sosiaaliturva ja sosiaaliturvauudistus

Sosiaaliturvaksi kutsutaan verovaroin ja sosiaalivakuutusmaksuilla rahoitettuja lakisääteisiä etuuksia ja palveluja, joilla turvataan kansalaisten terveys ja toimeentulo.

Sosiaaliturvan pääasiallisena tehtävänä on toimeentulon turvaaminen sekä työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Sosiaaliturvan tarkoituksena on myös tasata perheiden ja yksilöiden välisiä tuloeroja ja vähentää köyhyyttä.

Suomen perustuslaki takaa jokaiselle kansalaiselle oikeuden ihmisarvoiseen elämään sekä välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Tämä tarkoittaa turvaa työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen kohdatessa. Julkisen vallan on turvattava kansalaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tukee mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Toimeentuloturva jakautuu sosiaalivakuutukseen, sosiaaliavustukseen ja viimesijaiseen toimeentuloturvaan. Sosiaalivakuutuksia ovat muiden muassa lakisääteinen eläke ja sairausvakuutus sekä ansiosidonnainen työttömyysturva.

Tiedote

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK: Sosiaaliturvaa uudistettava kestävällä tavalla

Minna Ahtiainen | 23.9.2021

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK pitävät tärkeänä lähtökohtana sitä, että sosiaaliturvaa uudistettaessa syy- ja ansioperusteisuus säilyy kantavana perusperiaatteena.... Lue lisää

Ahtiainen, Minna

Minna Ahtiainen | 1.4.2021

Johtaa STTK:n työmarkkinaedunvalvontaa, sopimus- ja neuvottelutoimintaa ja edunvalvonnan tiimiä. Vastuualueina erityisesti työelämä, työlainsäädäntö- ja sosiaaliturva-asiat.   , etunimi.sukunimi@sttk.fi,... Lue lisää

Uudistuva sosiaaliturva

| 14.5.2020

Sosiaaliturvajärjestelmän on taattava kaikkien kansalaisten riittävä toimeentulo eri elämäntilanteissa, esimerkiksi työttömyyden, sairauden, opiskelun, perhevapaiden ja vanhuuden aikana. Sosiaaliturvamme... Lue lisää

Blogi

Perustulokokeilu kannatti, vaikka työllisyysvaikutukset jäivät laihoiksi

Taina Vallander | 7.5.2020

Blogi

Sosiaaliturvauudistus toteutettava työllisyys ja osallisuus edellä

Katarina Murto | 17.2.2020

Työn murros ja väestön ikääntyminen asettavat yhä enemmän haasteita sosiaaliturvan ja palveluiden uudistamiselle ja järjestelmän kestävyydelle. Sosiaaliturvaa on... Lue lisää

Tiedote

STTK: Aktiivimallin työllisyysvaikutukset epäselvät, jatkossa panostukset palveluihin

Katarina Murto | 1.11.2019

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen raportissa aktiivimallin vaikutuksista työttömiin ja TE-toimistojen toimintaan todetaan, että aktiivimallin työllisyysvaikutuksia on vaikea arvioida muun muassa suhdannetilanteen... Lue lisää