STTK: Ilmastotoimissa onnistuminen vaatii osaamisen vahvistamista

Lisätietoja:

Riina Nousiainen

asiantuntija, koulutus ja osaaminen

Profiili

STTK:n teettämän kansalaiskyselyn mukaan vain puolet vastanneista arvioi, että omalla työpaikalla on riittävästi tietoa ja osaamista ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävistä toimista. Myönteisimmin asiaa arvioivat miehet (58 %) ja ylemmät toimihenkilöt (60 %). Naisista vain 43 prosenttia ja työntekijäammateissa toimivista 44 prosenttia arvioi, että oman työpaikan osaaminen riittää ilmastotoimien tekemiseen. 

Tänään vietetään YK:n kansainvälistä koulutuksen päivää. Digitaalinen ja vihreä siirtymä muuttavat merkittävällä tavalla yhteiskuntaa ja työelämää. Työpaikoilla on entistä tärkeämpää vahvistaa osaamista ja kykyä sopeutua muutokseen.
─ Palkansaajille muutos näkyy osaamisvaatimusten kasvamisena. Siksi työuran aikana on oltava mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen ja täydentämiseen, STTK:n koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen korostaa.

STTK:n kyselyssä 56 prosenttia vastasi myönteisesti kysymykseen, onko työnantaja tarjonnut ammattitaitoa vahvistavaa koulutusta. Arvio on myönteisempi kuin Työolobarometrin tulokset, joiden perusteella mahdollisuudet osallistua työnantajan kustantamaan koulutukseen heikkenivät selvästi koronapandemian aikana. Osaamisen kehittämismahdollisuudet työpaikoilla myös jakautuvat jyrkästi työntekijäaseman mukaan, ja heikoimpia ne ovat työntekijäammateissa ja matalammissa tuloluokissa.

STTK arvioi, että nykytilanne ei edistä oikeudenmukaisen siirtymän toteutumista.
─ Se voidaan varmistaa kehittämällä työntekijöiden osaamista, Nousiainen painottaa.

STTK esittää yksilöllisiä oppimistilejä

STTK esittää, että tulevalla vaalikaudella käynnistetään yksilöllisten oppimistilien kokeilu. Tilien tavoitteena olisi vahvistaa kaikkien työntekijöiden osaamista tukemaan oikeudenmukaista siirtymää. Valmistelussa sovittaisiin tilien rahoitusvastuun jakautuminen oikeudenmukaisesti työnantajien, työntekijöiden ja valtion välillä. Valtio vastaisi täysimääräisesti haavoittuviin kohderyhmiin kuuluvien oppimistilien rahoituksesta tavoitteena lisätä näiden ryhmien osallistumista jatkuvaan oppimiseen.

Vihreä siirtymä synnyttää paljon uusia kasvun mahdollisuuksia. Työelämän kykyä tuottaa uusia innovaatioita voidaan vahvistaa lisäämällä ja vahvistamalla osaamista.
STTK on esittänyt TKI-kannustimien ehdoksi henkilöstön osaamisen kehittämisen elementtiä, kuten osaamiskartoituksia ja niiden pohjalta toteutettuja koulutussuunnitelmia. Panostukset osaamiseen jäävät työpaikan pääomaksi, vaikka kehitetyt tuotteet ja innovaatiot eivät muuttuisikaan suoraan toiminnaksi.

Julkisuudessa käydään aika ajoin keskustelua koulutuksen maksullisuudesta. STTK lähtee tinkimättä siitä, että tutkintokoulutuksen on oltava myös tulevaisuudessa maksutonta.
─ Siten varmistetaan kaikkien yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua koulutukseen.

Lisätietoja STTK:ssa: Riina Nousiainen, puhelin 050 310 6056.

Ajankohtaista

23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue