STTK:n Antti Palola: Ilmastopolitiikalla oltava kansalaisten laaja tuki

Ilmastonmuutos ja työelämä

Parhaillaan Skotlannin Glasgow’ssa pidettävä ilmastokokous COP26 on tuonut ilmastomuutoksen vastaisten toimien tarpeellisuuden ja kiireellisyyden kansainvälisen politiikan ytimeen. Useissa puheenvuoroissa korostettiin oikeudenmukaisen siirtymän tärkeyttä talouden ja yhteiskunnan muutoksessa. Laajasti jaettu näkemys on, että ilman kansalaisten tukea ja tunnetta oikeudenmukaisesta siirtymästä muutos kohti hiilivapaata taloutta ei onnistu riittävän nopeasti.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa, että jokaisella on vastuu siirtymässä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

– Samalla on huolehdittava, että kaikkien ääni kuuluu tässä muutoksessa. Muuten asia uhkaa kaatua kansalaisten vastakkainasettelun lisääntymiseen ja sen myötä populismin nousuun. Myös kansainvälisellä ay-liikkeellä on osaltaan vastuullaan varmistaa onnistunut siirtymä ja palkansaajien asema siinä.

Palola osallistui tänään Helsingissä järjestettyyn COP26 Hub -tapahtumaan.

Siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan on toteutettava sosiaalisesti, taloudellisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla. Se onnistuu, kun työntekijät ovat mukana muutoksessa ja heitä kuullaan eri vaiheissa.

– Koulutus, osaaminen ja jatkuva oppiminen ovat tärkeitä onnistuneen siirtymän työvälineitä. Meidän on jo nyt laajennettava ja syvennettävä työelämässä olevien osaamista, jotta se vastaa paremmin muutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Tässä työntekijän muutosturvan kehittäminen on keskeistä, Palola korostaa.

Eri teollisuuden ja talouden alat tulevat kohtaamaan myös lisäkustannuksia siirtymisessä kohti hiilivapaata taloutta. Samalla esimerkiksi puhtaaseen energiaan ja kiertotalouteen liittyvien alojen kasvu antaa paljon mahdollisuuksia kehittyneille teollisuusmaille kuten Suomelle. Työllisyyden osalta tämä johtaa suuriin muutoksiin eri alojen välillä ja myös niiden sisällä. Hyvän työllisyyskehityksen ja oikeudenmukaisen siirtymän varmistamiseksi suomalainen ay-liike on tehnyt ja tekee jatkossakin yhteistyötä muun muassa pohjoismaisten ja saksalaisten ay-järjestöjen kanssa.

Suomella, muilla pohjoismailla ja Saksalla on paljon samankaltaisia haasteita ja mahdollisuuksia ilmastomuutoksen suhteen.

– Maidemme yhteiskunnallinen malli ja sopimisen perinne mahdollistavat muutoksen onnistumisen sekä laajan tuen toimenpiteille. Lisäksi pohjoismaissa ja Saksassa työntekijöiden osallistumismahdollisuudet työpaikkojensa kehittämiseen ja rakennemuutoksen ennakointiin ovat perinteisesti hyvät. Nämä asiat korostuvat siirtymässä, ja niitä tulisi edelleen kehittää myös meillä, Palola muistuttaa.

Lisätietoja: STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, puh: 040 509 6030.

Ajankohtaista

2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue
1.12.2023

Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Lue
1.12.2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia

Lue
1.12.2023

Kaisa Rihu Toimihenkilöarkiston johtajaksi

Lue
30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue