Jyty: Kuntien ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisuilla edistetään palkkatasa-arvoa

Ammattiliitto Jytyn edunvalvontajohtajan ja entisen tasa-arvovaltuutetun Jukka Maarianvaaran mielestä työehtosopimukset ja niiden palkkaratkaisut ovat keskeinen tekijä samapalkkaisuuden edistämisessä. Palkkatasa-arvosta keskusteltiin STTK:n naistenpäivän etkoilla 3. huhtikuuta.

Palkkatasa-arvo on tällä hetkellä ajankohtainen aihe, sillä paraikaa neuvotellaan kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotuksista vuosille 2023 ja 2024 ns. verrokkialakirjauksen pohjalta. Kuntien ja hyvinvointialueiden palkkauksella on suuri merkitys palkkatasa-arvoon, sillä naisten osuus näillä julkisilla aloilla on noin 80 prosenttia.

– Naisvaltaiset alat kärsivät palkkauksellisesta aliarvostuksesta, jonka Ammattiliitto Jyty haluaa korjata. Käytännössä palkkatasa-arvoa edistetään niin, että naisvaltaisten alojen, kuten kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotukset ovat suurempia kuin muilla aloilla, Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara sanoo.

Tällä hetkellä naisten ja miesten palkkaero työmarkkinoilla on noin 16 prosenttia, eli naisten keskiansio on noin 84 prosenttia miesten keskiansiosta. Ero on kaventunut vuosien mittaan tuskastuttavan hitaasti.

Hyvinvointialueiden palkkaharmonisointia kiirehdittävä

Hyvinvointialueiden palkkaharmonisoinnilla on vaikutusta sukupuolten välisen palkkatasa-arvon edistämiseen. Palkkojen yhteensovittaminen perustuu mm. tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin ja työsopimuslain tasapuolisen kohtelun periaatteeseen.

– Hyvinvointialueiden on kiirehdittävä palkkojen harmonisointia niin, että työ tulisi tehtyä viimeistään noin kahden vuoden aikana, kuten oikeuskäytäntökin velvoittaa. Valtion on turvattava palkkaharmonisoinnin kustannukset, Maarianvaara vaatii.

Naiset kokevat moninaista syrjintää työelämässä

Näin naistenpäivän kynnyksellä Maarianvaara nostaa esiin myös naisten kokeman syrjinnän työelämässä.

– Naisvaltaisten alojen töiden aliarvostuksen ja palkkasyrjinnän lisäksi naiset kokevat mm. raskaus- ja perhevapaasyrjintää ja ikäsyrjintää. Kun mukaan otetaan esimerkiksi maahanmuuttajatausta tai vammaisuus, on syrjintä vielä räikeämpää, Maarianvaara luettelee.

Lisätietoja Jytyssä: Edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, puh. 040 968 0538

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

27.5.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Yksityiselle terveyspalvelualalle uusia lakkovaroituksia sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Lue
27.5.2024

Sateenkaari-ihmisten ääni kuuluviin työpaikoilla

Lue
27.5.2024

Järjestöjohtajat: ”EU-vaaleissa paljon pelissä – ilmastotavoitteista pidettävä kiinni”

Lue
27.5.2024

Keskitettyä, hajautettua, koordinoitua vai koordinoimatonta työmarkkinaa? 

Lue
24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue