STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon palkat karkaavat palkansaajien ansiotasosta

Lisätietoja:

Tom-Henrik Sirviö

ekonomisti

Profiili

Palkansaaja on tänään (6.3.2023) tienannut pörssiyhtiön toimitusjohtajan yhden päivän palkan. Tilastokeskuksen yksityisen sektorin palkansaajan mediaanipalkkaa on verrattu vaihdetuimpien pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien mediaanipalkkoihin. Toimitusjohtajien palkkatiedot perustuvat yhtiöiden palkitsemisraportteihin. Vertailun perusteella palkansaaja tienaa pörssiyhtiön toimitusjohtajan päiväpalkan 44 päivässä.

STTK on useita vuosia laskenut niin sanotun Fat Cat Day´n. Viime vuonna vastaava luku oli 37 päivää ja sitä edellisenä 39. Laskentatapaa on nyt hieman muutettu ja siksi luku ei ole täysin vertailukelpoinen aiempiin vuosiin. Aiemmin on tarkasteltu 30 suurinta pörssiyhtiötä, nyt Helsingin pörssin vaihdetuimpiin kuuluvia OMX Helsinki 25 -indeksin yhtiöitä. Laskentatapa on ennallaan: siinä huomioidaan sekä varsinaiset palkat että erilaiset palkitsemisjärjestelyt ja johtajien palkansaajaa pidempi työaika.

Huipputuloisten tulokehitys karkaa

Suurituloisten palkkojen erkaantuminen palkansaajan palkoista on pitkän aikavälin ilmiö. Esimerkiksi tuoreessa Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022 -kirjassa todetaan, että vuonna 1995 suurituloisimman ryhmän keskimääräinen bruttotulo oli 62-kertainen mediaanidesiilin keskimääräiseen bruttotuloon verrattuna. Vuonna 2018 vastaava suhde oli 184-kertainen.

Suurituloisten ansioiden karkaamisesta kielii myös Tilastokeskuksen tulonjakotilaston joulukuun 2022 julkistus. Suurituloisimman kymmenyksen tulojen keskiarvo kasvoi vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna reaalisesti 8,1 prosenttia, kun keskituloisten reaalinen tulotaso nousi 1,5 prosenttia. Suurituloisimman prosentin käytettävissä olevien rahatulojen kasvu oli vieläkin hurjempaa: rahatulojen keskiarvo kasvoi reaalisesti 19,9 prosenttia.

Eri lähteiden perusteella huipputuloisten palkkataso näyttääkin karkaavan palkansaajien palkkatasosta. On epäselvää, miltä osin voidaan perustella suurituloisten tulojen muita niin paljon nopeampi kasvu. Eriytymisellä voi myös olla useita haitallisia vaikutuksia, jos ihmisten elinpiirit ja mahdollisuudet tulotason myötä erkaantuvat.

Palkitseminen kuuluu myös henkilöstölle

Palkitsemisesta ei saa muodostua pelkästään johdon etuoikeus. Myös palkansaajat vaikuttavat organisaatioiden menestykseen ja ovat keskeisiä toimijoita muutoksissa.

STTK:n oikeudenmukaisen palkitsemisen teeseissä korostuu tasapanoinen ja koko henkilöstöä koskeva palkitseminen. Ylimmän johdon osalta palkkiojärjestelmissä on huomioitava erityisesti pitkän aikavälin hyödyt niin, ettei lyhyellä aikavälillä hyvistä, mutta pitkällä aikavälillä turmiollisista ratkaisuista muodostu houkuttelevia.

Palkansaajien palkitsemisessa olennaista on tieto palkkausjärjestelmän ja palkkioiden jakamisen perusteista. Palkansaajat on pidettävä mukana järjestelmän kehittämisessä. Palkitsemisen käytänteitä on seurattava ja niitä on tarvittaessa rohkeasti uudistettava.

Lisätietoja STTK:ssa: ekonomisti Tom-Henrik Sirviö, puhelin 040 684 2251.

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue