STTK: Ilmastotoimissa onnistuminen vaatii osaamisen vahvistamista

Lisätietoja:

Riina Nousiainen

asiantuntija, koulutus ja osaaminen

Profiili

STTK:n teettämän kansalaiskyselyn mukaan vain puolet vastanneista arvioi, että omalla työpaikalla on riittävästi tietoa ja osaamista ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävistä toimista. Myönteisimmin asiaa arvioivat miehet (58 %) ja ylemmät toimihenkilöt (60 %). Naisista vain 43 prosenttia ja työntekijäammateissa toimivista 44 prosenttia arvioi, että oman työpaikan osaaminen riittää ilmastotoimien tekemiseen. 

Tänään vietetään YK:n kansainvälistä koulutuksen päivää. Digitaalinen ja vihreä siirtymä muuttavat merkittävällä tavalla yhteiskuntaa ja työelämää. Työpaikoilla on entistä tärkeämpää vahvistaa osaamista ja kykyä sopeutua muutokseen.
─ Palkansaajille muutos näkyy osaamisvaatimusten kasvamisena. Siksi työuran aikana on oltava mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen ja täydentämiseen, STTK:n koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen korostaa.

STTK:n kyselyssä 56 prosenttia vastasi myönteisesti kysymykseen, onko työnantaja tarjonnut ammattitaitoa vahvistavaa koulutusta. Arvio on myönteisempi kuin Työolobarometrin tulokset, joiden perusteella mahdollisuudet osallistua työnantajan kustantamaan koulutukseen heikkenivät selvästi koronapandemian aikana. Osaamisen kehittämismahdollisuudet työpaikoilla myös jakautuvat jyrkästi työntekijäaseman mukaan, ja heikoimpia ne ovat työntekijäammateissa ja matalammissa tuloluokissa.

STTK arvioi, että nykytilanne ei edistä oikeudenmukaisen siirtymän toteutumista.
─ Se voidaan varmistaa kehittämällä työntekijöiden osaamista, Nousiainen painottaa.

STTK esittää yksilöllisiä oppimistilejä

STTK esittää, että tulevalla vaalikaudella käynnistetään yksilöllisten oppimistilien kokeilu. Tilien tavoitteena olisi vahvistaa kaikkien työntekijöiden osaamista tukemaan oikeudenmukaista siirtymää. Valmistelussa sovittaisiin tilien rahoitusvastuun jakautuminen oikeudenmukaisesti työnantajien, työntekijöiden ja valtion välillä. Valtio vastaisi täysimääräisesti haavoittuviin kohderyhmiin kuuluvien oppimistilien rahoituksesta tavoitteena lisätä näiden ryhmien osallistumista jatkuvaan oppimiseen.

Vihreä siirtymä synnyttää paljon uusia kasvun mahdollisuuksia. Työelämän kykyä tuottaa uusia innovaatioita voidaan vahvistaa lisäämällä ja vahvistamalla osaamista.
STTK on esittänyt TKI-kannustimien ehdoksi henkilöstön osaamisen kehittämisen elementtiä, kuten osaamiskartoituksia ja niiden pohjalta toteutettuja koulutussuunnitelmia. Panostukset osaamiseen jäävät työpaikan pääomaksi, vaikka kehitetyt tuotteet ja innovaatiot eivät muuttuisikaan suoraan toiminnaksi.

Julkisuudessa käydään aika ajoin keskustelua koulutuksen maksullisuudesta. STTK lähtee tinkimättä siitä, että tutkintokoulutuksen on oltava myös tulevaisuudessa maksutonta.
─ Siten varmistetaan kaikkien yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua koulutukseen.

Lisätietoja STTK:ssa: Riina Nousiainen, puhelin 050 310 6056.

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue