sosiaaliturva

Sosiaaliturvaksi kutsutaan verovaroin ja sosiaalivakuutusmaksuilla rahoitettuja lakisääteisiä etuuksia ja palveluja, joilla turvataan kansalaisten terveys ja toimeentulo.

Sosiaaliturvan pääasiallisena tehtävänä on toimeentulon turvaaminen sekä työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Sosiaaliturvan tarkoituksena on myös tasata perheiden ja yksilöiden välisiä tuloeroja ja vähentää köyhyyttä.

Suomen perustuslaki takaa jokaiselle kansalaiselle oikeuden ihmisarvoiseen elämään sekä välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Tämä tarkoittaa turvaa työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen kohdatessa. Julkisen vallan on turvattava kansalaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tukee mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Toimeentuloturva jakautuu sosiaalivakuutukseen, sosiaaliavustukseen ja viimesijaiseen toimeentuloturvaan. Sosiaalivakuutuksia ovat muiden muassa lakisääteinen eläke ja sairausvakuutus sekä ansiosidonnainen työttömyysturva.

Blogi

Yleistukea pukkaa

Tom-Henrik Sirviö | 4.7.2024

Sosiaaliturvan uudistaminen yleistuen mukaiseksi ei saa olla savuverho vaikeassa elämäntilanteessa olevien kansalaisten toimeentulon heikentämiseksi. Euroopan komissio julkaisi juhannuksen... Lue lisää

Blogi

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Tom-Henrik Sirviö | 1.7.2024

Sosiaaliturvaleikkausten voimaantuloa odotellessa hallitus on kohdistanut katseensa työttömien muun tukemisen heikentämiseen. Kesken kesän lausunnoille saapunut esitys leikkaa merkittävästi... Lue lisää

Lausunto

Lausunto Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

Ida Nummelin | 27.6.2024

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Esityksen tavoitteena on yhtenäistää kansaneläkkeen, takuueläkkeen, sairauspäivärahan, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahaetuuksien, vammaistuen, eläkettä saavan hoitotuen... Lue lisää

Lausunto

Lausunto Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

Ida Nummelin | 25.6.2024

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Esityksessä ehdotetaan, että nuoren ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytyksettarkennettaisiin lakiin kuntoutuksen tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi opiskelun jatyöelämän... Lue lisää

Uutinen

Työttömyysturvaan ja asumistukeen lisäheikennyksiä huhtikuun alussa

| 1.4.2024

Hallituksen hallitusohjelma sisältää useita suuria heikennyksiä eri sosiaaliturvaetuuksiin. Osa leikkauksista on astunut voimaan jo 1.1.2024 alkaen ja osa... Lue lisää

Lausunto

Kansainväliselle työjärjestölle (ILO) annettava raportti ratifioimattomista yleissopimuksista ja suosituksista (ILOn perussäännön 19 artikla)

Inka Douglas | 11.12.2023

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Suositus nro 25, joka koskee tasa-arvoisuuden noudattamista oman maan... Lue lisää