Digitalisaatio työpaikalla

Digitalisaatio on muuttanut merkittävällä tavalla töiden sisältöjä, toimintatapoja ja työn organisointitapoja kaikilla aloilla ja kaikissa ammateissa. Muutoksen vauhti kiihtyy. Työyhteisöissä on aika käydä keskustelua työn ja toimintatapojen muutoksista ja kehittämisestä.

Digitalisaatio on tie tuottavuuteen ja talouskasvuun

Työelämän järjestöjen yhteinen näkemys tarvittavista toimenpiteistä digitalisaation ja muun muassa siihen liittyvän tekoälyn edistämiseksi on tarkoitettu päättäjille ja työelämän kehittämisen toimenpiteisiin.

  • Kannustamme työpaikkoja ja alakohtaisia työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjä aktiiviseen vuoropuheluun digitalisaation hyödyntämisestä. Se, hyödynnämmekö teknologiaa onnistuneesti toiminnassa, tuotteissa ja palveluissa, on omissa käsissämme.
  • Osaaminen kertyy useimmiten työtä tehdessä. On tärkeää, että työpaikoilla johto ja henkilöstö yhdessä tarkastelevat osaamistarvetta ja oppimisen nivomista palvelujen ja toimintatapojen kehittämiseen. Tämän tueksi voidaan hankkia työpaikan tarpeisiin räätälöityä koulutusta.
  • Työn ja vapaa-ajan rajoista ja yhteensovittamisesta on tarpeen huolehtia myös digiaikana ja silloin, kun tehdään etä-, hybridi- tai monipaikkaista työtä. Työajan rajat ovat olemassa myös silloin, kun työtä tehdään paikkariippumattomasti.
  • Tekoälyä käytettäessä on otettava huomioon eettiset periaatteet, tietosuoja ja tietoturvallisuus. Rekrytoinnin ja muun päätöksenteon tukena käytettävien tekoälyjen algoritmien on oltava syrjimättömiä. On tärkeää, että teknologiaa ei käytetä yksityisyyttä loukkaavalla tavalla.
  • Digitalisaatio ja tekoäly mahdollistavat merkittävät parannukset palvelujen laadussa, turvallisuudessa, tuottavuudessa ja työhyvinvoinnissa. Jotta tämä toteutuisi arjessa, teknologian tulee toimia työn tekemisen tukena ja olla ihmisen ohjaamaa.
  • Kansallisen työelämän kehittämisohjelman TYÖ2030 resurssit on tärkeä turvata tulevina vuosina. Ohjelmaa tarvitaan työyhteisöjen, toimialojen ja alueiden tueksi vauhdittamaan uuden teknologian käyttöönottoa ja toimintatapojen uudistamista, sekä vahvistamaan luottamusta ja yhteistyötä suomalaisilla työpaikoilla.

Digitalisaatio on toiminnan uudistamista tietoa ja teknologiaa, kuten digitaalisia työvälineitä, tekoälyä
ja erilaisia työskentelyalustoja, hyödyntäen. Käytännössä on kyse myös organisaatiokulttuurin muutoksesta
ja oppimisesta. 

Tekoälyllä tarkoitetaan koneen kykyä käyttää perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, kuten päättelyä,
oppimista, suunnittelemista tai luomista. Tekoälyn ansiosta tekniset järjestelmät voivat havainnoida ympäristöään, käsitellä havaintojaan ja ratkaista ongelmia saavuttaakseen tietyn päämäärän.

Koneoppiminen on tekoälyn yksi nopeasti kehittyvä alaryhmä. Koneoppimisessa kone parantaa suorituskykyään
oppimalla sille syötetystä tai sen keräämästä datasta joko itsenäisesti tai ohjatusti.

Digiturvallisuuteen kuuluu tarvittava tietoturva-, tietosuoja- ja riskienhallintaosaaminen, sekä toiminnan jatkuvuus ja varautuminen.

Julkaistu 24.3.2022

Akava ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kirkon työmarkkinalaitos
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Yrittäjät
STTK ry
Valtion työmarkkinalaitos VTML

Ajankohtaista

29.9.2023

Ammattiliitto Jyty: Metsäkeskuksen rahoituksesta ja henkilöstöstä ei saa leikata

Lue
29.9.2023

Anoppi ja sinä

Lue
29.9.2023

SuPer nostaa järjestöllistä valmiuttaan

Lue
29.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 3. lokakuuta

Lue
27.9.2023

Haemme joukkoomme juristia

Lue
27.9.2023

Työmarkkinajohtajat tapasivat Orpon

Lue
27.9.2023

Hallituksen työelätoimet voivat lisätä syrjintää

Lue
25.9.2023

Kestävän kehityksen tavoitteet liukumassa tavoittamattomiin

Lue