STTK: Liittotaso mukaan samapalkkaisuusohjelman valmisteluun ja toteutukseen

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

Naisen euro on Suomessa noin 84 senttiä. Sukupuolten välinen palkkaero on vuosien ja vuosikymmenien kuluessa pysynyt sitkeästi lähes ennallaan, vaikka samanaikaisesti esimerkiksi naisten koulutustaso on kohonnut huomattavasti. Nykyisellä vauhdilla palkkatasa-arvo toteutuu vasta seuraavan vuosisadan vaihteessa – jos kehitys edes etenee oikeaan suuntaan. 

Palkkatasa-arvo on ihmisoikeuskysymys. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on Suomessa yleisesti tunnustettu yhteiskunnan ja työelämän perusarvo, mutta vielä tänäkään päivänä se ei toteudu.
─ STTK:n näkemyksen mukaan palkkatasa-arvo on mahdollista saavuttaa, kun siihen on aito tahto, sitoutuminen ja siihen ollaan valmiita panostamaan. Tasa-arvo ei edisty vain juhlapuheilla – sen eteen on tehtävä koko ajan töitä, puheenjohtaja Antti Palola painottaa.

Samapalkkaisuusohjelman jatkaminen on välttämätöntä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityshenkilö jo aiemmin tänä vuonna totesi, että ohjelman sisältöä ja rakennetta on kehitettävä muuttuvan työmarkkinatilanteen pohjalta.
─ STTK kannattaa selvityshenkilön näkemystä. Samapalkkaisuusohjelman sisältö ja rakenne on neuvoteltava vastaamaan nykyistä työmarkkinajärjestelmää, jossa palkoista sovitaan liittotasolla. Siksi liittotaso on kytkettävä kiinteästi mukaan ohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen, Palola esittää.

Palkkatasa-arvon edistäminen on jo pitkään ollut STTK:n keskeisiä tavoitteita. Sukupuolten välisten perusteettomien palkkaerojen taustalla on useita syitä. Siksi palkkaeron poistaminenkin vaatii useita samanaikaisia keinoja eri osapuolilta. 
─ Palkkatasa-arvon edistäminen edellyttää samapalkkaisuusohjelman kehittämisen ohella muun muassa palkka-avoimuuden edistämistä, palkkausjärjestelmien kehittämistä ja perhevapaiden tasaisempaa jakautumista vanhempien kesken.

STTK järjestää tänään ensi viikolla vietettävän kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi ”etkot”, jossa työmarkkinoiden asiantuntijat kertovat ja keskustelevat palkkatasa-arvon etenemisestä sekä sen edistämisestä tulevaisuudessa.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

27.3.2023

STTK: Seuraavalla hallituskaudella tarvitaan enemmän ja eettisempää maahanmuuttopolitiikkaa

Lue
27.3.2023

Tehy: Suomen ja HUSin pystyttävä parempaan – hoitajapulaa ei voi sysätä muiden maiden ratkaistavaksi

Lue
27.3.2023

Työyhteisö: Kannettava kuorma vai kannatteleva voima?

Lue
27.3.2023

Koulutustason lasku on pysäytettävä, koulutuksesta leikkaamalla se ei onnistu

Lue
22.3.2023

Autoliikennealoille syntyi uusi kaksivuotinen sopimusratkaisu

Lue
22.3.2023

Super ja La Carita -säätiö palkitsivat kolme työyhteisöä laadukkaasta vanhustyöstä

Lue
22.3.2023

Jokaisen äänellä on väliä

Lue
22.3.2023

Ministeriön ja tutkimuksen sopeutusvisiot – ei aina yksi yhteen

Lue