Jyty: Kuntien ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisuilla edistetään palkkatasa-arvoa

Ammattiliitto Jytyn edunvalvontajohtajan ja entisen tasa-arvovaltuutetun Jukka Maarianvaaran mielestä työehtosopimukset ja niiden palkkaratkaisut ovat keskeinen tekijä samapalkkaisuuden edistämisessä. Palkkatasa-arvosta keskusteltiin STTK:n naistenpäivän etkoilla 3. huhtikuuta.

Palkkatasa-arvo on tällä hetkellä ajankohtainen aihe, sillä paraikaa neuvotellaan kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotuksista vuosille 2023 ja 2024 ns. verrokkialakirjauksen pohjalta. Kuntien ja hyvinvointialueiden palkkauksella on suuri merkitys palkkatasa-arvoon, sillä naisten osuus näillä julkisilla aloilla on noin 80 prosenttia.

– Naisvaltaiset alat kärsivät palkkauksellisesta aliarvostuksesta, jonka Ammattiliitto Jyty haluaa korjata. Käytännössä palkkatasa-arvoa edistetään niin, että naisvaltaisten alojen, kuten kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotukset ovat suurempia kuin muilla aloilla, Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara sanoo.

Tällä hetkellä naisten ja miesten palkkaero työmarkkinoilla on noin 16 prosenttia, eli naisten keskiansio on noin 84 prosenttia miesten keskiansiosta. Ero on kaventunut vuosien mittaan tuskastuttavan hitaasti.

Hyvinvointialueiden palkkaharmonisointia kiirehdittävä

Hyvinvointialueiden palkkaharmonisoinnilla on vaikutusta sukupuolten välisen palkkatasa-arvon edistämiseen. Palkkojen yhteensovittaminen perustuu mm. tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin ja työsopimuslain tasapuolisen kohtelun periaatteeseen.

– Hyvinvointialueiden on kiirehdittävä palkkojen harmonisointia niin, että työ tulisi tehtyä viimeistään noin kahden vuoden aikana, kuten oikeuskäytäntökin velvoittaa. Valtion on turvattava palkkaharmonisoinnin kustannukset, Maarianvaara vaatii.

Naiset kokevat moninaista syrjintää työelämässä

Näin naistenpäivän kynnyksellä Maarianvaara nostaa esiin myös naisten kokeman syrjinnän työelämässä.

– Naisvaltaisten alojen töiden aliarvostuksen ja palkkasyrjinnän lisäksi naiset kokevat mm. raskaus- ja perhevapaasyrjintää ja ikäsyrjintää. Kun mukaan otetaan esimerkiksi maahanmuuttajatausta tai vammaisuus, on syrjintä vielä räikeämpää, Maarianvaara luettelee.

Lisätietoja Jytyssä: Edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, puh. 040 968 0538

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue
23.2.2024

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lue
22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue
21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue
20.2.2024

Neuvottelutulos Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue