Koulutussopimuksessa turvattava opiskelijan asema

Kirjoittaja:

Riina Nousiainen

asiantuntija, koulutus ja osaaminen

Profiili

Ammatillinen koulutus uudistetaan perinpohjaisesti lähivuosina. Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan ammatillisen koulutuksen reformin yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joka on kannatettava tavoite. Koulutussopimusta koskeva selvitystyö tarjoaa hyvä lähtökohdan työssä oppimisen laadun kehittämiselle.

Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan ammatillisen koulutuksen reformin yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joka on kannatettava tavoite.

STTK haluaa turvata opiskelijoiden aseman uudistuksessa ja estää kaksien työmarkkinoiden syntymisen. Opiskelijat eivät ole ilmaista työntekijöitä korvaavaa aputyövoimaa, vaan heidän ensisijainen tehtävänsä on harjoitella alan ammattilaiselta edellytettäviä taitoja ja tietoja.

Opiskelijalla tulee olla aina opiskelupaikka, jottei opintojen suorittaminen vaarannu vaikka koulutussopimus päättyisikin. Tavoitteena tulee olla vähintään toisen asteen tutkinnon saaminen kaikille. Muuten on turha puhua osaamistason nostamisesta.

Opiskelijat eivät ole ilmaista työntekijöitä korvaavaa aputyövoimaa, vaan heidän ensisijainen tehtävänsä on harjoitella alan ammattilaiselta edellytettäviä taitoja ja tietoja.

Koulutussopimus siirtää ohjauksen painopisteen yhä vahvemmin työpaikoille. Laadukas ohjaus ja osaavat arvioijat tulevat olemaan yhä merkittävämpiä tekijöitä ammatillisen koulutuksen laadulle. Näin työpaikkaohjaajien ja arvioijien koulutukseen ja koulutuksen saatavuuteen tulisi panostaa nykyistä vahvemmin.

Oppisopimuskoulutusta kehitettäväeri kohderyhmiä palvelevaksi koulutusmuodoksi

STTK:n mielestä koulutussopimuksen rinnalla on tarpeen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin eri kohderyhmiä palvelevaksi koulutusmuodoksi. Oppisopimuskoulutus koskee nuorten lisäksi useita muita eri ihmisryhmiä – nuorten osuus oppisopimusopiskelijoista onkin tällä hetkellä vain alle 10%. Koulutussopimuksesta tulee myös voida siirtyä joustavasti oppisopimukseen.

Ammatillinen koulutus palvelee koko väestön osaamisen kehittämistä kattavammin kuin mikään muu koulutusjärjestelmän osa. Ensi vuoden alussa voimaan astuvat koulutusleikkaukset uhkaavat vaarantaa koulutuksen saatavuuden etenkin pienemmillä paikkakunnilla. Erityisen huolissaan tulee olla siitä, miten ammatillinen koulutus pystyy leikkausten keskellä huolehtimaan koko ikäluokan kouluttamisesta ja vastaamaan yhä kasvavaan aikuiskoulutustarpeeseen.

Riina Nousiainen, STTK:n koulutuspoliittinen asiantuntija

Ajankohtaista

29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue
29.9.2022

Tehy tyrmää vanhuspalvelulain mitoituksen lykkäämisen  

Lue
28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue