Jyty: Kuntien ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisuilla edistetään palkkatasa-arvoa

Ammattiliitto Jytyn edunvalvontajohtajan ja entisen tasa-arvovaltuutetun Jukka Maarianvaaran mielestä työehtosopimukset ja niiden palkkaratkaisut ovat keskeinen tekijä samapalkkaisuuden edistämisessä. Palkkatasa-arvosta keskusteltiin STTK:n naistenpäivän etkoilla 3. huhtikuuta.

Palkkatasa-arvo on tällä hetkellä ajankohtainen aihe, sillä paraikaa neuvotellaan kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotuksista vuosille 2023 ja 2024 ns. verrokkialakirjauksen pohjalta. Kuntien ja hyvinvointialueiden palkkauksella on suuri merkitys palkkatasa-arvoon, sillä naisten osuus näillä julkisilla aloilla on noin 80 prosenttia.

– Naisvaltaiset alat kärsivät palkkauksellisesta aliarvostuksesta, jonka Ammattiliitto Jyty haluaa korjata. Käytännössä palkkatasa-arvoa edistetään niin, että naisvaltaisten alojen, kuten kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotukset ovat suurempia kuin muilla aloilla, Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara sanoo.

Tällä hetkellä naisten ja miesten palkkaero työmarkkinoilla on noin 16 prosenttia, eli naisten keskiansio on noin 84 prosenttia miesten keskiansiosta. Ero on kaventunut vuosien mittaan tuskastuttavan hitaasti.

Hyvinvointialueiden palkkaharmonisointia kiirehdittävä

Hyvinvointialueiden palkkaharmonisoinnilla on vaikutusta sukupuolten välisen palkkatasa-arvon edistämiseen. Palkkojen yhteensovittaminen perustuu mm. tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin ja työsopimuslain tasapuolisen kohtelun periaatteeseen.

– Hyvinvointialueiden on kiirehdittävä palkkojen harmonisointia niin, että työ tulisi tehtyä viimeistään noin kahden vuoden aikana, kuten oikeuskäytäntökin velvoittaa. Valtion on turvattava palkkaharmonisoinnin kustannukset, Maarianvaara vaatii.

Naiset kokevat moninaista syrjintää työelämässä

Näin naistenpäivän kynnyksellä Maarianvaara nostaa esiin myös naisten kokeman syrjinnän työelämässä.

– Naisvaltaisten alojen töiden aliarvostuksen ja palkkasyrjinnän lisäksi naiset kokevat mm. raskaus- ja perhevapaasyrjintää ja ikäsyrjintää. Kun mukaan otetaan esimerkiksi maahanmuuttajatausta tai vammaisuus, on syrjintä vielä räikeämpää, Maarianvaara luettelee.

Lisätietoja Jytyssä: Edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, puh. 040 968 0538

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

22.9.2023

Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro valmistautuu mielenilmauksiin

Lue
21.9.2023

Onko meillä osaajia, kun suhdanne joskus kääntyy?

Lue
21.9.2023

SuPerin Paavola: Vammaispalvelulain voimaantuloa ei saa lykätä

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro: Orpon hallitus ottaa työntekijöiltä ja antaa työnantajille

Lue
20.9.2023

Ammattiliitto Jyty on pettynyt budjettiriihen lopputulokseen – ”Historiallisen epäoikeudenmukainen budjettiesitys”

Lue
19.9.2023

STTK: Budjetin talouden sopeuttamiskeinot epäoikeudenmukaisia ja tehottomia

Lue
19.9.2023

SPAL jatkaa itsenäisenä ammattiliittona

Lue