tietosuoja

Työelämän tietosuojaan ja työntekijöiden henkilötietojen käsittelyyn vaikuttaa keskeisesti laki yksityisyyden suojasta työelämässä eli työelämän tietosuojalaki sekä EU:n tietosuoja-asetus. Lisäksi henkilötietojen käsittelyn kannalta merkityksellistä sääntelyä on tietosuojalaissa ja monissa erityislaeissa. Henkilötietojen suoja on turvattu myös Suomen perustuslaissa.

Työelämän tietosuojan merkitys on korostunut maailman digitalisoitumisen myötä. Digitalisoituminen on mahdollistanut muun muassa tiedon keräämisen, hyödyntämisen ja jakamisen entistä vaivattomammin. Tällä kehityksellä on hyvien puolien lisäksi myös varjopuolensa. Varjopuolet ja riskit korostuvat etenkin työelämässä. Työelämän tietosuojalainsäädännön yhtenä tarkoituksena on minimoida näitä negatiivisia vaikutuksia ja riskejä työntekijän suojaamiseksi. Kansallisen työelämän tietosuojalain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia työelämässä.

Rantala, Sanna

Sanna Rantala | 2.1.2023

Työlainsäädännön asiantuntija. Vastaan mm. työehtosopimusjärjestelmään, kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan sekä tietosuojaan liittyvistä asioista. , sanna.rantala@sttk.fi, 040 646 9864,

Lausunto

Suomen digitaalinen kompassi, 2. luonnos

Ulla Hyvönen | 19.9.2022

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Kansallinen digikompassi kokonaisuutena STTK tukee Suomen digikompassin visiotyötä ja tavoitteiden asettamista konkreettisine toimenpiteineen.... Lue lisää

Lausunto

Lakiluonnos henkilötunnuksen käsittelyä koskevien säännösten täsmentämisestä

Taina Vallander | 17.8.2022

STTK:n lausunto oikeusministeriölle Lakiluonnoksessa esitetään muutoksia tietosuojalakiin sekä henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettuun lakiin.... Lue lisää

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

| 29.4.2022

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle Kommentit yleisesti esityksen tavoitteista ja ehdotetuista ratkaisuista Ehdotuksen tavoitteet, eli digitallinen henkilöllisyystodistus ja ulkomaalaiselle tarkoitetun... Lue lisää

Lausunto

Henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevat säädös- ja muut ehdotukset

Taina Vallander | 27.4.2022

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain sekä eräiden muiden... Lue lisää

Uutinen

Digitalisaatio työpaikalla

| 24.3.2022

Digitalisaatio on muuttanut merkittävällä tavalla töiden sisältöjä, toimintatapoja ja työn organisointitapoja kaikilla aloilla ja kaikissa ammateissa. Muutoksen vauhti... Lue lisää