Euroopan unioni

Euroopan unioni on taloudellinen ja poliittinen yhteistyöliitto. EU:n jäseniä ovat 27 Euroopan valtiota, jotka täyttävät yhteisesti asetetut taloudelliset ja demokraattiset kriteerit jäsenyydelle. Unionilla on laaja toimivalta, johon kuuluu tärkeinä alueina yhteiset sisämarkkinat, yhteinen rahaliitto, yhteinen maatalouspolitiikka ja kauppapolitiikka.

Euroopan unioni vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan ja työelämään. Kehittyvä työelämän lainsäädäntö ja EU:n sopimus- ja neuvottelujärjestelmän (sosiaalinen vuoropuhelu) vahvistuminen täydentävät suomalaisten palkansaajien edunvalvontaa ja antavat heille oikeuksia koko EU-alueella. Yhteistyö luo myös vakautta ja turvallisuutta. EU on väline vaikuttaa maailmanlaajuisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan tai pakolaisuuden syihin. Näihin kysymyksiin Suomi on liian pieni luomaan ratkaisuja yksin.

Unionin keskeisiä toimielimiä ovat eurooppalaisissa vaaleissa valittava Euroopan parlamentti, Eurooppa-neuvosto, joka muodostuu jäsenmaiden valtio- ja päämiehistä, Euroopan unionin neuvosto, joka edustaa jäsenmaiden hallituksia sekä Euroopan komissio, joka valmistaa ehdotuksia uudeksi EU-lainsäädännöksi ja parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi.

Muita tärkeitä EU-toimielimiä ovat Euroopan unionin tuomioistuin ja Euroopan keskuspankki.

Suomalaisten palkansaajien edunvalvontaa Brysselissä tekeeSAK:n ja STTK:n yhteinen edustusto FinUnions sekä Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC.

Tiedote

STTK toivoo uusilta mepeiltä yhteistyötä palkansaajien suuntaan

Antti Palola | 10.6.2024

Euroopan parlamentin uudet edustajat on valittu ja STTK:n hallitus onnittelee kaikkia Suomen uusia meppejä.─ Uudet edustajamme ovat kokeneita... Lue lisää

Blogi

Käytä ääntäsi paremman työelämän puolesta

Minna Ahtiainen | 7.6.2024

Vaikka paljon hyvää työtä sosiaalisen Euroopan puolesta on tehty, työ ei ole valmis. Yhtäläisten mahdollisuuksien, oikeudenmukaisten työolojen, sosiaalisen... Lue lisää

Blogi

EU tarvitsee yhteisen teollisuusrahaston

Patrizio Lainà | 5.6.2024

On epäjohdonmukaista ajaa tiukkoja finanssipolitiikan sääntöjä ja talouskuria, vaatia paluuta vanhaan valtiontukipolitiikkaan ja vastustaa EU:n teollisuusrahastoa. Kaikelle ei... Lue lisää

Blogi

Euroopan tutkimuksen ja innovaatioiden kehittäminen edellyttää vahvempaa politiikkaa

Tom-Henrik Sirviö | 31.5.2024

Vastaavatko nykyiset missiot olennaisiin käsillä oleviin suuriin haasteisiin? Ehkä Eurooppa kaipaisi uusia missioita, joilla vastattaisiin vaikkapa uusien teknologioiden... Lue lisää

Blogi

Äänestääkö joku puolestasi?

Valtteri Mäyrälä | 29.5.2024

Mitä isompi nukkuvien puolue, sitä enemmän äänestävän ääni painaa. Vaikka vaaleissa ei kuluttajasuojaa tunneta, eurovaaleissakin vain annettu ääni... Lue lisää

Uutinen

Järjestöjohtajat: ”EU-vaaleissa paljon pelissä – ilmastotavoitteista pidettävä kiinni”

| 27.5.2024

Työmarkkinakeskusjärjestöt, Climate Leadership Coalition sekä kehitysjärjestöjä edustava Fingo vetoavat avoimella kirjeellä EU:n ja sen jäsenmaiden poliittisiin päättäjiin ja... Lue lisää