Koulutussopimuksessa turvattava opiskelijan asema

Kirjoittaja:

Riina Nousiainen

asiantuntija, koulutus ja osaaminen

Profiili

Ammatillinen koulutus uudistetaan perinpohjaisesti lähivuosina. Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan ammatillisen koulutuksen reformin yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joka on kannatettava tavoite. Koulutussopimusta koskeva selvitystyö tarjoaa hyvä lähtökohdan työssä oppimisen laadun kehittämiselle.

Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan ammatillisen koulutuksen reformin yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joka on kannatettava tavoite.

STTK haluaa turvata opiskelijoiden aseman uudistuksessa ja estää kaksien työmarkkinoiden syntymisen. Opiskelijat eivät ole ilmaista työntekijöitä korvaavaa aputyövoimaa, vaan heidän ensisijainen tehtävänsä on harjoitella alan ammattilaiselta edellytettäviä taitoja ja tietoja.

Opiskelijalla tulee olla aina opiskelupaikka, jottei opintojen suorittaminen vaarannu vaikka koulutussopimus päättyisikin. Tavoitteena tulee olla vähintään toisen asteen tutkinnon saaminen kaikille. Muuten on turha puhua osaamistason nostamisesta.

Opiskelijat eivät ole ilmaista työntekijöitä korvaavaa aputyövoimaa, vaan heidän ensisijainen tehtävänsä on harjoitella alan ammattilaiselta edellytettäviä taitoja ja tietoja.

Koulutussopimus siirtää ohjauksen painopisteen yhä vahvemmin työpaikoille. Laadukas ohjaus ja osaavat arvioijat tulevat olemaan yhä merkittävämpiä tekijöitä ammatillisen koulutuksen laadulle. Näin työpaikkaohjaajien ja arvioijien koulutukseen ja koulutuksen saatavuuteen tulisi panostaa nykyistä vahvemmin.

Oppisopimuskoulutusta kehitettäväeri kohderyhmiä palvelevaksi koulutusmuodoksi

STTK:n mielestä koulutussopimuksen rinnalla on tarpeen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin eri kohderyhmiä palvelevaksi koulutusmuodoksi. Oppisopimuskoulutus koskee nuorten lisäksi useita muita eri ihmisryhmiä – nuorten osuus oppisopimusopiskelijoista onkin tällä hetkellä vain alle 10%. Koulutussopimuksesta tulee myös voida siirtyä joustavasti oppisopimukseen.

Ammatillinen koulutus palvelee koko väestön osaamisen kehittämistä kattavammin kuin mikään muu koulutusjärjestelmän osa. Ensi vuoden alussa voimaan astuvat koulutusleikkaukset uhkaavat vaarantaa koulutuksen saatavuuden etenkin pienemmillä paikkakunnilla. Erityisen huolissaan tulee olla siitä, miten ammatillinen koulutus pystyy leikkausten keskellä huolehtimaan koko ikäluokan kouluttamisesta ja vastaamaan yhä kasvavaan aikuiskoulutustarpeeseen.

Riina Nousiainen, STTK:n koulutuspoliittinen asiantuntija

Ajankohtaista

17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue
16.4.2024

STTK: Kehysriihen lisäsopeutukset pidentävät taantumaa

Lue
16.4.2024

Lausunto virkarikossäännösten uudistamista koskevista selvityksistä

Lue
16.4.2024

Nuori työvoima elää itseään varten 

Lue