuodesta, kun Eurooppa-foorumissa Turussa käydään yhteiskunnallista keskustelua EU:n tulevaisuudesta.  Foorumin teema Muuttuva Eurooppa kiteyttää... Lue lisää

Uutinen

Euroopan menestymisen rakennuspalikoita kasataan Eurooppa-foorumissa

Maria Häggman | 24.8.2023

Eurooppa-foorumi järjestetään elokuun lopulla Turussa. Tämän vuoden teemana on Muuttuva Eurooppa. STTK osallistuu foorumiin järjestämällä yhdessä muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa... Lue lisää