SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lisätietoja:

Minna Ahtiainen

johtaja, edunvalvonta

Profiili

Sosiaaliturvan uudistamista pohtiva komitea esittää perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä pitkällä aikavälillä. SAK, Akava ja STTK kannattavat asian selvittämistä, mutta muistuttavat, että etuuksien yhdistäminen ei saa johtaa väliinputoamisiin tai turvan tason heikkenemiseen. Järjestöt korostavat, että ansioturvaa on jatkossakin kehitettävä kolmikantaisesti.

nainen tietokoneella

Sosiaaliturvakomitean kuluvan hallituskauden työstä on valmistunut välimietintö, jossa komitea esittää syyperusteisten perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä pitkällä aikavälillä.Tavoitteena olisi selkeyttää ja yksinkertaistaa etuusjärjestelmää ja sen toimeenpanoa vaiheittain sekä helpottaa siirtymistä etuudelta toiselle. Selvittämisen lähtökohtana säilyy järjestelmän syyperusteisuus.

SAK, Akava ja STTK pitävät perusturvaetuuksien yhdistämisen selvittämistä kannatettavana. Tarkempia yksityiskohtia mahdollisesta yhdestä perusturvaetuudesta ei ole tiedossa vielä tässä vaiheessa. On tärkeää huolehtia siitä, ettei etuudelta synny väliinputoajia, eikä turvaa heikennetä. Keskeistä on myös selvittää, miten etuus niveltyy muuhun sosiaaliturvaan.

Huolellinen vaikutusten arviointi ja vaiheittainen eteneminen on tärkeää. Etuuksien mahdollisesta yhdistämisestä voidaan päättää vasta, kun ensin on suunniteltu ihmisten elämäntilanteiden kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet. Uudistuksessa ei pidä keskittyä tarkastelemaan ainoastaan etuusjärjestelmän muutoksia, vaan etuuteen kytkeytyvällä palvelukokonaisuudella ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisellä on tärkeä merkitys, kun sosiaaliturvaa halutaan kehittää toimivammaksi.

Sosiaaliturvaa kehitettäessä tavoitteena pitää olla, että etuuden hakeminen ja sen saaminen on mahdollisimman yksinkertaista. Uudistusten vaikutuksia tulee arvioida huolellisesti etuudensaajien ja palkansaajien näkökulmasta, palkansaajakeskusjärjestöt painottavat.

Työnantajat ja työntekijät rahoittavat ansiosidonnaisen sosiaaliturvan vakuutusmaksuilla. Tämän vuoksi ansioturvan kehittämisen tulee jatkossakin perustua kolmikantaiseen työryhmävalmisteluun. Palkansaajakeskusjärjestöt esittävät kolmikantavalmistelun kirjaamista myös seuraavaan hallitusohjelmaan.

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata riittävä toimeentulo sairauden, työkyvyttömyyden, perhevapaiden, työttömyyden tai vanhuuden varalta. Komitean työssä on kuitenkin noussut esiin sosiaaliturvan uudistaminen etenkin työllisyyden edistämisen ja julkisen talouden vahvistamisen näkökulmasta.

Turvan tason tai keston heikentäminen ei suoraan johda työllistymiseen vaan lisää usein tarvetta toimeentulotuelle. Sosiaaliturvakomiteassa on toisaalta pyritty etsimään keinoja toimeentulotukiriippuvuuden vähentämiseen. Palkansaajakeskusjärjestöt painottavat, ettei pelkkä sosiaaliturvan heikentäminen ole kestävä keino parantaa työllisyyttä tai taloutta.

Palveluja on parannettava osana sosiaaliturvan kehittämistä. Ennaltaehkäisevät ja yksilölliset palvelut, osaamisen vahvistaminen, työvoimapalveluiden parempi integrointi sosiaali- ja terveyspalveluihin parantavat työllistymisen mahdollisuuksia.

Valtioneuvosto asetti keväällä 2020 parlamentaarisen komitean valmistelemaan sosiaaliturvan uudistamista. Komitean toimikausi on kaksi hallituskautta ja se päättyy 31. maaliskuuta 2027.

Lisätiedot:

Sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, SAK, puh. 040 827 9855

Johtava asiantuntija Katri Ojala, Akava, puh. 050 593 8205

Johtaja Minna Ahtiainen, STTK, puh. 050 387 7030

Ajankohtaista

19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue